15/10/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

  

 

 

 

 

 
Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που θα οδηγούν οι Αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  31/08/2021 12:30:13
Παραθέτουμε απόσπασμα απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων περί «Έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετούς του Δήμου Μετεώρων»...

Εγκρίνουμε την κατΆ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου Μετεώρων από αιρετούς του Δήμου Μετεώρων ως κάτωθι:

• Μπαντανίκας Νικόλαος - Αντιδήμαρχος Περιφέρειας Τομέα Β
Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 2299 - φορτηγό

• Αρσενίου Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
To υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΥ 5478 - φορτηγό

• Θώμος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 8166 - επιβατικό 1984 c.c.

• Παπανικολάου Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα 1. ΚΗΙ 5306 – επιβατικό 1998 c.c. και 2. ΚΗΙ 8166 - επιβατικό 1984 c.c.

• Τσίκαρης Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου
Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα 1. ΚΗΙ 5306 – επιβατικό 1998 c.c. και 2. ΚΗΙ 8162 – επιβατικό 1998 c.c.

• Λύπας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων
Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 8166 - επιβατικό 1984 c.c.

• Κερασοβίτης Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Περιφέρειας Τομέα Α
Τα υπηρεσιακά οχήματα 1. ΚΗΥ 5466 και 2. ΚΗΥ 5478 - φορτηγό

για τις μετακινήσεις τους στα πλαίσια των καθηκόντων τους σε οδικό δίκτυο σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους για έργα - αυτοψίες - επιστασία στις υπηρεσίες πρασίνου - καθαριότητας - περιβάλλοντος - αγρ. ανάπτυξης & τεχνικών έργων καθώς και μεταφορά εργατών - εξοπλισμού και, επίσης, λόγω ότι, οι υπάλληλοι που κατέχουν θέση οδηγού δεν επαρκούν.

Οι προαναφερόμενοι αιρετοί πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου αντιστοίχου κατηγορίας προς τον τύπο των αυτοκινήτου, να οδηγούν μόνο τα αυτοκίνητα για τα οποία τους έχει χορηγηθεί η έγκριση της κατ΄ εξαίρεση οδήγησης, να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για το αυτοκίνητο και να είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του αυτοκινήτου που οδηγoύν.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερόμενων στις με αριθ. 4040/14806/14.07.1998 «αυστηρός έλεγχος και επιβολή ποινών στους παραβάτες των κανόνων χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κλπ» και οικ. 226/7007/30.03.2010 «υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων» εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα.

Η έγκριση της κατΆ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για τους ανωτέρω αιρετούς υπό την προϋπόθεση ότι, δεν επαρκούν ή κωλύονται οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

Δεν επιτρέπεται η οδήγηση των ως άνω αυτοκινήτων από τους προαναφερόμενους αιρετούς παρά μόνο για καθαρά υπηρεσιακούς λόγους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 01.09.2021 και μέχρι τη λήξη άσκησης των καθηκόντων τους.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
O0JLW
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ