21/9/2023
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  
 

 

 

Ποιες προτάσεις προβλέπει το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στην πόλη της Καλαμπάκας [ΧΑΡΤΗΣ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  18/03/2023 09:23:51

Στο πλαίσιο καθορισμού των προτεινόμενων μέτρων του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με το Σύμβουλο (στην εταιρεία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.») προχώρησε σε διαδικασία διαδικτυακής διαβούλευσης φορέων και ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, και για χρονικό διάστημα 10 ημερών, με σκοπό την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σ.Α.Π. στην πόλη της Καλαμπάκας, παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα συμμετοχής επί των προτάσεων, μέσω ηλεκτρονικής αποστολής των τοποθετήσεών τους.

Με βάση την αρχή της προσβάσιμης αλυσίδας, και σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να επιτευχθεί αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση στους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. 

Πιο ειδικά, οι γραμμικές παρεμβάσεις που προτείνονται για την εξασφάλιση της προσβάσιμης αλυσίδας χωροθετούνται στο αστικό κέντρο της Καλαμπάκας και ειδικότερα στις παρακάτω οδούς:

Αγίου Στεφάνου και βόρεια προέκταση αυτής (Ευαγγέλου)
Δημουλά
Ευθ. Βλαχάβα
Κονδύλη
Κωνσταντίνου και Ελένης και δυτική προέκτασης αυτής (Λήμνου)
Τρικάλων και δυτική προέκταση αυτής (Ιωαννίνων)
Χατζηπέτρου (περιοχή Βιβλιοθήκης - ΚΤΕΛ)

Εντός της μελετώμενης περιοχής συναντώνται οι ακόλουθοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι:

Κοινόχρηστοι χώροι:
Παιδική χαρά (οδός Ευαγγέλου) 
Χώροι πρασίνου (οδός Ευαγγέλου)
ΚΧ (οδός Βλαχάβα)
Κοινόχρηστος Χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αγ.Βησσαρίωνος (οδός Βλαχάβα)
Υπαίθριος χώρος στάθμευσης (οδός Κονδύλη)
Πλατεία στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Ελ.Βενιζέλου
Πεζόδρομοι(οδός Δημουλά)
Παιδική χαρά (οδός Δημουλά)
Πλατεία στη διασταύρωση της οδού Τρικάλων με την οδό Ρόδου
Πλατεία Αγιάν (οδός Τρικάλων)

Κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες υπηρεσίες/Δημόσια Κτίρια:
3ο Δημοτικό Σχολείο / 1ο Ειδικό Σχολείο (οδός Αγ. Στεφάνου)
1ος Παιδικός Σταθμός (οδός Αγ. Στεφάνου)
Γενικό Λύκειο (οδός Ευαγγέλου)
Δημαρχείο (οδός Βλαχάβα)
ΚΕΠ (οδός Βλαχάβα)
Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος (οδός Βλαχάβα)
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας (οδός Βλαχάβα)
2ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Βλαχάβα)
2ο Νηπιαγωγείο (οδός Βλαχάβα)
1ο Γυμνάσιο (οδός Δημουλά)
2ο Γυμνάσιο (οδός Δημουλά)
1ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Κονδύλη)
Μουσείο Ελληνικής Παιδείας (οδός Κονδύλη)
Σιδηροδρομικός Σταθμός Καλαμπάκας (οδός Κονδύλη)
5ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης)
Επαγγελματικό Λύκειο (οδός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης)
5ο Νηπιαγωγείο (οδός Στρ. Κατσιμήτρου)
Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (οδός Λήμνου)
Παιδικός Σταθμός «Άγιος Βησσαρίων» (οδός Αλεξίου)
Σχολή ξυλογλυπτικής (οδός Λήμνου)
4ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Ιωαννίνων)
Δασαρχείο (οδός Τρικάλων)
ΕΛΤΑ (οδός Τρικάλων)
Βιβλιοθήκη (οδός Χατζηπέτρου)

Οι προτάσεις του Σ.Α.Π. απεικονίζονται σε πινακοποιημένη μορφή και αφορούν σε παρεμβάσεις στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, στις διαβάσεις πεζών και στα πεζοδρόμια. 

Αναφορικά με τους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. εντός της περιοχής παρέμβασης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην προσθήκη σκάφης για σύνδεση του οδοστρώματος με το πεζοδρόμιο σε 8 χώρους, ενώ σε ένα χώρο προτείνεται η μετατόπιση της θέσης των υφιστάμενων σκαφών. 

Σε 2 περιπτώσεις, η πρόταση αφορά στην προσθήκη ράμπας ώστε να συνδεθεί το πεζοδρόμιο με τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ σε ένα δημόσιο, υπαίθριο χώρο χρήζει διόρθωσης η κλίση της υφιστάμενης ράμπας. Παράλληλα, σε μόνο έναν κοινόχρηστο χώρο χρειάζεται να αλλαχθεί η θύρα της εισόδου και να τοποθετηθεί θύρα μεγαλύτερου ανοίγματος

Τέλος, σε ένα χώρο είναι αναγκαία η προσθήκη μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ και σε 6 σημεία πρέπει να προστεθεί όδευση τυφλών.

Σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στις διαβάσεις πεζών της περιοχής παρέμβασης, σε 33 διαβάσεις είναι απαραίτητη η προσθήκη σκάφης, σε 4 διαβάσεις πρέπει να γίνει συντήρηση στο υλικό της δαπεδόστρωσης και σε 1 προτείνεται η διόρθωση του πλάτους της ράμπας, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις προσβασιμότητας από ΑμεΑ εμποδιζόμενα άτομα. 

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στα πεζοδρόμια των περιοχών που εξετάζονται στο ΣΑΠ, σε 6 δρόμους προτείνεται η διαμόρφωση των πεζοδρομίων και στις δύο πλευρές της οδού, ενώ σε 6 δρόμους η διαμόρφωση αφορά μόνο στη μία πλευρά. Έξι (6) πεζοδρόμια χρήζουν συντήρησης των υλικών δαπεδόστρωσης, σε 33 πρέπει να γίνει προσθήκη οδηγού τυφλών και σε 36 πεζοδρόμια πρέπει οποιαδήποτε εμπόδια αστικού εξοπλισμού να οργανωθούν εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Μετεώρων αφορούν στην προσθήκη ραμπών στην είσοδο 18 κτιρίων, σκαφών για σύνδεση οδοστρώματος με πεζοδρόμιο σε 10 σημεία και σκαφών για σύνδεση του πεζοδρομίου με τον περιβάλλοντα χώρο σε 11 κτίρια. 

Επιπροσθέτως, αναγκαία κρίνεται η αντικατάσταση των θυρών σε ορισμένα κτίρια, αναλυτικότερα σε 7 κτίρια θα προστεθεί θύρα περιβάλλοντος χώρου με κατάλληλο άνοιγμα και σε 3 θα προστεθεί θύρα εισόδου στο κτίριο με κατάλληλο άνοιγμα. Τέλος, σε όλα τα κτίρια πλην 1 θα πρέπει να ορισθεί τουλάχιστον 1 θέση στάθμευσης ΑμεΑ.

Εν συνεχεία, επιλέγονται χώροι καταφυγής, υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης ατόμων με αναπηρία και χώροι προσωρινής περίθαλψης εντός της περιοχής παρέμβασης του Σ.Α.Π. του Δήμου Μετεώρων. 

Οι προτεινόμενοι χώροι είναι οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι καταφυγής, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, και οι είσοδοί τους βρίσκονται εντός της προσβάσιμης γραμμικής αλυσίδας που προτείνεται. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφυγή όλων των ομάδων πολιτών προς αυτούς σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. 

Επιπροσθέτως, με βάση τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος σε αυτούς τους χώρους για όλους τους πολίτες. 

Πιο ειδικά, τα προτεινόμενα σημεία καταφυγής πεζών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο και το 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, ενώ οριζόμενος ως υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος εκτόνωσης ΑμεΑ ορίζεται ο αύλειος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Επιπροσθέτως, οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι προσωρινής περίθαλψης είναι η Πλατεία Ρήγα Φεραίου και η Πλατεία Δημουλά.σ.σ.:* Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π. Δήμου Μετεώρων» εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχετικά άρθρα:

37.200 ευρώ στο Δήμο Μετεώρων για τη σύνταξη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) - Πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο

Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

ΧΑΡΤΗΣ | Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Μετεώρων
Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
T25Q1
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ