facebook  youtube  twitter  instagram 1/12/2023

chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr

 
Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  24/09/2022 10:13:16
Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Με απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, συστάθηκε Ομάδα Εργασία με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μετεώρων, με αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021, αποτελούμενης από τους:

Λύχο Νικόλαο - Πολιτικό Μηχανικό
Τόλη Κωνσταντίνο - Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Ζιώγα Ευαγγελία - Πολιτικό Μηχανικό
Φορτούνη Σωτήριο - Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί η Πούλιου Ξανθούλα του κλάδου ΔΕ1

Αρμοδιότητες

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, ήτοι πριν την ανάπτυξη του Σ.Α.Π. και ακολούθως στη Φάση Εκπόνησης του σχεδίου, η Ομάδα Εργασίας μεριμνά για τα παρακάτω:

Την κατάρτιση του Σ.Α.Π. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από το Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται

Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ΦΕΚ5553/Β/30-11-2021

Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π., όπου αυτές απαιτούνται

Την πρόσκληση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που σχετίζονται με θέματα προσβασιμότητας κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης, για παροχή γνώμης και ιδίως εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ

Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Π.

Συντονιστής της ανωτέρω ομάδας εργασίας ορίζεται ο κ. Λύχος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος έχει την εποπτεία και ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας. Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας Σ.Α.Π. θα ορίζεται από τον Συντονιστή αυτής εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των µελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων.Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία* των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

*Ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου/αλσών, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) ή των υπαίθριων ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων.

Για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) συντάσσεται «Φάκελος Σ.Α.Π.» στον οποίο συμπεριλαμβάνονται:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από την οποία θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. 

ΠΡΟΤΑΣΗ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

- Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας 

(α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και

(β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε υποκεφάλαιο Π.2α. του Παραδοτέου Π.2.

- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται:

(α) τα σημεία και οι γραμμικές παρεμβάσεις (π.χ. οδηγοί όδευσης τυφλών, οδεύσεις κ.λπ.) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. που χρειάζονται επεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας και προσβάσιμης αλυσίδας με διαφορετικό σύμβολο και χρώμα ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας,

(β) οι προτεινόμενες διαδρομές (γραμμικά) προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, πλατείες, πάρκα, δομές υγείας, σχολικές δομές, σταθμούς μετρό, δημοτικούς χώρους στάθμευσης κ.α.) οι οποίες απαιτείται να γίνουν προσβασιμες,

(γ) τα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων ή των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα,

(δ) τα προτεινόμενα ορισμένα σημεία καταφυγής και οι οδεύσεις διαφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα,

(ε) οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης των ατόμων με αναπηρία, των εμποδιζόμενων ατόμων και κατΆ επέκταση όλων των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμοι,

(στ) οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία προσωρινής περίθαλψης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμοι.

- Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

- Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω 

(α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και

(β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
04883
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ