facebook  youtube  twitter  instagram 8/12/2023

chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr

 
Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  14/08/2023 09:22:49
Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων»
Χάρτης Χωροθέτησης περιοχής επέμβασης σε προσαρμογή


Χάρτης Χωροθέτησης περιοχής επέμβασης σε προσαρμογή

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 963.673,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.194.955,33 € ( με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης: 1.558.227,50 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2021ΣΕ08210016 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0021991479 της ΣΑ 082/1, CPV 45246000-3.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α. 2014-2020), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Στην Καλαμπάκα, σήμερα, την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, (Α.Φ.Μ. 998753608, Δ.Ο.Υ.:Τρικάλων, Τηλ.: 2432350200 Φαξ: 2432022421 E-mail: [email protected]) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Θεόδωρος Αλέκος, Δήμαρχος Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μετεώρων με αριθμό 78/2023 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Νικόλαος Κωτούλας, κάτοικος Τρικάλων, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας με την Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με έδρα την Πύλη Τρικάλων (οδός 14ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων -Πύλης, Τ.Κ. 42032, τηλ.: 2434022584, E-mail: [email protected], με Α.Φ.Μ.: 999472427 της ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δικαιούχος Δ. Μετεώρων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1ο. Τις διατάξεις τουν.4412/2016, του ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.

2ο. Την μελέτη με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δ. Μετεώρων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

3ο. Την χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α.).

4ο. Την Σ.Α. 082/1 του Π.Δ.Ε., με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021991479.

5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ: 16.524/15-11-2022 του Δήμαρχου Μετεώρων, με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.

6ο. Την απόφαση 292/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΗΗ46ΜΜΥΗ-Α7Φ) της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του έργου με τίτλο: ««ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

7ο. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία, υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία με την Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων ενδεικτικά μέση έκπτωση 23,31%.

8ο. Την απόφαση 78/2023 (ΑΔΑ:6ΣΥ546ΜΜΥΗ-ΚΔΠ) της Οικονομικής Επιτροπής Μετεώρων, κατά πλειοψηφία, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Εταιρεία με την Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και το με υπ' αριθμ. πρωτ. 38022/18-05-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8Σ7ΟΡ10-521), για τον έλεγχο της νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

9ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 11102 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», την 21/07/2023 για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. ε) της διακήρυξης.

10ο. Την από 24/07/2023 Υ.Δ. του οικονομικού φορέα: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

11ο. Το από 26/07/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο της ανωτέρω Υ.Δ.

12ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

13ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

14ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 1.558.227,50 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α,.η δε μέση έκπτωση είναι 23,31 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

15ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του Αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών: 710.150,08 €
ΓΕ και ΟΕ 18%: 127.817,01 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 837.977,09 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 125.696,56 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 963.673,65 €
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.: 231.281,68 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.194.955,33 €

16ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

17ο. Τον προϋπολογισμό του Δικαιούχου Δ. Μετεώρων έτους 2022 όπου στο Κ.Α.Ε. 64-7341013 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.558.227,50 €, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Σ.Α. 082/1 κατά 1.558.227,50 € (ΕΓΤΑΑ - ΠΔΕ).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου ««ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Η παραπάνω Επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου ««ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 3463/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Εντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 78/2023

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Νικόλαος Κωτούλας και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση, δεσμεύει απολύτως την Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α ~ ΑΡΙΘΜΟΣ ~ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ~ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ~ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1 ~ 12135 ~ 7/07/2023 ~ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ~ 62.831,75 (1.256.635,08*5%)

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δέκα επτά (17) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (9/08/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/16 και τις διαδικασίες που ορίζονται για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Δ.Ε. Σ.Α. 082/1.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων Υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται, αναπόσπαστα, τα συμβατικά στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, τρία (3) κοινοποιούνται στο Τ.Τ.Ε & Μ, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Καλαμπάκα, 9/08/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Δικαιούχος Δήμαρχος Μετεώρων                                                 
Θεόδωρος Αλέκος                                               ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [10:55]: Πριν λίγο μας εστάλη και το σχετικό δελτίο τύπου 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή σύμβασης για την διευθέτηση της κοίτης χείμαρρου Τζουρτζιώτικου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων

Η διευθέτηση της κοίτης του χείμαρρου Τζουρτζιώτικου στο Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων έχει πολλαπλή και σημαντική σημασία, τόσο για την άμεση περιοχή όσο και για τον ευρύτερο Δήμο . Το έργο ανατέθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία και αποτελεί μέρος των στρατηγικών επενδύσεων του Δήμου Μετεώρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αντιμετώπιση των κινδύνων από έντονα φαινόμενα.

Βασικά Στοιχεία Έργου:

Προϋπολογισμός Έργου: 1.558.227,50 € (με το Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020)
Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου: Δεκαεπτά (17) μήνες
Ανάδοχος του Έργου: ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 1.194.955,33 € (με το Φ.Π.Α.)

Αντικείμενο του έργου είναι:

• Η κατασκευή δύο οδών ύψους 1μ έκαστος συγκράτησης της κοίτης, σε συγκεκριμένες θέσεις για την προστασία των υφιστάμενων τεχνικών έργων (ιρλανδικές διαβάσεις) στη διασταύρωση του ρέματος με του οδικούς άξονες. 

• Η κατασκευή 4 προβόλων μήκους 15μ, τοποθετημένοι σε επιλεγμένες θέσεις, κάθετα στην γραμμή κίνησης του υδάτων, προκειμένου την θωράκιση της όχθης προς τον οικισμό. 

• Η κατασκευή συρματόπλεκτου τοίχου στην Χ.Θ. 1+753,03 έως την Χ.Θ. 1+880,43, σταθεροποίησης τμήματος του πρανούς που παρασύρεται συνεχώς. Ουσιαστικά θα μετακινηθεί η κοίτη από τον πόδα της σάρας προς την απέναντι πλευρά και άρα μεταφορά της κοίτης, μετά διαμόρφωσης της κοίτης στην αναγκαία υδραυλική διατομή. Κατόπιν αυτού θα διαμορφωθεί νέα διατομή δρόμου, σε μήκος 270μ περίπου, για την συνέχεια του οδικού δικτύου. 

• Τέλος για την προστασία υφιστάμενων έργων σταθεροποίησης πρανών, παραπλεύρως του κεντρικού οδικού άξονα, που οδηγεί στον οικισμό, πλησίον της μεταλλικής γέφυρας Bailey, θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος, αναπτύγματος 50μ και διαστάσεων ως τεχνικά σχέδια.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρος Γ. Αλέκος  κατά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Δήμο Μετεώρων και τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής. Το έργο διευθέτησης της κοίτης του χείμαρρου Τζουρτζιώτικου ήταν ένα από τα πλέον αναγκαία και απαιτητικά για την περιοχή μας. Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε τους πολίτες μας, τις περιουσίες τους και το περιβάλλον. Αυτό το έργο είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Είμαι βέβαιος ότι με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, θα έχουμε προσφέρει μια ουσιαστική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας για χρόνια.»

Από το γραφείο του ΔημάρχουShare on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
26914
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ