facebook  youtube  twitter  instagram 13/6/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 

 
Ταμείο Ανάκαμψης | Νέα πρόσκληση για α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  05/08/2022 09:51:19
Ταμείο Ανάκαμψης | Νέα πρόσκληση για α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκας, εκδόθηκε Πρόσκληση που απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας για την υποβολή προτάσεων - αιτήσεων χρηματοδότησης για έργα:


α. Υποδομές παροχής νερού 

β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 

γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού 

δ. Μονάδες αφαλάτωσης

Η πρόκληση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της Χώρας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α. Υποδομές παροχής νερού 

- Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες στο κεντρικό φρεάτιο ή τη δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού. 

- Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω: 
• αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών, 
• διασύνδεσης αγωγών, 
• ενίσχυσης διατομών, 
• δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής η/και του κεντρικού φρεατίου. 

- Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης αποσιδήρωσης - απονιτροποίησης νερού κ.λπ.). 

- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κ.λπ.) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κ.λπ.) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων. 

- Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού. 

- Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. 

- Αναγκαία έργα υδροληψίας και τα απαραίτητα αντλιοστάσια για τη μεταφορά του νερού από τις θέσεις υδροληψίας.

- Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων με τοποθέτηση μετατροπέων (inverters). 

Η επένδυση θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• το νέο σύστημα πρέπει να έχει μέσο δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) μικρότερο από ή ίσο με 1,5 και 

• η δραστηριότητα ανακαίνισης πρέπει να μειώνει τη διαρροή περισσότερο από 20% 

• δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής του μέτρου και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης Σελίδα 6 και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

B. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε νέα ή υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης παροχής και πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων). 

Όλα τα συστήματα αυτά θα πρέπει να προτείνονται σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία, που αποτελούνται από νέα υλικά (π.χ. PVC, HDPE), και όχι πεπαλαιωμένους αγωγούς για τους οποίους έχει παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία της παρέμβασης. 

Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού 

Προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών με σκοπό την ανίχνευση απωλειών, τη μείωση του χρόνου και της συχνότητας μέτρησης και συμβολή στη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου. Η θετική αξιολόγησης μιας τέτοιας προμήθειας προϋποθέτει ότι ο Δικαιούχος έχει προβεί, τα τελευταία χρόνια, σε συστηματικές ενέργειες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης που διαχειρίζεται και έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά το Μη Τιμολογούμενο Νερό (ΜΤΝ). Η επένδυση θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• το νέο σύστημα πρέπει να έχει μέσο δείκτη διαρροής υποδομής (ILI) μικρότερο ή ίσιο με 1,5 και 

• η δραστηριότητα ανακαίνισης πρέπει να μειώνει τη διαρροή περισσότερο από 20%. 

Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης 

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης. 

Η επένδυση θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: οι νέες μονάδες αφαλάτωσης πρέπει να συνδέονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να έχουν μέση κατανάλωση ενέργειας <= 0,5 kWh. 

Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

Οι πράξεις θα πρέπει να οδηγούν στη συμμόρφωση με τον κανόνα της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), δηλαδή ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της μη σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). 

Ειδικότερα, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες

Μελέτες ωρίμανσης 

Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού. 

Εργασίες κατασκευής νέων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης (φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον ν. 1069/1980, αρθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον ν. 2307/1995 αρθ. 6, παρ. 5 και ισχύει σήμερα.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
A4UXI
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ