26/9/2023
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή - Τα θέματα

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  03/02/2023 13:27:29

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 3η/2023 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 9 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Α΄ Κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

2. Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ποσού 223.000,00€

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

4. Τροποποίηση της αριθ. 17/2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής ως προς το ύψος της αμοιβής

5. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού

6. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Μετεώρων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023, 2024 & 2025»
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική συμμετοχή του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση θεματικού αφιερώματος στους Θεσσαλούς δημιουργούς Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. ΑλέκοςShare on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
Y4TVH
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ