28/1/2023
  


 
Κανονισμός Αγώνα Αναρρίχησης σε βράχο

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  14/09/2022 10:02:38

Ο κατωτέρω κανονισμός αγώνων Αναρρίχησης Βράχου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α) εγκρίθηκε ως ως προς τη νομιμότητά του από τον Υφυπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Το άθλημα της Αναρρίχησης σε βράχο πραγματοποιείται από αθλητές σε ειδικά διαμορφωμένες αναρριχητικές διαδρομές σε ανοικτό χώρο, σε βράχους συγκεκριμένων υψομετρικών διαδρομών.

β. Οι αγώνες Αναρρίχησης Βράχου πραγματοποιούνται σε φυσικά διαμορφωμένες διαδρομές αναρρίχησης χωρίς οποιαδήποτε τεχνητή παρέμβαση ή τεχνητή προσθήκη στους βράχους που να αλλοιώνει το ανάγλυφο και την μορφολογία τους.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

2.1 Είδη αγώνων

Επίσημοι αγώνες αναρρίχησης σε βράχο για την Ελλάδα θεωρούνται :

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναρρίχησης βράχου.

Εγκεκριμένος για την Ε.Ο.Ο.Α. αγώνας θεωρείται αυτός που διοργανώνει η Ομοσπονδία ή ένα Σωματείο της μετά από την έγκρισή της.

Η αγωνιστική περίοδος είναι από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του εκάστου έτους.

Εκτός του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναρρίχησης Βράχου, η Ομοσπονδία διοργανώνει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων αθλητών αναρρίχησης βράχου με ηλικιακό προσδιορισμό.

Εάν το κρίνει απαραίτητο μπορεί να διοργανώνει και άλλους αγώνες όπως «open αγώνες», Διεθνείς αγώνες Αναρρίχησης Βράχου κ.α

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

3.1 Το Αγώνισμα Δυσκολίας

Το αγώνισμα δυσκολίας πραγματοποιείται σε φυσικό πεδίο-βράχο όπου περιλαμβάνει 10 έως 15 τον αριθμό διαδρομές ύψους 15 μέτρων και άνω και βαθμοί δυσκολίας από 5+ και άνω σύμφωνα με την κλίμακα βαθμολόγησης της UIAA

Νικητής θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς κατά την ολοκλήρωση των διαδρομών, σε περίπτωση υπερτελικού νικητής θεωρείται αυτός που έφτασε στο ψηλότερο σημείο ασφάλισης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

4.1 Οι Αγώνες Αναρρίχησης Βράχου είναι αγώνες δυσκολίας σύμφωνα με τη Διεθνή ονοματολογία, που πραγματοποιούνται σε φυσικά πεδία, βράχια.

4.2 Η αναρρίχηση γίνεται με τον αθλητή να σκαρφαλώνει την αναρριχητική διαδρομή αγώνα από κάτω προς τα επάνω, να είναι δεμένος και ασφαλισμένος (επικεφαλής). Σε κάθε προ-τοποθετημένη θέση ασφάλισης (σετάκι) περνιέται διαδοχικά το σχοινί από τον αθλητή.

4.3 Οι διαδρομές αναρρίχησης πραγματοποιούνται σε φυσικό πεδίο- βράχο και σε ύψος από 15μετρα και άνω.

4.4 Νικητής του αγώνα αναδεικνύεται ο αθλητής που συγκεντρώνει βαθμούς από τη διαδρομή που ολοκλήρωσε ή το σύνολο των διαδρομών. Στους δοθέντες βαθμούς πέρα από το βαθμό δυσκολίας των διαδρομών αγώνα προσθαφαιρείται και ο αριθμός προσπαθειών που πραγματοποίησε ο αθλητής μέχρι να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

4.5 Η κάθε διαδρομή βαθμολογείται ανάλογα με τη δυσκολία της. Η διαδρομή με τη υψηλότερη δυσκολία που πραγματοποιήθηκε συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς (παράρτημα 1).

4.6 Σε κάθε ολοκληρωμένη προσπάθεια διαδρομής πλην της πρώτης (1ης) η βαθμολόγηση της κάθε διαδρομής μειώνεται. Έτσι δίνονται περισσότεροι πόντοι στον αθλητή που έχει τη επάρκεια να πραγματοποιήσει τη δυσκολότερη διαδρομή με τη πρώτη (1η) προσπάθεια (παράρτημα 1)

4.7 Σε περίπτωση ισοβαθμίας πραγματοποιείται Υπέρ-τελικός σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στον Υπέρ-τελικό, νικητής είναι ο αθλητής που έφτασε στο υψηλότερο κρίκο ασφάλισης (σετάκι) της διαδρομής. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας συνυπολογίζεται και ο χρόνος που πραγματοποίησε την διαδρομή .

4.8 Με το σχοινί από επάνω (top rope). Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται μόνο όταν κριθεί απαραίτητο από τον χαράκτη του αγώνα, για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας.

4.9 Η προσπάθεια αναρρίχησης σε μια διαδρομή γίνεται μετά από μία καθορισμένη περίοδο παρατήρησης. Η περίοδος παρατήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) λεπτά για κάθε διαδρομή. Δεν επιτρέπεται στους αθλητές/τρίες να αναρριχηθούν δοκιμαστικά κατά την επίσημη περίοδο παρατήρησης.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

5.1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Τελείται μια φορά το χρόνο και σε τόπο που αποφασίζεται μετά από την υποβολή προτάσεων από σωματεία μέλη της ΕΟΟΑ για τη διοργάνωσή του.

5.1. α Κατηγορία Βετεράνων.

Ισχύουν οι ηλικιακές κατηγορίες 35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70¬74,75-79

5.1. β Οι open αγώνες πραγματοποιούνται με στόχο την προσέλκυση νέων αθλητών, την ανάδειξη και την ανάπτυξη των αγώνων Αναρρίχησης βράχου, καθώς και την εισαγωγή των συμμετεχόντων στο πνεύμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναρρίχησης Βράχου. Οι αγώνες που διοργανώνονται από σωματεία ή φορείς δε δίνουν βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης των σωματείων της Ε.Ο.Ο.Α.

5.1. γ Η πραγματοποίηση αγώνων open πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συλλόγου και μόνο μετά την θετική απάντηση της Ε.Ο.Ο.Α.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1 Πανελλήνιο πρωτάθλημα

6.1. α Όλοι οι αθλητές των σωματείων εν δυνάμει της Ε.Ο.ΟΑ. νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικώνσωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ε.Ο.Ο.Α..

6.1. β Ενήλικες αθλητές -Αθλήτριες με ηλικία από 18ετών και άνω.

6.1. γ Άνδρες -Γ υναίκες.

6.2 Κατηγορία βετεράνων, ισχύουν οι ηλικιακές κατηγορίες 35-39,40-44,45-49,50¬54,55-59,60-64,65-69,70-74,75-79.

Οι κατηγορίες βετεράνων εκδίδουν αθλητικό δελτίο και οι κατηγορίες έχουν ισχύ όταν έχουν το λιγότερο τρεις αθλητές. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, οι αθλητές μεταφέρονται στην προηγουμένη ηλικιακή κατηγορία.

Οι βετεράνοι αθλητές κατατάσσονται. και βαθμολογούνται στον συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου πρωταθλήματος.

6.3 Αγώνες open.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

6.3. α Ενήλικες αθλητές με ηλικία από 18ετών και άνω.

6.3. β Άνδρες-Γυναίκες.

6.3. γ Είναι αγώνες open που διοργανώνονται από σωματεία, δεν δίνουν βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης των σωματείων της Ε.Ο.Ο.Α.. Για τους παραπάνω αγώνες απαιτείται έγκριση της Ε.Ο.Ο.Α.

6.3. δ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από ιατρό καρδιολόγο καθώς και ατομική ή ομαδική ασφάλιση ατυχήματος βάση του Νόμου 4809\2021 άρθρο 42.

6.3. ε Η δήλωση συμμετοχής των αθλητών γίνεται με αίτηση του εκάστοτε Ορειβατικού σωματείου μέλους της Ε.Ο.Ο.Α. που πιστοποιεί τον αριθμό μητρώου του μέλους του.

6.4 Όσοι αθλητές δεν έχουν τιμωρηθεί με κάποια σχετική ποινή

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

7.1. α Οι κατηγορίες αλλάζουν με βάση το ημερολογιακό έτος .

7.1. β Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Άνω των 18 ετών

7.1. γ Βετεράνων ηλικιακές κατηγορίες 35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65¬69,70-74,75-79

7.1. δ OPEN ανδρών-γυναικών άνω των 18 ετών (δεν αξιολογούνται)

7.2 Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις συμμετοχές αθλητών σε κάθε κατηγορία για τη πραγματοποίηση αγώνα.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι αθλητές με τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την έκδοση αθλητικής ταυτότητας.

8.2 Οι Έλληνες αθλητές, οι ομογενείς αθλητές καταθέτουν:

α) δελτίο ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατήριο κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

8.3 Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει ν’ αποστέλλονται στο διοργανωτή σύλλογο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων.

8.4 Απαγορεύεται να λαμβάνει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα, αθλητής που δεν είναι ασφαλισμένος κατά ατυχημάτων βάση του Νόμου 4809 \2021 άρθρο 42.

Ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου συμπληρώνει τη Βεβαίωση Ασφάλισης στο Δελτίο Ασφάλισης Αθλητή (έντυπο της Ομοσπονδίας).

8.5 Απαγορεύεται να λαμβάνει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα, αθλητής που δεν έχει θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή (έντυπο της Ομοσπονδίας) που να καλύπτει το έτος διεξαγωγής των αγώνων. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί η επιτόπου εξέταση ενός αθλητή πριν, κατά, ή μετά τον αγώνα αν το κρίνει σκόπιμο ο Τ.Ε., ή ο ιατρός των αγώνων.

8.6 Τα Δελτία Υγείας και Ασφάλισης επιδεικνύονται στα αρμόδια στελέχη των αγώνων. Εάν αθλητής δεν τα παρουσιάσει, άσχετα εάν έχει ή όχι, δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα.

8.7 Απαγορεύεται ένας αθλητής να λαμβάνει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα, την ίδια αγωνιστική περίοδο, ως αθλητής δυο (2) Σωματείων.

8.8 Απαγορεύεται η συμμετοχή Σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία.

8.9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που έχουν αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999

9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ

9.1 Αναρριχητική διαδρομή

Όλοι οι αγώνες που είναι εγκεκριμένοι από την Ε.Ο.Ο.Α. θα λαμβάνουν χώρα σε ειδικά αναρριχητικά πεδία με σχεδιασμένες αναρριχητικές διαδρομές με κατώτερο ύψος τα 15μ. και ανώτερο τα 40μ.

9.2 Εάν υπάρξει ανάγκη να γίνει διαχωρισμός δύο ή πολλών διαδρομών μεταξύ τους ο διαχωρισμός θα γίνεται με τη χρήση συνεχούς και εύκολα αναγνωρίσιμης σηματοδότησης.

9.3 Το σημείο εκκίνησης για την έναρξη προσπάθειας σε μία διαδρομή πρέπει να είναι ευκρινώς σηματοδοτημένο.

9.4 Το τέλος της αναρριχητικής διαδρομής αποτελείται από θέση καθέλκυσης 2 σημείων (ρελέ).

10. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

10.1 Όλοι οι αθλητές με δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα θα εγγράφονται και θα εισέρχονται στη ζώνη αγώνα όχι νωρίτερα από την ώρα που ορίζει η σχετική προκήρυξη του αγώνα ή έχει ορισθεί από τον Τ.Ε. και έχει ανακοινωθεί από τον διοργανωτή.

10.2 Είναι υποχρέωση του αρχηγού κάθε ομάδας να είναι πλήρως ενημερωμένος για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τον αγώνα.

10.3 Μόνο τα παρακάτω πρόσωπα θα έχουν άδεια εισόδου στο ειδικό χώρο του αγώνα:

10.3. α Οι εντεταλμένοι - εκπρόσωποι της Ε.Ο.Ο.Α.

10.3. β Οι εντεταλμένοι - εκπρόσωποι του διοργανωτή συλλόγου του αγώνα.

10.3. γ Αγωνιζόμενοι με δικαίωμα συμμετοχής στην τρέχουσα φάση του αγώνα.

10.3. δ Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι Σωματείων.

11. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

11.1 Περίοδος Παρατήρησης:

11.1. α. Στους κανονισμούς που διέπουν τους Αγώνες Αναρρίχησης Βράχου, χορηγείται στους αθλητές χρόνος παρατήρησης πριν την έναρξη του αγώνα.

11.1. β Στη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης τους επιτρέπεται να μελετήσουν τη διαδρομή.

11.1. γ Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή παρατήρησης όλοι οι αθλητές θα θεωρούν τους εαυτούς τους υποκείμενους στους κανόνες.

11.2 Η διάρκεια του χρόνου παρατήρησης, η οποία θα αποφασίζεται από τον (Τ.Ε.) σε συνεννόηση με το χαράκτη, δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) λεπτά.

11.3 Οι αθλητές οφείλουν να παραμείνουν μέσα στον προκαθορισμένο χώρο κατά τη διάρκεια του χρόνου παρατήρησης. Δεν τους επιτρέπεται να αναρριχώνται στον τοίχο ή να στέκονται επάνω σε οποιουδήποτε είδους εξοπλισμό. Επιτρέπεται μόνο να ζητήσουν διευκρινήσεις από τον T.E., τον χαράκτη ή τον κριτή διαδρομής.

11.4 Κατά το χρόνο παρατήρησης, οι αθλητές μπορούν να χρησιμοποιούν κιάλια για να παρατηρούν τη διαδρομή, να κρατούν σημειώσεις και να φτιάχνουν σκίτσα (σχέδια) με το χέρι. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού παρατήρησης ή καταγραφής.

11.5 Θα μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα πιασίματα χωρίς να τοποθετήσουν τα πόδια πάνω από το έδαφος.

11.6 Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις λεπτομέρειες της διαδρομής που πρόκειται να επιχειρήσουν.

I. 7 Με τη λήξη του χρόνου παρατήρησης οι αθλητές θα επιστρέφουν αμέσως στη ζώνη αγώνα.

II. 8 Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει επίδειξη «Κίτρινης Κάρτας». Περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα.

11.9 Διαδρομές με προηγούμενη εξάσκηση: Ο (T.E.), σε συνεργασία με τον Χαράκτη, θα αποφασίζει για το χρονοδιάγραμμα διάρκειας του αγώνα .

12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

12.1 Η προσπάθεια ενός αγωνιζόμενου σε μία διαδρομή, θα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη μορφή του συγκεκριμένου αγώνα.

12.2 Θα επιτρέπεται στον αγωνιζόμενο να καταρριχηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του σε μία διαδρομή, εφόσον δεν παραβιάζονται οι κανονισμοί που διέπουν τον τερματισμό της προσπάθειας αυτής.

12.2. α Κατά την καταρρίχηση ο αθλητής απαγορεύεται να πατήσει στο έδαφος- αρχή της διαδρομής.

12.2. β . Κατά την καταρρίχηση απαγορεύεται ο αθλητής να δεχθεί τάση φόρτισης από το σχοινί ασφάλισης.

12.2. γ Κατά την καταρρίχηση ο αθλητής απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με σημείο ασφάλισης ή τοποθετημένη ασφάλεια.

Σε παραβίαση όλων των παραπάνω περιπτώσεων θα ακυρώνεται ο αθλητής.

13. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

13.1 Μετά τη λήψη της επίσημης εντολής να μετακινηθούν οι αθλητές, δεν θα συνοδεύονται από κανέναν άλλο εκτός από τον εξουσιοδοτημένο ασφαλιστή.

13.2 Ο αθλητής πλησιάζοντας στην διαδρομή όπου θα αναρριχηθεί θα φορά τα αναρριχητικά του παπούτσια, θα δένεται στο σκοινί με τον εγκεκριμένο κόμπο και θα κάνει όλες τις τελικές προετοιμασίες για την προσπάθειά του .

13.3 Όλος ο αναρριχητικός εξοπλισμός και ο κόμπος που θα χρησιμοποιεί θα επιθεωρούνται και θα εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του διοργανωτή για την ασφάλεια και την υπαγωγή τους στους κανονισμούς της EOOA. Χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού, κόμπου, ρουχισμού, μη εγκεκριμένη τροποποίηση της αθλητικής φανέλας, παραβίαση των κανονισμών για τη διαφήμιση, ή παραβίαση οπουδήποτε μέρους των κανονισμών, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του αγωνιζόμενου.

13.4 Κάθε αθλητής θα είναι έτοιμος όταν του δοθεί η εντολή από τον κριτή να αναρριχηθεί. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει επίδειξη "Κίτρινης Κάρτας". Περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό από τον αγώνα.

14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΓΩΝΑ

14.1 Ο χαράκτης θα διασφαλίζει ότι, μια έμπειρη και προπονημένη ομάδα συντήρησης είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, για να εκτελεί οδηγίες συντήρησης και επισκευών με εντολή του Κριτή Κατηγορίας. Οι διαδικασίες ασφάλειας θα τηρούνται αυστηρά.

14.2 Καθαρισμός σημείων του βράχου: Η συχνότητα και η μέθοδος καθαρισμού των σημείων του βράχου θα αποφασίζεται από τον Κριτή Κατηγορίας πριν την έναρξη κάθε γύρου του αγώνα ή όταν κρίνεται απαραίτητο και κατά τη διάρκεια αυτού.

15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

15.1 Τεχνικά περιστατικά ορίζονται τα εξής:

15.1. α Σφιχτό σχοινί που εμποδίζει τον αθλητή.

15.1. β Ακατάλληλα τοποθετημένο σετάκι ή καραμπίνερ.

15.1. γ Οποιοδήποτε συμβάν που έχει σαν αποτέλεσμα μειονέκτημα ή άδικο πλεονέκτημα σε αθλητή που δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα της δικής του δράσης.

15.1. δ Αποκόλληση βράχου με την προϋπόθεση ότι αλλάζει η αρχική μορφή της διαδρομής αγώνα.

15.2 Ο ασφαλιστής θα πρέπει να αφήνει το σχοινί χαλαρό σε όλες τις περιπτώσεις.

Τα τεχνικά περιστατικά αντιμετωπίζονται ως εξής:

15.2. α Εάν ένα τεχνικό περιστατικό επισημανθεί από τον Κριτή Κατηγορίας:

15.2. β Εάν επιθυμεί ο αθλητής και βρίσκεται ακόμα σε έγκυρη θέση, μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει την αναρρίχηση ή να δεχτεί το τεχνικό περιστατικό. Εάν ο αθλητής επιλέξει να συνεχίσει τη διαδρομή καμία περαιτέρω ένσταση δεν θα γίνει δεκτή σε σχέση με το τεχνικό αυτό περιστατικό.

15.2. γ Εάν ο αθλητής δεν βρίσκεται σε έγκυρη θέση εξ αιτίας του τεχνικού περιστατικού, ο Κριτής Κατηγορίας θα αποφασίσει άμεσα να δηλώσει τεχνικό περιστατικό και να τερματίσει την προσπάθεια του αθλητή στη διαδρομή (και σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τα τεχνικά περιστατικά, να επιτρέψει στον αθλητή μία δεύτερη προσπάθεια).

15.3 Εάν ένα τεχνικό περιστατικό δηλώνεται από αθλητή:

15.3. α Ενώ ο αθλητής αναρριχάται, πρέπει να προσδιορίσει τη φύση του τεχνικού περιστατικού και με τη σύμφωνη γνώμη του Κριτή Κατηγορίας, μπορεί να συνεχίσει ή να σταματήσει την αναρρίχηση. Αν ο αθλητής επιλέξει να συνεχίσει τη διαδρομή καμία περαιτέρω ένσταση δεν θα γίνει δεκτή σε σχέση με το τεχνικό αυτό περιστατικό.

15.3. β Αν ο αθλητής δεν βρίσκεται σε έγκυρη θέση εξ αιτίας του τεχνικού περιστατικού, ο Κριτής Κατηγορίας θα αποφασίσει άμεσα και η απόφασή του θα είναι τελική.

15.3. γ Αν ο αθλητής πέσει και ισχυριστεί ότι το τεχνικό περιστατικό επέτεινε την πτώση του, τότε θα περιμένει το αποτέλεσμα της έρευνας του τεχνικού αυτού περιστατικού. Ο χαράκτης θα ελέγξει αμέσως και όπου είναι δυνατό θα διορθώσει το τεχνικό περιστατικό και θα το αναφέρει στον (Τ.Ε.) και τον Κριτή Κατηγορίας. Η απόφαση του Τ.Ε. αφού λάβει υπ' όψιν του το Τεχνικό περιστατικό και την πιθανή κακή χρήση της λαβής στον βράχο από τον αθλητή, θα είναι τελική και καμία περαιτέρω ένσταση δεν θα γίνει δεκτή σε σχέση με την απόφασή του.

15.3. δ Ο αθλητής που έχει υποστεί επιβεβαιωμένο τεχνικό περιστατικό δικαιούται 2η προσπάθεια στην ίδια διαδρομή αναρρίχησης καθώς και χρόνο ανάκτησης δυνάμεων σε ξεχωριστή ζώνη με πρόσβαση σε σημεία προθέρμανσης και δεν του επιτρέπεται να επικοινωνήσει με κανένα άλλο πρόσωπο εκτός των εκπροσώπων της ΕΟΟΑ. Ο Κριτής Κατηγορίας θα αποφασίσει πότε θα εντάξει την επόμενη προσπάθεια του αθλητή. Ο χρόνος ανάληψης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά μέχρι την επομένη προσπάθεια .

15.3. ε Με την ολοκλήρωση μιας έγκυρης προσπάθειας σε μία διαδρομή ο Κριτής θα καταγράφει το αποτέλεσμα της προσπάθειας του στη διαδρομή αυτή.

16. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

16.1 Αίτηση διοργάνωσης αγώνα.

Ένα σωματείο πρέπει να προβεί σε έγγραφη αίτηση προς την Ε.Ο.Ο.Α., όταν ανακοινωθεί με εγκύκλιο προς τα σωματεία μέλη της Ε.Ο.Ο.Α.

16.2 Προκήρυξη αγώνων.

Ο διοργανωτής σύλλογος ή φορέας οφείλει να προκηρύξει τον αγώνα ένα μήνα πριν την ημερομηνία τέλεσής του. Στην προκήρυξη θα αναφέρεται:

Η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι συμμετοχής, οι κατηγορίες αθλητών με βάση την ηλικία και το πρόγραμμα του αγώνα.

Σε περίπτωση αλλαγής στο πρόγραμμα ή την ημερομηνία των αγώνων πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Ο.Ο.Α., καθώς και οι σύλλογοι με οποιοδήποτε τρόπο το συντομότερο δυνατόν.

16.3 Εγκαταστάσεις αγώνων

Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα :

Χώρος Γραμματείας & Διοργανωτή.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για θέματα οργάνωσης αγώνων, την εξυπηρέτηση και υποδοχή των μελών της Ε.Ο.Ο.Α., των αρχηγών και των προπονητών ομάδων των συλλόγων.

Εγκαταστάσεις υπηρεσιών εγγραφής για τους επίσημους συνοδούς ομάδων και για άλλες προσωπικότητες (π.χ. προσκεκλημένους, τηλεόραση, τύπος κλπ).

Χώρο εγγραφής , των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται του χώρου.

Χώρο για ζέσταμα.

Ιδιαίτερο χώρο δίπλα στον αναρριχητικό τοίχο για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση τεχνικού περιστατικού.

Χώρο αγώνων μπροστά από τον αναρριχητικό τοίχο, στον οποίο θα επιτρέπεται η είσοδος σε υπεύθυνους των αγώνων, στην Ε.Ο.Ο.Α., στους διοργανωτές, σε αγωνιζόμενους κατά την διάρκεια της προσπάθειας τους στη διαδρομή, σε εγκεκριμένα τηλεοπτικά ή φωτογραφικά συνεργεία και σε άλλα πρόσωπα που έχουν έγκριση από τον Τ.Ε.

Ιατρικό προσωπικό και χώρο ιατρείου.

Γραφείο Τ.Ε. εφοδιασμένο με εξοπλισμό καταγραφής video αν αυτό είναι δυνατόν. Γραφείο τύπου.

Φορητό υπολογιστή και εκτυπωτή για έκδοση αποτελεσμάτων, ανακοινώσεων. Κάμερα για βιντεοσκόπηση του αγώνα εάν κριθεί απαραίτητο από τον Τ.Ε.

17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΩΝ

17.1 Η Ε.Ο.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα διορισμού των παρακάτω επισήμων για τους εγκεκριμένους αγώνες:

17.1. α Τεχνικός Εκπρόσωπος (Τ.Ε.): Έχει την απόλυτη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα δηλαδή από το σημείο που αθλητές εισέρχονται στο χώρο των αναρριχητικών διαδρομών μέχρι το σημείο που επιστρέφουν στο δημόσιο χώρο . Αυτή η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στην κάλυψη των δραστηριοτήτων των μέσων ενημέρωσης ή άλλων που έχουν δηλωθεί από το διοργανωτή. Η δικαιοδοσία του Τ.Ε. σχετίζεται με όλα τα θέματα ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, ενώ προεδρεύει σε όλες τις συσκέψεις τεχνικών ή οργανωτικών θεμάτων. Ο Τ.Ε. πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για τον αγώνα στην Ε.Ο.Ο.Α.

17.1. β Χαράκτης: Είναι υπεύθυνος για την χάραξη και την υπόδειξη των διαδρομών που θα αναρριχηθούν οι αθλητές, τον τεχνικό έλεγχο και την ασφάλεια κάθε διαδρομής αλλά και για την καθοδήγηση του Τ.Ε. πάνω σε τεχνικά θέματα. Ο χαράκτης πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για τον αγώνα στον Τ.Ε. Ο χαράκτης συνεπικουρείται στο έργο του από τον βοηθό χαράκτη. Συνήθως η ιδιότητα του χαράκτη και του βοηθού χαράκτη συμπίπτουν.

17.1. γ Κριτές -χρονομέτρες Διαδρομών: Όταν δεν διορίζονται συγκεκριμένοι από την Ε.Ο.Ο.Α., ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει ένα κριτή -χρονομέτρη για κάθε διαδρομή. Οι Κριτές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κριτές της ΕΟΟΑ, να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Ο.Ο.Α. και θα είναι υπό την καθοδήγηση των του Τ.Ε. Ο Κριτής διαδρομής έχει σαφή γνώση της διαδρομής αγώνα, του σημείου εκκίνησης και του σημείου τερματισμού της. Συνεργάζεται με τον χαράκτη και τον Τ.Ε.. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Κριτής διαδρομής μπορεί να έχει θέση εμπρός από τη διαδρομή αγώνα, πλάγια ή και δίπλα σε οποιοδήποτε ύψος της διαδρομής προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για τη θέση του αθλητή που αγωνίζεται.

17.1. δ Χρονομέτρης - Κριτής: Ο χρονομέτρης μπορεί να είναι το ίδιο άτομο σε περίπτωση που κρίνει ο Τ.Ε.

17.1. ε Ασφαλιστές: ο αθλητής θα πρέπει να έχει διορίσει τον ασφαλιστή της επιθυμίας του.

Οι ασφαλιστές θα πρέπει να έχουν γνώσεις σωστής ασφάλισης.

17.1. στ Εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ο.Α.: (συνήθως ο Έφορος Ορειβασίας η μέλη Δ.Σ. Απόντος του Τ.Ε. και πριν την άφιξή του στο χώρο του αγώνα, ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ο.Α. ενεργεί εκ μέρους του Τ.Ε. όσον αφορά την οργάνωση του αγώνα και έχει την απαιτούμενη αρμοδιότητα για να επιβεβαιώσει ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον διοργανωτή (δηλ. εγγραφή αθλητών, έκδοση αποτελεσμάτων, ιατρικές, δημοσιογραφικές και άλλες εγκαταστάσεις) συμφωνούν με τους κανονισμούς. Επίσης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις συσκέψεις των διοργανωτών αλλά και σε αυτές των Κριτών του αγώνα. Ο Εκπρόσωπος της ΕΟΟΑ αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, εκτός εκείνων που άπτονται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων του Τ.Ε, κατά τη διάρκεια του αγώνα και θα πρέπει και αυτός να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για τον αγώνα.

18. ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΑΓΩΝΑ

18.1 Αρχηγό της ομάδας διοργάνωσης - μέλος του συλλόγου ή φορέα ή άτομο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο στην Ε.Ο.Ο.Α. από τον διοργανωτή.

18.2 Βοηθούς που θα διεκπεραιώνουν τα εξής:

Όλα όσα προηγούνται του αγώνα και έχουν να κάνουν με οργάνωση, εκτέλεση, επίβλεψη και μεσολάβηση με αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι για την ανεύρεση των διαδρομών στο βράχο και των σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και των εγκαταστάσεων του αγωνιστικού χώρου περιμετρικά των διαδρομών όπου θα αναρριχηθούν οι αθλητές .

Υποδοχή των υπευθύνων της Ε.Ο.Ο.Α., αγωνιζομένων, μελών ομάδων κλπ.

Εγγραφή και έλεγχο προσώπων με άδεια εισόδου-εξόδου από το χώρο απομόνωσης. Λήψη μέτρων ασφαλείας για τον αγωνιστικό χώρο.

Συνοδεία και γενικά βοήθεια προς τους αγωνιζόμενους .

Διοργάνωση τελετών ενάρξεως και λήξεως.

18.3 Ομάδα χαρακτών διαδρομής όταν δεν έχουν καθοριστεί από την Ε.Ο.Ο.Α. Συντηρητές βράχου.

18.4 Γραμματεία αγώνων: Αρμοδιότητα της γραμματείας είναι η εγγραφή των αθλητών, των υπευθύνων, των εκπροσώπων του τύπου, των αποτελεσμάτων, η έκδοση αυτών, η παροχή κάθε έντυπου υλικού που αφορά τον αγώνα στους υπεύθυνους των ομάδων . Επίσης για τη χορήγηση βεβαιώσεων και κάθε είδους γραφική εργασία που εγκρίνεται από τον Τ.Ε. Τα άτομα της γραμματείας είναι συνήθως δυο, εκτός αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερα. Σε περίπτωση που το σωματείο - διοργανωτής του αγώνα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον ορισμό, τότε ορίζει η Ε.Ο.Ο.Α.

18.5 Ιατρός και παραϊατρικό προσωπικό.

18.6 Ομάδα μαγνητοσκόπησης, υποχρεωτική κατόπιν της σύμφωνης γνώμης Χαράκτη και Τ.Ε.

18.7 Παρουσιαστής - σχολιαστής: Αν και δεν θεωρείται απαραίτητο, η παρουσία ενός εκφωνητή στους αγώνες δίνει μια ξεχωριστή διάσταση στο άθλημα και λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των αθλητών και των θεατών.

Σημείωση. Θεωρείται πλέον απαραίτητο κάθε άτομο σχετικό με τον αγώνα να έχει κάρτα αναγνώρισης, καρφιτσωμένη στο στήθος του, στην οποία να αναφέρεται το όνομα και η ιδιότητα του.

19. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Κάθε αγώνας τίθεται υπό τη διαιτησία μιας Ελλανοδίκης Επιτροπής που την αποτελούν.

19.1 Ένας αντιπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα.

19.2 Ο Τεχνικός εκπρόσωπος.

19.3 Ένας αντιπρόσωπος των αθλητών (πρόβλεψη για 1 αναπληρωματικό).

19.4 Ένας εκπρόσωπος ομοσπονδίας.

19.5 Ένας χαράκτης

19.6 Ένας αρχηγός ομάδας που ορίζεται μετά από κλήρωση

Η επιτροπή συνέρχεται πριν τον αγώνα πριν την ενημερωτική συνάντηση καθώς και σε έκτακτες περιστάσεις.

20. ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

20.1 Η Ε.Ο.Ο.Α. διορίζει τον χαράκτη του αγώνα σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό ο διοργανωτής θα διορίζει τον χαράκτη και την ομάδα χάραξης (βοηθός χαράκτη) διαδρομών, μετά από άδεια από την Ε.Ο.Ο.Α.

Τα καθήκοντα του χαράκτη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α. Σχεδιασμός και ανεύρεση διαδρομής, σημείων ασφάλισης και εξοπλισμού για κάθε διαδρομή όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, έλεγχος των διαδρομών.

β. Συντονισμός της εργασίας των βοηθών χαρακτών και υποχρέωση εξασφάλισης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια του αγώνα.

γ. καθαρισμός των διαδρομών.

δ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων προθέρμανσης.

ε. Σύνταξη των χαρτών διαδρομών και κατάθεσή τους στον Τ.Ε.

στ. Συμβουλεύει και δίνει οδηγίες στην ομάδα των Κριτών για τη διαδρομή καθώς και για τη θέση της κάμερας σε κάθε διαδρομή εάν κριθεί απαραίτητο.

ζ. Ενημερώνει τον Τ.Ε. και τους κριτές διαδρομών για τον μέγιστο χρόνο που έχουν στη διάθεση τους εφόσον κριθεί απαραίτητο να οριστεί χρόνος για να πραγματοποιήσουν την διαδρομή.

21. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

21.1 Ο διοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο χώρο του αγώνα και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες τις σχετικές με την ομαλή διεξαγωγή του.

21.2 Ο Τ.Ε. σε συνεργασία με τον Χαράκτη, θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα ασφάλειας στη ζώνη διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που κάποιος επίσημος ή άλλο πρόσωπο κρίνεται από τον Τ.Ε. ότι παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του και να αποβληθεί από τον αγωνιστικό χώρο.

21.3 Θα λαμβάνεται κάθε μέτρο πλήρους ασφάλειας. Κάθε διαδρομή θα σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πτώσης του αθλητή, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον τραυματισμό του αγωνιζόμενου να τραυματίσει ή να εμποδίσει κάποιον άλλο αγωνιζόμενο.

21.4 Ο Τ.Ε., ο κριτής διαδρομής και ο χαράκτης θα επιθεωρούν κάθε διαδρομή πριν την έναρξη κάθε φάσης του αγώνα για να επιβεβαιώνουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ο κριτής και ο Χαράκτης θα:

21.4. α Εξασφαλίζουν ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας και οι διαδικασίες συμβαδίζουν με τα πρότυπα της ϋ.Ι.Α.Α και τους κανονισμούς ης Ε.Ο.Ο.Α.

21.4. β Ελέγχουν την ικανότητα όλων των ασφαλιστών. Ο κριτής διαδρομής θα έχει την δικαιοδοσία να απαιτήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε ασφαλιστή ή άλλου προσώπου που κρίνει ότι δεν τηρεί απολύτως τους κανόνες ασφαλείας.

21.5 Πριν την έναρξη του αγώνα ο κριτής διαδρομής θα επιβεβαιώνει ότι παρίσταται ιατρικό προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να εξασφαλίζεται άμεση επέμβαση σε οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό αγωνιζόμενου ή εκπροσώπου που εργάζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στο χώρο απομόνωσης.

21.6 Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στον αγώνα θα συμφωνεί με τα πρότυπα της UIAA.

21.6. α Υποχρεωτική είναι η χρήση κράνους από τον αθλητή καθώς και από τον ασφαλιστή του .

21.7 Εξοπλισμός διαδρομών: Θα τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

21.7. α Καραμπίνερ και σετάκια: Κάθε σημείο ασφάλισης που θα χρησιμοποιηθεί από τον αθλητή στον αγώνα θα ελέγχεται. Η σύνδεση ανάμεσα στο σετάκι (χωρίς ενδιάμεσο καραμπίνερ ) και το σημείο ασφάλισης θα γίνεται με εγκεκριμένο από την UIIA με maillon rapide 10mm.

21.7. β Όπου απαιτείται προέκταση σε ένα κανονικού μήκους σετάκι, θα χρησιμοποιείται στη θέση του ένας συνεχής ιμάντας (ραμμένος σε μηχανή) με την ίδια ή μεγαλύτερη αντοχή σε αντικατάσταση του κοντύτερου κανονικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταινία για να συγκρατηθούν οι θηλιές αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα κοντύνουν ή θα ρυθμιστούν τα σετάκια με τη βοήθεια κόμπων, Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιείται αλυσίδα από κανονικού μήκους σετάκια (συνδεδεμένα μεταξύ τους είτε με κανονικά καραμπίνερ ή maillons rapides ή με καραμπίνερ ασφαλείας). Απαγορεύεται επίσης η χρήση σχοινιών που φέρουν κόμπους ή ιμάντων με ταινία.

21.8 Ασφάλιση: Κατά την έναρξη της προσπάθειας για την πραγματοποίηση μιας διαδρομής:

21.8. α Κάθε αγωνιζόμενος θα φέρει εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισμούς της UIIA που διέπουν τον εξοπλισμό.

21.8. β Το αναρριχητικό σχοινί θα είναι δεμένο στη ζώνη του αθλητή με κόμπο οχτάρι (8) που στη συνέχεια ασφαλίζεται με κόμπο ασφαλείας.

21.8. γ Πριν την έναρξη της προσπάθειας, ο ασφαλιστής πρέπει να ελέγχει (κατά προτίμηση στην ενδιάμεση ζώνη) ότι το σχοινί είναι ασφαλισμένο στη ζώνη του αθλητή (μπωντριέ) σύμφωνα με τις παραγράφους21.8. α και 21.8. β ανωτέρω και ότι η ζώνη του είναι σωστά δεμένη. .

21.8. δ Πριν να συνοδεύσει τον αγωνιζόμενο στη γραμμή εκκίνησης, ο ασφαλιστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το σχοινί είναι κατάλληλα τυλιγμένο για άμεση χρήση.

21.8. ε Αγώνας Δυσκολίας: Κάθε Κριτής διαδρομής, σε συνεργασία με τον Χαράκτη θα αποφασίζει εάν είναι απαραίτητο για κάποιον ασφαλιστή να έχει βοηθό κατά την έναρξη της διαδρομής για παροχή επιπρόσθετης ασφάλειας στον αθλητή στην αρχή της προσπάθειάς του.

21.9 Ο ασφαλιστής πρέπει σε όλη την προσπάθεια του αθλητή σε μια διαδρομή να δείχνει μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλίζει ότι:

21.9. α οι κινήσεις των αθλητών δεν εμποδίζονται από το σχοινί που μπορεί να είναι πολύ σφιχτό.

21.9. β όλες οι πτώσεις αντιμετωπίζονται με δυναμικό και ασφαλή τρόπο.

21.9. γ ο αθλητής που ασφαλίζεται δεν θα υποβληθεί σε υπερβολικά μεγάλη πτώση.

21.9. δ κατά την αντιμετώπιση μιας πτώσης ο αγωνιζόμενος δεν θα κινδυνεύσει με τραυματισμό από κάποιο προεξέχον σημείο ή άλλο χαρακτηριστικό του βράχου.

21.9. ε με το πέρασμα του σχοινιού στο τελικό σημείο ασφάλισης ή με το σταμάτημα μιας πτώσης, ο αγωνιζόμενος θα επιστρέψει στο έδαφος και πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε ο αγωνιζόμενος να μη προσκρούσει σε οποιοδήποτε εξοπλισμό που έχει βάση στήριξης στο έδαφος.

21.10 Ο ασφαλιστής είναι υπεύθυνος για την άμεση εκκένωση του χώρου αναρρίχησης από τον αθλητή.

21.11 Ο κριτής διαδρομής θα μπορεί να δώσει εντολή στον Τ.Ε να αντικαταστήσει κάποιον ασφαλιστή σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ο ασφαλιστής δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει περαιτέρω στη διαδικασία ασφάλισης των αθλητών στο συγκεκριμένο αγώνα.

22. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

22.1 Ο διοργανωτής θα παρέχει ενημέρωση του υπολοίπου χρόνου έως το τέλος του αγώνα και των προσπαθειών .

23. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

23.1 Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την πρόοδο και την θέση κατάταξης κάθε αγωνιζόμενου.

23.2 Κατά την διάρκεια αναρρίχησης του αθλητή, θα ανακοινώνεται το όνομα και ο σύλλογός του καθώς (αν κρίνεται σκόπιμο), και άλλα στοιχεία της αθλητικής του δραστηριότητας.

23.3 Με το τέλος της προσπάθειας, ο κριτής συμπληρώνει το ειδικό ατομικό δελτίο καταγραφής -προσπάθειας του αθλητή . Όλα τα ατομικά έντυπα των αθλητών θα είναι έτοιμα προς δημοσίευση μόνο αφού έχουν πρώτα ελεγχθεί και επισήμως εγκριθεί γραπτώς από τον κριτή διαδρομής και τον

23.4 Κατάλογοι αποτελεσμάτων: Θα ετοιμάζονται από την γραμματεία. Όλοι οι κατάλογοι πρέπει να έχουν έντυπη μορφή, ενώ οι χειρόγραφοι πρέπει να αποφεύγονται.

23.5 Το ατομικό δελτίο καταγραφής θα φέρει την εγκεκριμένη επικεφαλίδα της Ε.Ο.Ο.Α. και το λογότυπο.

23.5. α Την ονομασία του αγώνα .
23.5. β Το μέρος διεξαγωγής (π.Χ. Μετέωρα)
23.5. γ Το είδος αγώνα (π.χ. Αγώνας Δυσκολίας).
23.5. δ Την ημερομηνία αγώνα.
23.5. ε Την ώρα πραγματοποίησης της διαδρομής
23.5. στ Το όνομα η τον αύξοντα αριθμό της διαδρομής
23.5. ζ Την υπογραφή του κριτή της διαδρομής
23.5. η Την βαθμολογία της διαδρομής
23.5. θ Την βαθμολογική προσπάθεια που κατέβαλε ο αθλητής για την ολοκλήρωση της.
23.6 Ο κατάλογος αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
23.6. α Σειρά κατάταξης κάθε αθλητή με φθίνουσα σειρά.
23.6. β Τις πραγματοποιημένες αριθμημένες διαδρομές .
23.6. γ Τις προσπάθειες που χρειάστηκε ο αθλητής μόνο στον υπερτελικο
23.6. δ Επώνυμο αθλητή (με κεφαλαία).
23.6. ε Όνομα αθλητή (με πεζά εκτός από το πρώτο γράμμα).
23.6. στ Σύλλογο που ανήκει ο αθλητής.
23.5. ζ Υπογραφές από τους κριτές-χρονομέτρες και Τ.Ε.

23.7 Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα θα περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται στο 23.6 και θα διανέμονται στους :

Τ.Ε. - Κριτή διαδρομής - Αρχηγούς ομάδων - Τύπο - Κοινό.

24. ΛΙΣΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ

24.1 Το ατομικό δελτίο καταγραφής προσπαθειών του αθλητή θα συνταχθεί και θα δοθεί στους αθλητές μετά από την διάρκεια του μίνι τεχνικού συμβουλίου μεταξύ του Τ.Ε., του χαράκτη και των κριτών διαδρομής .

24.2 Τρόπος κατάρτισης της λίστας έναρξης.

24.2. α Η σειρά εκκίνησης θα είναι τυχαία.

24.2. β Σειρά εκκίνησης των προσπαθειών καθορίζεται από τον κριτή διαδρομής με την άφιξη του αθλητή..

25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

25.1 Οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς και για τις πράξεις των αθλητών του συλλόγου τους και υπόλογοι στον Τ.Ε και κατ’ επέκταση στην Ε.Ο.Ο.Α..

25.2 Κάθε ομάδα μπορεί να παρίσταται στον Τ.Ε. ή στον Εκπρόσωπο της Ε.Ο.Ο.Α. μόνο μέσω του αρχηγού της.

25.3 Ο αρχηγός και κατ’ επέκταση οι αθλητές του συλλόγου του, πρέπει να αποδέχονται, τους κανονισμούς αγώνων, τις αποφάσεις του Δ.Σ. για τους αγώνες το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, και τις αποφάσεις τις Ελλανοδίκου Επιτροπής ή του Τ.Ε. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα της ένστασης, όπου για τους μεν αγώνες κατατίθεται γραπτώς στον Τ.Ε. για δε τις αποφάσεις του Δ.Σ. μέσω του συλλόγου του. Η ένσταση κατά την διάρκεια των αγώνων θα ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο «Διαδικασία εφέσεων».

25.4 Ο αρχηγός ή ο προπονητής δηλώνεται στην Ε.Ο.Ο.Α. μαζί με την αίτηση συμμετοχής των αθλητών του συλλόγου του.

26. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ

26.1 Ο εξοπλισμός και η αθλητική περιβολή του κάθε αθλητή θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ελληνική αθλητική νομοθεσία.

26.2 Αθλητική Περιβολή Ομάδας όπου είναι εφικτό και ιδίως σε τελετές απονομής, οι αθλητές και οι επίσημοι εκπρόσωποι της ομάδας πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι.

26.3 Με εξαίρεση την αθλητική φανέλα που παρέχεται (προαιρετικά) από την Ε.Ο.Ο.Α. ή τον διοργανωτή, κάθε αθλητής είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε εξάρτιση θέλει από τις εγκεκριμένες της UIIA, όπως παπούτσια, κράνος, φόρμα, σακουλάκι μαγνησίας, έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α. Κράνος: θα αναφέρει μόνο τον κατασκευαστή και / ή το λογότυπό του.

β. Αθλητική φανέλα: Η παρεχόμενη από το διοργανωτή. Δεν πρέπει να είναι κομμένη ή αλλιώς μεταποιημένη, ενώ θα φέρει απαραιτήτως τον επίσημο αριθμό του αθλητή στο πίσω μέρος της.

γ. Μπωντριέ (ζώνη): θα αναφέρει μόνο το όνομα του κατασκευαστή όπως και το λογότυπο του σπόνσορα, όχι μεγαλύτερο από 200 mm.

δ. Σακουλάκι μαγνησίας: Θα αναφέρει μόνο το όνομα του κατασκευαστή όπως και το λογότυπο του σπόνσορα, όχι μεγαλύτερο από 100mm.

ε. Φόρμα-παντελόνι: Θα αναφέρει σε κάθε μπατζάκι το όνομα του κατασκευαστή όπως και το λογότυπο του σπόνσορα, όχι μεγαλύτερο από 300 mm.

στ. Παπούτσια και κάλτσες: Θα αναφέρουν μόνο τον κατασκευαστή ή και το λογότυπό Απαγορεύεται κάθε μεταποίηση ή μετατροπή των υλικών πέρα από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής

26.4 Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω άρθρων του κανονισμού οι αθλητές θα αποκλείονται.

26.5 Η Ε.Ο.Ο.Α. ή και ο διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να αναγράφεται η επωνυμία τους ή εκείνη των χορηγών στην αθλητική φανέλα με το νούμερο του αθλητή. Ακόμα κι αν αυτό είναι ανταγωνιστικό προς τον χορηγό μιας ομάδος.

Η επιλογή της ομοσπονδίας έχει τον κύριο λόγο.

26.6 Σε περίπτωση που αθλητής ή το σωματείο επιθυμεί να αναγράφεται στα ρούχα η επωνυμία χορηγού θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α.

27. ΈΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ

27.1 Η Ε.Ο.Ο.Α. μετά το πέρας των αγώνων απονέμει στους νικητές έπαθλα ως εξής:

στον πρώτο νικητή κάθε κατηγορίας αγώνων, κύπελλο. στους τρεις πρώτους νικητές μετάλλια.

Κατά περίπτωση διπλώματα.

27.2 η Ε.Ο.Ο.Α. κατόπιν συμφωνίας με χορηγό ή με επί μέρους χορηγό μπορεί να δώσει και βραβεία στους νικητές. Τα βραβεία αυτά μπορεί να είναι υλικά ή χρηματικά.

28. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

28.1 Ο διοργανωτής θα φροντίσει ώστε μια ικανή και έμπειρη ιατρική ομάδα να είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κάθε αθλητή, τουλάχιστον δύο ικανά πεπειραμένα και εξοπλισμένα μέλη της ιατρικής ομάδας θα παραμένουν μέσα ή κοντά στον αγωνιστικό χώρο ώστε να παρέχουν γρήγορη βοήθεια σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλης ιατρικής ανάγκης.

28.2 Θα παρέχεται ιατρείο που θα είναι εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση μικρό- τραυματισμών και κακώσεων ή θα υπάρχει ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. σε επιφυλακή.

28.3 Θα πρέπει να γίνουν και να δοκιμαστούν στην πράξη κατάλληλες διευθετήσεις που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και επαγγελματική αντιμετώπιση τυχόν σοβαρού ατυχήματος οποιουδήποτε αγωνιζομένου, αξιωματούχου, θεατή ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

29. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ο διοργανωτής ή και η Ε.Ο.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει εξετάσεις για απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ελληνική νομοθεσία.

30. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ, Μ.Μ.Ε.

Είναι υποχρέωση των συλλόγων - μελών της Ε.Ο.Ο.Α., των διοργανωτών και όσων σχετίζονται αμέσως - εμμέσως με αγώνες της Ε.Ο.Ο.Α. να:

30.1 Αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η προώθηση, η ανάπτυξη και η διοίκηση του αθλήματος της αναρρίχησης σε βράχο είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ε.Ο.Ο.Α.

30.2 Εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει οικονομική ή άλλου είδους συμφωνία με κάποιο φορέα (π.χ. τηλεόραση, σπόνσορες κλπ.) αντίθετη με τα συμφέροντα της Ε.Ο.Ο.Α. εκτός αν έχουν την έγγραφη άδειά της.

30.3 Ζητούν την συμβουλή της Ε.Ο.Ο.Α. για οποιαδήποτε απόφαση που μπορεί να αποβεί αντίθετη με τα συμφέροντα του αθλήματος.

31. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

31.1 Η Ε.Ο.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει έναν οργανισμό για την παροχή τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα. Στην όποια περίπτωση, ο διοργανωτής οφείλει να παράσχει κάθε λογική βοήθεια στο τηλεοπτικό συνεργείο κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Ο.Ο.Α.

31.2 Αν η Ε.Ο.Ο.Α. δεν ασκήσει το δικαίωμά της για τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων, τότε ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να το πράξει, αφού έρθει πρώτα σε συνεννόηση με την ΕΟΟΑ για τους όρους της κάλυψης.

31.3 Ακόμα και αν η Ε.Ο.Ο.Α. έχει έρθει σε συμφωνία με τηλεοπτικό συνεργείο για κάλυψη των αγώνων, μπορεί και ο διοργανωτής να καλέσει κι άλλο, με την προϋπόθεση ότι:

- Δεν συγκρούονται τα συμφέροντα των δυο καναλιών, με προτεραιότητα το κανάλι της Ε.Ο.Ο.Α.

- το είδος της κάλυψης συμφωνεί με τα ζητούμενα από την Ε.Ο.Ο.Α.

31.4 Αν η προσφορά του διοργανωτή κριθεί πιο συμφέρουσα απ’ αυτή της Ε.Ο.Ο.Α. και δεν καταστρατηγείται προηγούμενη συμφωνία (συνολική κάλυψη των αγώνων), τότε προτιμάται η προσφορά του διοργανωτή.

31.5 Αν η Ε.Ο.Ο.Α. δεν επιθυμεί, για τον οποιοδήποτε εμπεριστατωμένο λόγο, την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων και δεν θίγει τα συμφέροντα του διοργανωτή, τότε ο διοργανωτής οφείλει να συμμορφωθεί με αυτή την διάταξη. Βέβαια, αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των δυο μερών, ώστε να βρεθεί κοινή λύση προς το συμφέρον του αθλήματος.

32. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.1 Ο διοργανωτής, αν αυτό είναι δυνατόν, οφείλει να παρέχει έναν εκπρόσωπο τύπου, ένα ξεχωριστό γραφείο τύπου και την τεχνική υποδομή για να εξυπηρετηθούν οι εκπρόσωποι του τύπου που πιθανόν θα καλύπτουν την διοργάνωση.

Οι εκπρόσωποι του τύπου θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους τα παρακάτω στοιχεία:

32.1. α Πλήρη και επαρκή στοιχεία για τον αγώνα.

32.1. β Αντίγραφα από τις λίστες έναρξης, ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα.

32.1. γ Ότι άλλα στοιχεία που αφορούν τους αγώνες και την αγωνιστική δραστηριότητα των αγωνιζομένων (και πλήρες βιογραφικό).

Σημείωση: Οι συνεντεύξεις μπροστά στην αναρριχητική διαδρομή πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύονται.

32.2 Φωτορεπόρτερ: Πρέπει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος και στις δύο πλευρές της ζώνης αγώνα για τους φωτορεπόρτερ. Όπου είναι εφικτό θα πρέπει να υπάρχουν υπερυψωμένα σημεία προς διευκόλυνση λήψης φωτογραφιών.

Σημείωση: Σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται σε φωτορεπόρτερ (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η είσοδος στην περιοχή αγώνα εκτός αν υπάρχει ειδική άδεια από τον Τ.Ε. Επίσης δεν επιτρέπονται φλας ή φωτογραφήσεις που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή των αθλητών κατά την προσπάθειά τους.

32.3 Συνεργεία Τηλεοπτικών Σταθμών: Κατόπιν εγκρίσεως του Τ.Ε., τα συνεργεία μπορούν να λειτουργούν και μέσα στον χώρο του αναρριχητικού τοίχου, υπό την προϋπόθεση ότι:

32.3. α δεν παρεμποδίζουν την προετοιμασία ή την προσπάθεια κάποιου αθλητή.

32.3. β δεν παρακωλύουν το έργο των ασφαλιστών και των βοηθών τους.

32.3. γ ο εξοπλισμός τους δεν παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τους αθλητές ή ασφαλιστές. Πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε σε περίπτωση πτώσης να μην εμπλακούν σε ατύχημα.

32.3. δ θα υπακούσουν σε οποιαδήποτε διαταγή τους δοθεί από τον Κριτή διαδρομής και τον Τ.Ε.

32.3. ε αν μαγνητοσκοπούν από την κορυφή του τοίχου με έγκριση του Τ.Ε., δεν θα χρησιμοποιούν δυνατό ή εναλλασσόμενο φωτισμό που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των αγωνιζόμενων.

33. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο διοργανωτής θα πρέπει να ελέγξει αν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Ε.Ο.Ο.Α. Επίσης θα εξασφαλίσει και θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η ασφαλιστική κάλυψη για τον αγώνα είναι σε απόλυτη συμφωνία με όποιους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς σχετικούς με αθλητικά γεγονότα.

Τελετές απονομών

33.1 Η τελετή απονομής στο τέλος του αγώνα θα γίνεται με ευθύνη του διοργανωτή αφού υπάρξει συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της Ε.Ο.Ο.Α. για να τηρηθεί το πρωτόκολλο που διέπει τις απονομές. Όπως και να έχει η ένσταση της Ε.Ο.Ο.Α., σε περίπτωση διαφωνίας, έχει δυνατότερη ισχύ απ’ αυτήν του διοργανωτή.

33.2 Εκτός και αν υπάρχει ειδική άδεια, όλοι οι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν στις τελετές έναρξης, απονομών και λήξης. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρξουν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό.

34. ΈΞΟΔΑ ΑΓΩΝΑ

Ο διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα σχετικά έξοδα της διοργάνωσης και διεξαγωγής του αγώνα, πέραν αυτών που καλύπτονται από την Ε.Ο.Ο.Α.

35. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Εισαγωγή

Ο Τ.Ε έχει την αρμοδιότητα για όλες τις δραστηριότητες και αποφάσεις που επηρεάζουν τον αγώνα π.χ. για την γραμματεία εγγραφών, τον αγωνιστικό χώρο, μπροστά από τις αναρριχητικές διαδρομές .

Ο Τ.Ε και ο Κριτής Κατηγορίας έχουν το δικαίωμα να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, σε περιπτώσεις παράβασης των κανονισμών ή απειθαρχίας των αθλητών ενόσω βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο:

35.1 Ανεπίσημη, προφορική προειδοποίηση.

35.2 Επίσημη προειδοποίηση συνοδευόμενη από την επίδειξη κίτρινης κάρτας.

Μόνο ο Τ.Ε έχει το δικαίωμα να:

Αποκλείσει τον αθλητή από τον αγώνα δείχνοντάς του κόκκινη κάρτα.

Η προειδοποίηση με Κίτρινη Κάρτα, μπορεί να δοθεί για τα ακόλουθα παραπτώματα:

α. Αδυναμία εκκίνησης σύμφωνα με την εντολή του Κριτή, Χρήση ακατάλληλης γλώσσας ή συμπεριφοράς.

β. Μη συμμετοχή νικητή σε τελετή απονομής

γ. Ανυπακοή στις εντολές Κριτή ή Τ.Ε

δ. Χρήση αισχρής ή υβριστική γλώσσας ή όχι ήπιας συμπεριφοράς. 

ε. Αντιαθλητική συμπεριφορά σχετικά ήσσονος φύσης.

Η επίδειξη μιας δεύτερης κίτρινης κάρτας στον ίδιο αγώνα θα σημαίνει τον αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα.

35.3 Αποκλεισμός χωρίς περαιτέρω κυρώσεις: Τα ακόλουθα παραπτώματα θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επίδειξη Κόκκινης Κάρτας και στον άμεσο αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα χωρίς περαιτέρω κυρώσεις:

35.3. α Παρακολούθηση των διαδρομών από σημείο εκτός επιτρεπόμενου χώρου παρατήρησης.

35.3. β Αδυναμία εμφάνισης στη γραμμή εκκίνησης με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

35.3. γ Χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού.

35.3. δ Αυθαίρετες μεταποιήσεις ή και απουσία της αθλητικής φανέλας ή και του αριθμού του αγωνιζόμενου όπως προβλέπεται από τους διοργανωτές.

35.3. ε Απαγορευμένη χρήση μέσων επικοινωνίας στη ζώνη απομόνωσης ή σε άλλη περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς.

35.4 Αποκλεισμός με άμεση αναφορά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ο.Α.:

Τα ακόλουθα παραπτώματα θα καταλήγουν σε Κόκκινη Κάρτα και στον άμεσο αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα με αναφορά του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την περαιτέρω τιμωρία του με αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα Πρωταθλήματος ή από τον επόμενο εγκεκριμένο αγώνα της Ε.Ο.Ο.Α:

35.5 Παραπτώματα που έλαβαν χώρα στον αγωνιστικό χώρο, στη μεταβατική ζώνη και ζώνη απομόνωσης:

35.5. α Συλλογή πληροφοριών για μια διαδρομή την οποία θα επιχειρήσει ο αθλητής, πέραν των προβλεπόμενων κανονισμών.

35.5. β Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών προς άλλους αθλητές πέραν των προβλεπόμενων κανονισμών.

35.5. γ Διάσπαση της προσοχής ή παρενόχληση αθλητή που ετοιμάζεται για μια διαδρομή ή επιχειρεί μια διαδρομή.

35.5. δ Ανυπακοή στις οδηγίες των επίσημων κριτών ή και των αξιωματούχων των διοργανωτών.

35.5. ε Μη συμμετοχή σε επίσημη τελετή ή άλλο προγραμματισμένο επίσημο γεγονός.

35.5. στ Άρνηση του αθλητή να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς για τη διαφήμιση στην περιβολή των αθλητών.

35.5. ζ Αντί-αθλητική συμπεριφορά και άλλη σοβαρή παρακώλυση του αγώνα και/η χρήση υβριστικής διαλέκτου προς τους εκπροσώπους της Ε.Ο.Ο.Α., εκπροσώπους του διοργανωτή, των ομάδων, αθλητές και μέλη του κοινού.

35.6 Παραπτώματα που συνέβησαν έξω από την περιοχή αγώνα αλλά μέσα στον κοινό χώρο:

35.6. α Αντιαθλητική συμπεριφορά ή άλλου είδους παρακώλυση του αγώνα.

35.6. β Αντιαθλητική συμπεριφορά ή άλλου είδους ενόχληση κατά τον αγώνα ή και χρήση ακατάλληλης γλώσσας ή συμπεριφοράς κατά των επισήμων της Ε.Ο.Ο.Α., των διοργανωτών, των επισήμων των άλλων ομάδων, των άλλων αθλητών ή του κοινού.

Όσο το δυνατόν νωρίτερα, μετά την επίδειξη "Κίτρινης" ή "Κόκκινης Κάρτας" ο Τ.Ε. (είτε εκ μέρους του είτε κατόπιν συμβουλής του Κριτή διαδρομής υπεύθυνου για την "Κόκκινη Κάρτα") θα πρέπει:

α. Να υποβάλει γραπτή έκθεση στον αρχηγό της ομάδας του αθλητή (ή σε περίπτωση απουσίας του στον ίδιο τον αθλητή) σχετικά με το παράπτωμα και αν ο Τ.Ε προτίθεται να φέρει το θέμα προς εξέταση για περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς.

β. Ο Τ.Ε. θα υποβάλει ένα αντίγραφο αυτής της έκθεσης συνοδευόμενο από πλήρη αναφορά προσβολής των κανονισμών, οποιεσδήποτε αποδείξεις ή συστάσεις αναφορικά με περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις από την Ε.Ο.Ο.Α

36. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα έχουν παρόμοια αντιμετώπιση με αυτή των αθλητών.

Άλλα πρόσωπα

Ο Τ.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποβολή από την περιοχή αγώνα (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών απομόνωσης και μετάβασης) οποιουδήποτε δεν τηρεί τους κανονισμούς και, αν είναι απαραίτητο, να διακόπτει όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

37. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε αίτηση ένστασης θα καταχωρείται μόνο αν συνοδεύεται από το αντίστοιχο χρηματικό

Ποσό που έχει οριστεί από την Ε.Ο.Ο.Α.

Επιτροπή ενστάσεων αγώνων

37.1 Σε περίπτωση γραπτής προσφυγής ο T.E. θα συγκαλέσει την Επιτροπή Προσφυγών που αποτελείται από τον ίδιο, τον εκπρόσωπο της EOOA, τον Κριτή διαδρομής και τον Χαράκτη. Θα ληφθεί απόφαση όσο συντομότερα επιτρέπουν οι περιστάσεις. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων θα καταγράφεται και θα δίνεται από τον T.E. στο πρόσωπο που επισήμως έκανε την προσφυγή, στον αρχηγό της ομάδας ή στον αθλητή.

37.2 Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων θα είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη.

37.3 Προσφυγή κατά αποτελεσμάτων, πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον ενδιαφερόμενο αθλητή. Ο Κριτής διαδρομής θα αναφέρει αμέσως το θέμα στον T.E. για να ανακοινωθεί η απόφαση του T.E. Δεν θα υπάρχει πληρωμή για τέτοιου είδους προσφυγές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίζει τελεσίδικα είναι το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Α.

O παρών Κανονισμός αποτελείται από 37 άρθρα και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α της 29/1/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
5B448
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ