23/9/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία 

 

 
Αναλυτικά η πρόταση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καλαµπάκας» [4 υποέργα] [ΣΧΛ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  09/03/2018 08:30:14

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας εγκρίθηκε η µελέτη µε τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καλαµπάκας», η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε...

από το Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών του ∆ήµου Καλαµπάκας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000 €, εκ των οποίων 967.741,94 € αφορούν εργασίες και 232.258,06 € αφορούν στον Φ.Π.Α.

Η παραπάνω μελέτη συντάχθηκε προκειµένου να υποβληθεί ως δικαιολογητικό για να ενταχθεί και χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια της υπ’ αριθµ. 3940/22-12-2017 πρόσκληση στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Οι διαμορφώσεις - αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, συνοψίζονται ως παρακάτω:

1. Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 187.
2. Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Σιδηροδρόμου.
3. Διαμόρφωση σκαλοπατιών οδού Σκαρλάτου.
4. Αναβάθμιση παιδικής χαράς Καλοστύπη & Αναλήψεως Ο.Τ. 287.

Αναλυτικά, οι αναπλάσεις - διαμορφώσεις, περιγράφονται ως εξής:

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 187

Το προοριζόμενο για μελλοντική διαμόρφωση- ανάπλαση οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 187 βρίσκεται στις παρυφές του πολεοδομικού συγκροτήματος Καλαμπάκας, νοτιοανατολικά. Βόρεια συνορεύει με την οδό Ιωάννου Καποδίστρια, Νότια συνορεύει με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία αποτελεί μελλοντική περιφερειακή οδό. Δυτικά συνορεύει με τον πεζόδρομο οδού Ορέστη και Ανατολικά με τον πεζόδρομο οδού Αχιλλέως. Στην περιοχή υπάρχουν κατοικίες, αλλά και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. Ο υποβαθμισμένος χαρακτήρας της περιοχής προκύπτει από τη συνύπαρξη αυτών των ετερόκλητων χρήσεων.

Η ανάπλαση του Ο.Τ. θα αναβαθμίσει την περιοχή. Ο δημόσιος χώρος - πάρκο, θα αποτελέσει πόλο έλξης και χώρο αναψυχής.

Ο υφιστάμενος χώρος του Ο.Τ. 187 είναι αδιαμόρφωτος, ελεύθερος δόμησης.

Η διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου - πάρκου, η συσχέτιση της σύγχρονης περιφέρειας με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Μετεώρων, η ανάδειξη της υπάρχουσας φυσικής κληρονομιάς μας, η ένταξη νέων σχεδιαστικών προτάσεων, η αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, μαζί με την επιβεβλημένη συνύπαρξη οδικού δικτύου, αποτελούν βασικό στόχο και ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις, του υπό ανάπλαση Ο.Τ. 187 του Δήμου Καλαμπάκας.

Κομβικό σημείο προβληματισμού για τη διαμόρφωση του Ο.Τ. αποτέλεσε ο τρόπος ανταπόκρισης του σχεδιασμού στις ανάγκες της μέσης οικογένειας, των νέων και των ενηλίκων στον περιθωριοποιημένο ιστό της περιοχής.

Βασικές αρχές η δημιουργία ενός πάρκου για περίπατο και ενός χώρου συγκέντρωσης σε άμεση οπτική επαφή με τόπο παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι αρχές αυτές όπως και η ανάγκη αρκετών εισόδων σε μια τόσο εκτεταμένη περιοχή, λειτούργησαν σαν πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή των διαδρομών του πάρκου.

Έτσι δημιουργείται ένας περιφερειακός και ένας κεντρικός άξονας "κυκλοφορίας", μια κεντρική πλατεία που σηματοδοτείται από μια "φυτεμένη ράμπα", τμήμα της οποίας στεγάζει χώρους υγιεινής, και μια περιφραγμένη παιδική χαρά στην καρδιά του πάρκου. Αυτόματα προκύπτουν οι ζώνες πρασίνου και παράλληλα εντάσσονται μια υπαίθρια σκακιέρα, ένας χώρος άθλησης ενηλίκων, ένας στεγασμένος χώρος για τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong) και μια μικρή πλατεία ελλειψοειδούς κάτοψης στο ψηλότερο σημείο του τεχνητού λόφου νοτιοανατολικά.

Οι εργασίες για την διαμόρφωση του πάρκου είναι οι εξής:

Το δυτικό Ο.Τ. έχει ήπιο ανάγλυφο με μικρή κλίση. Ο δρόμος που υπάρχει στη βόρεια πλευρά του, έχει υψομετρική διαφορά ως και 1,00μ στον άξονα βορρά νότου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος της βόρειας πλευράς του πάρκου, που θα συγκρατεί την επιχωμάτωση που θα γίνει ώστε ο δρόμος να έχει μια ενιαία κλίση. Με αυτό τον τρόπο όλη η βόρεια πλευρά του πάρκου θα επιχωματωθεί κατά μήκος, δημιουργώντας ένα μικρό πρανές, μια φυσική οριοθέτηση.

Όλο το πάρκο περιφερειακά, θα οριοθετηθεί φυσικά με διατάξεις χαμηλής φύτευσης (θάμνους), ενώ στη βόρεια πλευρά θα φέρει χαμηλή φύτευση (θάμνους) και δεντροστοιχία, ώστε να προφυλάσσεται χαμηλά και ψηλά από τον βόρειο προσανατολισμό. Κεντρικά του μετώπου αυτού υπάρχει είσοδος- σκάλα, από οπλισμένο σκυρόδεμα επιστρωμένης με τσιμεντοκονία, που καταλήγει στον περιφερειακό άξονα κυκλοφορίας.

Ο περιφερειακός και κεντρικός άξονας κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 4,00μ θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο τύπου ΔΑΠ το οποίο έχει φυσική όψη, είναι "μαλακό", αντιολισθηρό, έχει πορώδη επιφάνεια η οποία επιτρέπει την διέλευση του νερού, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί την συγκράτηση του και να μην λασπώνει. Το χωμάτινο δάπεδο θα εγκιβωτίζεται σε χυτά κράσπεδα ή σε πρόχυτα κρασπεδόρειθρα.

Το πάρκο θα είναι προσβάσιμο από την μέση κάθε πλευράς του. Οι είσοδοι σηματοδοτούνται με ζώνες σκληρού δαπέδου σε κυκλική ή γραμμική διάταξη. Το δάπεδο της ανατολικής εισόδου επιστρώνεται με κυβόλιθο. Στη ζώνη επίστρωσης με κυβόλιθο, θα κατασκευασθούν ακτινωτά καθιστικά από εμφανές σκυρόδεμα. Η νότια είσοδος έχει ζώνες σκληρού δαπέδου με επίστρωση τσιμεντοκονίας σε γραμμική διάταξη, που εναλλάσσονται με ζώνες εγκατεστημένου πρασίνου. Όμοια διαμορφώνεται και η δυτική είσοδος, έχοντας όμως κυκλική διάταξη.

Βορειοανατολικά του πάρκου θα κατασκευασθεί βατή φυτεμένη ράμπα, η οποία θα οριοθετείται από δύο τοιχία. Η μισή περίπου επιφάνεια της ράμπας θα επιχωματωθεί, η υπόλοιπη επιφάνεια θα αποτελείται από το φυτεμένο δώμα του στεγάστρου και των WC. Τα τοιχία που ορίζουν τη φυτεμένη ράμπα και το στέγαστρο θα επιχριστούν και θα χρωματιστούν με γκρι απόχρωση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τα WC θα είναι προσβάσιμα από τη βόρεια πλευρά του στεγάστρου. Περιμετρικά του στεγάστρου, αναπτύσσεται ανοιχτός χώρος - πλατεία, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί τραπεζοκαθίσματα. Το δάπεδο αυτού του χώρου θα επενδυθεί με συνθετικό δάπεδο τύπου WPC (deck) (σχήμα 4) για εξωτερικούς χώρους, το οποίο έχει την αίσθηση του ξύλου. Όριο του συνθετικού deck θα αποτελεί μια ζώνη δαπέδου η οποία θα οδηγεί στους χώρους υγιεινής, και θα επιστρωθεί με τσιμεντοκονία.

Δυτικά αυτής της πλατείας και κατά μήκος του δυτικού μετώπου της θα διαμορφωθεί παιδική χαρά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η παιδική χαρά θα είναι περιφραγμένη με ξύλινους πασσάλους έμπηκτους στο έδαφος, διατομής 5X20cm.

H παιδική χαρά θα περιέχει:

 - ένα σύνθετο συγκρότημα αποτελούμενο από ξύλινους "πύργους" με δραστηριότητες. Η πρόσβαση σε αυτούς επιτυγχάνεται με ξύλινη σκάλα ενώ η κάθοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις δύο τσουλήθρες. Το όργανο διαθέτει σκέπαστρα και απευθύνεται σε παιδιά 2-8 ετών
 - ένα κυκλικό "στεφάνι" με πλάτος διαδρόμου 60cm, επενδεδυμένο με συνθετικό δάπεδο τύπου WPC για εξωτερικούς χώρους με ύψος ενός σκαλοπατιού, το οποίο θα εγκιβωτίζει άμμο
 - μία τραμπάλα τεσσάρων θέσεων, απευθύνεται σε παιδιά 3-12 ετών,
 - μία κούνια τεσσάρων θέσεων εκ των οποίων οι δύο θέσεις είναι με κάθισμα ασφαλείας νηπίων και οι άλλες δύο με κάθισμα ασφαλείας παίδων.

Το δάπεδο κάτω από τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς θα είναι από βότσαλο 2-8 mm στο απαιτούμενο βάθος ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και πτώσεων, για την ασφάλεια των νηπίων και των παιδιών. Η υπόλοιπη επιφάνεια της παιδικής χαράς θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο τύπου ΔΑΠ. Η είσοδος στην παιδική χαρά, νοτιοανατολικά θα επιστρωθεί με κυβόλιθους 10Χ10Χ6.

Από την παιδική χαρά θα υπάρχει διαδρομή που θα οδηγεί δυτικά στην υπαίθρια σκακιέρα. Η μικρή πλατεία που διαμορφώνεται αποτελεί συνέχεια της παραπάνω διαδρομής επιστρωμένη με κυβόλιθους. Η σκακιέρα αποτελείται από πλάκες διαστάσεων 50X50cm σκληρού λευκού μάρμαρου Βέροιας και μαύρου μάρμαρου Έδεσσας. Περιμετρικά της σκακιέρας θα τοποθετηθούν παγκάκια τύπου Α.

Βορειότερα θα υπάρχει διαδρομή πλακοστρωμένη με κυβόλιθους 10x10x6 cm, η οποία θα οδηγεί σε δύο υπαίθριους χώρους επιστρωμένους με τσιμεντοκονία.

Οι χώροι αυτοί που προορίζονται για τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong), θα στεγάζονται με μεταλλικά στέγαστρα που θα φέρουν φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Νότια της υπαίθριας σκακιέρας θα διαμορφωθούν πέντε κλιμακωτά επίπεδα με υψομετρική διαφορά 20cm το καθένα μεταξύ τους. Όλα, εκτός των δύο μεσαίων, θα περιέχουν εγκατεστημένο πράσινο. Όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, το μεσαίο επίπεδο θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο τύπου ΔΑΠ και θα αποτελεί το χώρο εγκατάστασης των υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής για ενήλικες. Το διπλανό επίπεδο το οποίο θα αποτελεί χώρο ανάπαυσης, επιστρώνεται με κυβόλιθο και τοποθετούνται παγκάκια τύπου Α. Οι χώροι αυτοί θα είναι προσβάσιμοι από τον κεντρικό άξονα και από διαδρομή πλακοστρωμένη με κυβόλιθους 10x10x6 cm.

Εκατέρωθεν των κλιμακωτών επιπέδων θα διαμορφωθούν ελεύθεροι χώροι πρασίνου με δέντρα.

Στο νότιο μέτωπο του πάρκου, ανάμεσα στην πλακοστρωμένη με κυβόλιθους διαδρομή και του περιφερειακού άξονα κυκλοφορίας, θα υπάρχει ελεύθερος χώρος με εγκατεστημένη φυτική γη, ιδανικός για αθλοπαιδιές.

Νοτιοανατολικά θα διαμορφωθεί τεχνητός λόφος σε μορφή ελλειπτικού κώνου με πεπλατυσμένη κορυφή. Στο ανώτερο ύψος του θα υπάρχει μικρή πλατεία στην οποία θα τοποθετηθεί μικρή εκκλησία.

Συνολικά, στο πάρκο θα τοποθετηθούν:
- 24 κάδοι απορριμμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις
- 2 ανοξείδωτες μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων
- 4 βρύσες από εμφανές σκυρόδεμα
- 15 παγκάκια τύπου Α
- 15 παγκάκια τύπου Β


2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Σιδηροδρόμου, έχει στόχο τη διαμόρφωση και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη διευκόλυνση και βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών. Σκοπός της, ο άρτιος σχεδιασμός των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων, όπως των περιοχών κίνησης ή στάσης των πεζών, η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και η αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της πόλης.

Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής δε θα βελτιώσει μόνο τις άμεσες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά θα συμπληρώσει την προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης της Καλαμπάκας.

Η οδός Σιδηροδρόμου, αν και αποτελεί κεντρική οδό και οδό εισόδου-εξόδου στην πόλης της Καλαμπάκας, παρουσιάζει υποβαθμισμένη αισθητικά εικόνα.

Η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση, χαρακτηρίζεται από την ανομοιομορφία των πεζοδρομίων (η μορφή της είναι αποτέλεσμα διαδοχικών επεμβάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους), τις πολλές ανισοσταθμίες, την φθορά και την καταστροφή των πεζοδρομίων σε πολλά σημεία. Η καταστροφή τους οφείλεται είτε σε φυσική φθορά λόγω παλαιότητας είτε από εξωγενείς επεμβάσεις όπως συνδέσεις αποχέτευσης, ύδρευσης κλπ. Η φθορά των πεζοδρομίων έχει καταστήσει την επιφάνεια κυκλοφορίας του πεζοδρομίου μη λειτουργική και σε πολλά σημεία επικίνδυνη για την ασφάλεια διέλευσης των πεζών.

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας και κίνησης για τους ανθρώπους μειωμένης κινητικότητας. Η πρόταση εξομαλύνει κατά το δυνατόν αυτές τις διαφορές και δημιουργεί ενιαία επιφάνεια χρήσης από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

2α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με τις εργασίες που προτείνονται από τη μελέτη επιτυγχάνεται ενιαία αισθητική εικόνα της οδού Σιδηροδρόμου με τις συμβαλλόμενες οδούς Τρικάλων, Πίνδου και κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ειδικότερα προτείνεται:

 - Ανακατασκευή των πεζοδρομίων αριστερά και δεξιά της οδού Σιδηροδρόμου μήκους 200,00 μ περίπου από την είσοδο της πόλης Καλαμπάκας (οδός Πίνδου) έως την πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το πλάτος του οδοστρώματος διατηρείται σταθερό 9,00 μ και τα πεζοδρόμια διαμορφώνονται με το υπάρχον πλάτος 2,50 μ εκατέρωθεν, ενώ κατασκευάζεται αυστηρά λωρίδα όδευσης τυφλών και ράμπες για ΑΜΕΑ.

 - Το ύψος των πεζοδρομίων θα είναι 12-15 εκ σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την σωστή προσαρμογή των διαβάσεων πεζών για την διέλευση των πεζών.

 - Η πλακόστρωση που προτείνεται θα είναι από κυβόλιθους χρωματικής απόχρωσης γκρι και ίδιων διαστάσεων (0,10x0,10x0,06 m), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. H υπόβαση της επίστρωσης κατασκευάζεται με σκυρόδεμα C12/15. Το ρείθρο κατασκευάζεται με σκυρόδεμα C16/20. Τα υλικά κατασκευής του πεζοδρομίου εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στη χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, παγετός κλπ.).

 - Η λωρίδα όδευσης τυφλών κατασκευάζεται με πλάκες πλάτους 0,30 μ διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο του πεζοδρομίου και αποβλέπει στην προειδοποίηση για αλλαγή επιπέδου ή για την ύπαρξη εμποδίων ή κινδύνου μέσα στη ζώνη όδευσης των πεζών.

 - Τα υπάρχοντα παλαιωμένα σιδηρά καλύμματα φρεατίων και οι εσχάρες υδροσυλλογής, θα αντικατασταθούν με νέα από ελατό χυτοσίδηρο.

2β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η οδός σήμερα φωτίζεται με φωτιστικά σώματα επί των στύλων της ΔΕΗ, γεγονός που καθιστά το φωτισμό της ανεπαρκή και ανομοιόμορφο. Προβλέπεταιι η εγκατάσταση δικτύου οδοφωτισμού με φωτιστικά τύπου LED όμοια με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οδού Τρικάλων.

Στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού, θα κατασκευαστεί αγωγός ηλεκτροφωτισμού και θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα. Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης θα είναι υπόγειες σε βάθος 70-80 cm. Τα καλώδια που θα οδεύουν στο έδαφος μέσα στις σωλήνες θα είναι ανθυγρά, τύπου ΝΥΥ 3 X 4 mm2 ενώ τα καλώδια που θα συνδέουν τα ακροκιβώτια των ιστών με τα φωτιστικά θα είναι τύπου ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 Οι εγκαταστάσεις θα περιγραφούν αναλυτικά στο Περιγραφικό Τιμολόγιο της μελέτης

Τα εν λόγω φωτιστικά τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και εξασφαλίζουν εντάσεις φωτισμού στα όρια των σχετικών προδιαγραφών.

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από τριφασικό μετρητή (παροχή ΔΕΗ Νο 1) που υπάρχει σε πίλαρ στην οδό Τρικάλων.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, εκσκαφές και καθαιρέσεις, αποξήλωση των υφιστάμενων κρασπέδων και ρείθρων, τομές με ασφαλτοκόπτη, διαστρώσεων κυβόλιθων, πλακοστρώσεων, υποβάσεων, μπετοστρώσεων, πρόχυτων κρασπέδων με πρόσθεση αντίστοιχων στοιχείων στερέωσης του κρασπέδου στο σκυρόδεμα κλπ., κατασκευή βάσης 10 εκ. από σκυρόδεμα C12/15, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, αντικατάσταση φθαρμένων φρεατίων ή εσχάρων με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή τους κ.ά.


3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ

Βασική παρέμβαση αποτελεί η αισθητική αποκατάσταση των σκαλοπατιών της οδού Σκαρλάτου σε συνέχεια του πεζόδρομου έμπροσθεν της Κωστάντειου Σχολής, τα οποία οδηγούν στον δρόμο προς τον Ιερό Ναό Παναγίας Καλαμπάκας και ο ηλεκτροφωτισμός του πεζόδρομου.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Θα γίνει επικάλυψη των σκαλοπατιών εκ σκυροδέματος με ακανόνιστες πέτρες χρώματος γκρι ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο και το φυσικό περιβάλλον. Τα παράπλευρα προεξέχοντα στοιχεία σκυροδέματος θα επενδυθούν με αργολιθοδομή μιας ορατής όψης για να καλυφθούν οι επιφάνειες σκυροδέματος και θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.

2. Θα τοποθετηθούν δίφωτα φωτιστικά παραδοσιακού τύπου στις θέσεις που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.


4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Ο.Τ. 287

Ο χώρος της Παιδικής Χαράς που προβλέπεται να αναπλαστεί στον χώρο του Ο.Τ. 287 και οι όργανο για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς ακολουθεί κατά το δυνατό τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού.

Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό τα ακόλουθα:

• Ο χώρος θα περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, μεταλλική, ώστε να είναι λειτουργικός και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

• Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων, η παιδική χαρά θα διαθέτει:
- Δύο εισόδους κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ.
- Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
- Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό.
- Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
- Βρύση με πόσιμο νερό.
- Φυσικά σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή.
- Καλάθια απορριμμάτων.
- Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων.
- Ζώνες πρασίνου.
- Πινακίδα εισόδου

• Όλοι οι χώροι πτώσεις των οργάνων θα καλύπτονται από βότσαλο 2-8mm στο απαιτούμενο βάθος ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και πτώσεων. Όλος ο υπόλοιπος χώρος θα καλύπτεται από φυσικό έδαφος (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

• Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά θα είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς θα είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

• Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με:
  α) τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο,
  β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης,
  γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών,
  δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κ.λπ.).

Ο περιβάλλων χώρος της Παιδικής χαράς θα διαμορφωθεί κατάλληλα με την πλακόστρωση των περιμετρικών πεζοδρομίων αλλά και την πέτρινη επένδυση του περιμετρικού τοιχίου επί της οδού Αντ. Καλοστύπη.

Η είσοδος από την οδό Αναλήψεως θα διαμορφωθεί κατάλληλα με ράμπα ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στο χώρο των παιχνιδιών.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 
Σχετικά άρθρα:

13 εκατ. ευρώ για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε 11 πόλεις της Θεσσαλίας - Μέσα και η Καλαμπάκα [ΣΧΛ]
13 εκατ. ευρώ για έργα αναπλάσεων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, πρόκειται να διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της νέας Πρόσκλησης, του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού...
Σχόλια
Προσθήκη σχολίου
καλοθελητής (9/3/2018 4:50:16 μμ):

Και φυσικά δε λείπει η παραδοσιακή ντόπια πλάκα Καρύστου, η οποία και θα δέσει με το περιβάλλον (θέλει δε θέλει).


XXL (9/3/2018 12:19:42 μμ):

Ο χώρος προοριζόταν για πλατεία, τελικά προέκυψε πάρκο, που σύμφωνα με την μελέτη θα κατασκευαζόταν και γήπεδα μπάσκετ κ.α. Τώρα μας παρουσιάζουν άλλη πρόταση κουτσουρεμένη χωρίς τα γήπεδα, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος δεν θα κατασκευαστεί γομαρόσταλο.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
Q14O9
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

καιρός Καλαμπάκα


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας