27/5/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

  


Αναβάλλονται εξετάσεις οδήγησης - Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  17/03/2020 12:20:53
Παρατίθενται κατωτέρω ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Τρικάλων αναφορικά και την αναβολή εξετάσεων οδήγησης και την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο)...

Αναβολή διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων, δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19

Με γνώμονα την:

° εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του

° αναγκαιότητα αποσυμφόρησης των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά την επικράτεια από προσέλευση κοινού και την αρωγή τους προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε επείγοντα αιτήματα πολιτών, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του COVID-19

° εξυπηρέτηση και προστασία των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

αναβάλλεται, έως και την 30ή Απριλίου 2020, η διενέργεια όλων των:

- θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

- μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών

- θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

- μαθημάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και περιοδική κατάρτιση Π.Ε.Ι. που διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.

Παρακαλείστε για τις άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση εφαρμογής των ανωτέρω στις περιοχές αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.). που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο)

Ενόψει των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Χώρα μας, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες, αποφασίζονται τα εξής:

1) Παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020. Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

2) Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3) Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19

Με γνώμονα την:

° εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του

° αναγκαιότητα αποσυμφόρησης των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών ανά την επικράτεια από προσέλευαη κοινού και την αρωγή τους προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε επείγοντα αιτήματα πολιτών, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους που έχει προκαλέσει η εμφάνιση του COVID-19

° εξυπηρέτηση και προστασία των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

εφαρμόζονται κατεπειγόντως τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30ή Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που λήγουν έως την 30η Απριλίου 2020.

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Έως και την 30ή Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό:

° ανανέωσης άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, DIE, D & DE που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία

° ανανέωσης Π.Ε.Ι. που λήγει έως την προαναφερθείσα ημερομηνία μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ή και αρχικής χορήγησης Π.Ε.Ι. μέσω παρακολούθησης προγράμματος περιοδικής κατάρτισης εφόσον πρόκειται για οδηγούς που απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. (περιπτώσεις α & β της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008).

Για την επίτευξη τούτου, προγράμματα περιοδικής κατάρτισης στις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. κατά την υπόψη χρονική περίοδο για τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης δύναται να διενεργούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας αυξάνεται ώστε να ικανοποιεί τη σχέση 4,0 m2/εκπαιδευόμενο, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής/Κέντρου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 2 της υ.α. 30063/4796/2013 (B' 2643).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
6C459
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net
 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ