27/6/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Διπλή συνεδρίαση - Τα θέματα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  17/03/2022 13:58:23

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος ΒΆ),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η/2022 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1) Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία

την Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος ΒΆ),
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1) Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία

την Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 20:00,

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων θα προηγηθεί ομιλία από την πρόεδρο της Επιμορφωτικής, Λογοτεχνικής και Πολιτιστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλαμπάκας (KDK), κα Κατερίνα Δημουλά-Μέρριαμ με θέμα «Αποτίμηση λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

3. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2022 ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4. Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

5. Αίτημα ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή υπόγειων δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

6. Αίτημα Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας για παραχώρηση χώρου για τη στέγασή της
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

7. Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Λογγά για την περίοδο 2022-2026
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8. Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6α του δημοτικού δάσους Κονισκού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κονισκού σε καυσόξυλα, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

9. Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας και για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Καστανιάς σε καυσόξυλα στη συστάδα 11α του δημοτικού δάσους Καστανιάς, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

10. Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 12,20Β και 21 του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κ. Κλεινού, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

11. Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας  στις συστάδες 12, 33γ και 34α του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κ. Κλεινού, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

12. Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 7 του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κλεινού σε καυσόξυλα, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

13. Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 5γ του δημοτικού δάσους Κονισκού έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

14. Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας του οικισμού Αγίας Τριάδας Κ. Φλαμπουρεσίου έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

15. Αίτημα ΣΤ Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς και Παλαιοχωρίου Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 1Γ του δημοτικού δάσους Αγναντιάς για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αγναντιάς σε καυσόξυλα, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

16. Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 12β, 13α του διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

17. Αιτήματα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας και του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 3β του δημοτικού δάσους Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Σκεπαρίου σε καυσόξυλα, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

18. Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6 του δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Ασπροκκλησιάς σε καυσόξυλα, έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

19. Περί παροχής σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου - λατομείου αδρανών υλικών σε δημοτική έκταση στην Κ. Οξύνειας ΔΕ Χασίων του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

20. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας, λόγω καταστροφής της οικίας του από φωτιά
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

21. Αιτήματα Συλλόγων-Σωματείων για οικονομική ενίσχυση
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

22. Γνωμοδότηση περί της ανακοίνωσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκαταστημένης ισχύος παραγωγής 15,0 ΜW”, στη θέση «Μεγάλη Κερασιά» της ΤΚ Ορθοβουνίου της ΔΕ Καλαμπάκας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

23. Αίτημα Λούγγου Αθανασίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Καταφύτου του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

24. Αίτημα Ρίζου Ζωής περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Σαρακίνας του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

25. Αίτημα Τσιάκαλου Γεωργίας περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος ΦωλίναςΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
6CL5X
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ