23/9/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία 

 

 
200.000 ευρώ την αναβάθμιση των παιδικών χαρών μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Καλαμπάκας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  13/03/2018 12:05:37

Με νέα πρόσκληση (τρίτη κατά σειρά) που δημοσιεύθηκε σήμερα ο Υπ. Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ
«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 70.000.000,00 ευρώ (€).

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000,00 €.

β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:

    β1) Χρηματικό ποσό 200.000,00 € προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

    β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000,00 € συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Τα παραπάνω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά δύναται να μειωθούν στις περιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% το μέσο προϋπολογισθέν κόστος ανά m2  παιδικής χαράς, όπως αυτό θα προκύψει από τα τεχνικά δελτία που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.

Ειδικά για τον Δήμο Καλαμπάκας η προβλεπόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας..

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών.

• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (13/3/2018) και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δήμων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

 
Σχετικά άρθρα:

406.300 ευρώ μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Καλαμπάκας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μας, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του Υπ. Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των ΟΤΑ Πρώτου βαθμού. Ήδη δημοσιεύθηκαν και δυο προσκλήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα...
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
26015
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

καιρός Καλαμπάκα


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας