21/9/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή - Διά τηλεδιάσκεψης

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  15/07/2021 14:58:14
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020,...

(ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 21 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια πέντε βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων»

2. Αίτηση της Α.ΛΙΤΟΥ-Γ.ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε. για «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Λογγά της Κοινότητας Λογγά για κάλυψη ατομικών αναγκών

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Καστρακίου της Κοινότητας Καστρακίου για κάλυψη ατομικών αναγκών

5. Έγκριση πρακτικών πρώτης και επαναληπτικής δημοπρασίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Διάβας της Κοινότητας Διάβας για την κάλυψη ατομικών αναγκών

6. Αιτήσεις μισθωτών σχολικών κυλικείων περί μείωσης των μισθωμάτων τους

7. Έγκριση εκ νέου των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση οδού Ι. Ζιώγα», λόγω αλλαγής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων

8. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΠΡ/ΜΟΥ)»

9. Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ)

10. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 157/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής «Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου για την «Ανταλλαγή οικοπέδων στην Κοινότητα Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων»

11. Αίτημα Βλαχάβα Νικολάου περί μεταβίβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γκουργκούλι» της Κ. Σκεπαρίου στη σύζυγό του, λόγω συνταξιοδότησης του

12. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Μετεώρων» στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

13. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής οφειλών

14. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021

15. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετών κατόπιν των προσκλήσεων του Α.Τ. Μετεώρων για διερεύνηση παράβασης Ν. 4039/2012

16. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση σε πληγέντα συνδημότη μας

17. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 364/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι Δήμου Μετεώρων», αρ. μελ.4/2019, και έγκριση των τευχών δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας

18. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης περί κληροδοτημάτων

19. Αίτηση της εταιρείας Α.ΛΙΤΟΥ – Γ.ΓΚΕΚΑΣ ΟΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
0LV8I
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ