23/9/2018

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία 

 

 
Συνεδριάζουν 16/10 Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Ποιότητα Ζωής

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  12/10/2017 12:56:01

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα...

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης υλοτομίας ατομικών αναγκών δάσους Τ.Κ. Οξύνειας
2. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου (υπόθεση Γεωργίου Μαγγούφη)
3. Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Νταμπαλή Θωμά
4. Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)
5. Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)
6. Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Κνισοβίτη Αχιλλέα κ.λ.π.
7. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά διαταγής πληρωμής - υπόθεση Βασιλείου Χρυσούλας
8. Αποδέσμευση πιστώσεων
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
10. Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Παπαγεωργίου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας
2. Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 - ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ»
3. Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Φροσυνάκη Μαρία


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 12/2017 μελέτης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018
3. Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός Διοικητικών Ορίων του Δήμου Καλαμπάκας
4. Αίτηση Καφετζή Δημητρίου «Παράταση εργασιών του έργου Αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας»
5. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανέας Ασπροποτάμου (Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού Σχολείου)
6. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
7. Ορισμός μελών Δ.Σ. της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
8. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας
9. Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
10. Αίτηση Σταύρου Τζίκα (κατασκευή τοίχου αντιστήριξης)
11. Απόφαση ένταξης Δήμων στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
12. Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ»
13. Αιτήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Τοπικών Συμβουλίων (προμήθεια ξυλοκατασκευών)
14. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
15. Αίτηση Κατσιαμάνη Θεόπης (τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που αφορούν την βιβλιοθήκη)
16. Αίτηση Δημητρίου Αδάμου (Διαγραφή τελών Τ.Κ. Κλεινού)
17. Αίτηση Γεωργίου & Στέφανου Παπαγεωργόπουλου (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας)
18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού»
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως»
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο πολλαπλών χρήσεων Δήμου Χασίων (κατασκευή στέγης)
21. Αίτηση Μορφωτικού Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για οικονομική ενίσχυση
22. Ανάθεση στο ΕΜΠ Ερευνητικού Προγράμματος εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου
23. Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)
24. Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τις εκδηλώσεις του Δήμου (για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της πυρπόλησης της πόλης της Καλαμπάκας)
25. Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα
26. Μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
27. Αποδοχή πίστωσης 4.000,00€ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
28. Έγκριση δαπάνης για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ)
29. Μετονομασία του οικισμού «Πλατανίστου» σε οικισμό «Κουτσούφλιανης»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 25/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1. Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 6.997,32  τ.μ. στην θέση «Μπούλκαρης» οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας
2. ΦΟΠ (Οικισμός Ψήλωμα)
3. ΦΟΠ (Δ.Κ. Καλαμπάκας «Παιδική χαρά»)
4. Δέσμευση πιστώσεων
5. Έγκριση όρων διακήρυξης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018», συγκρότηση επιτροπών

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Παπαγεωργίου
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
IUEGQ
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

καιρός Καλαμπάκα


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 


© 2012 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας