30/1/2023
  


 
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα θέματα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  26/08/2022 12:56:28

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 11η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αίτημα Μίχου Φώτιου περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις σταβλικές του εγκαταστάσεις
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2. Αίτημα Μίχου Αργυρώς περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις σταβλικές της εγκαταστάσεις
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

3. Αίτημα Τσάτσου Μιχαήλ περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πυρκαγιάς που έπληξε την οικία του πατέρα του
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4. Αίτημα της κα Γιαννιώτη Παρασκευής, περί οικονομικής ενίσχυσης λόγω πλημμύρας που έπληξε την οικία της (οδός Θ. Κατσικά) στην Καλαμπάκα
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

5. Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας για παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας για τις ανάγκες του
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κερασοβίτης

6. Αίτημα Αλεξίου Νικόλαου περί μεταβίβασης της μισθωτικής του σχέσης με το Δήμο Μετεώρων, λόγω συνταξιοδότησης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

7. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8. Έγκριση επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

9. Αιτήματα των: α) Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας και β) Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς, περί παραχώρησης δικαιώματος απόληψης και υλοτομίας εμπορικής υλοτομίας του Τμήματος 8 του δημοτικού δάσους Αχελινάδας Κοινότητας Μαυρελίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

10. Γνωμοδότηση περί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,66 ΜW της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Υ.Η.Σ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 20,00 στρεμμάτων στη θέση «Πούλιο Βουτάδες» της Κ. Μεγάλης Κερασιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

12. Έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 9α του δημοτικού δάσους Βλαχάβας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

13. Αίτημα του μη κερδοσκοπικού Πανελλήνιου Σωματείου με την επωνυμία «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κ. Αύρας για την ανάπτυξη της Κοινωφελούς δράσης του
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναγνωρισμένου δικαιούχου δημοτικού οικοπέδου στην Κ. Παναγίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

15. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καταλληλότητας για την επιλογή ακινήτου προς μίσθωση για τη μετεγκατάσταση τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

16. Αίτημα Μπουκουβάλα Ελένης περί παραχώρησης χώρου για κατασκευή εικονοστασίου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Βλαχάβας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

17. Γνωμοδότηση περί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» στην Κ. Διάβας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

18. Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (15MW) στη θέση Ορθοβούνι & Ξηρόκαμπος των Τ.Κ. Ορθοβουνίου & Κακοπλευρίου, των Δ.Ε Καλαμπάκας και Χασίων, του Δ. Μετεώρων, της Π.Ε Τρικάλων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

19. Αίτημα της COMPASS OUTDOOR ADVENTURES περί μίσθωσης δημοτικών ακινήτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

20. Αντικατάσταση παραιτηθέντος προέδρου της Κοινότητας Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

21. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

22. Λήψη απόφασης περί δωρεάς και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή μη ποσοστού (40 τ.μ.) ακινήτου από την Κοινότητα Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου για την κάλυψη αναγκών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

23. Έγκριση ή μη της με αριθμό 3/2022 απόφασης του εκπροσώπου της Κ. Ματονερίου περί «Λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ματονερίου ως Πολιτιστικό-Λαογραφικό Μουσείο» 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

24. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

25. Ενημέρωση του σώματος περί των αστικών λυμάτων του συνοικισμού  Κορομηλιάς (αίτημα Δημάση Ελευθέριου)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος ΦωλίναςΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
XJTVG
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ