facebook  youtube  twitter  instagram 1/3/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr Σε εξωτερικό συνεργάτη (37.190,33 €) η εκπόνηση μελετών «Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μετεώρων» προς υποβολή στο Πρόγραμμα LEADER

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  24/07/2023 19:37:21
Σε εξωτερικό συνεργάτη (37.190,33 €) η εκπόνηση μελετών «Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μετεώρων» προς υποβολή στο Πρόγραμμα LEADER
φώτο αρχείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπόνηση μελετών «Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μετεώρων» προς υποβολή στο Πρόγραμμα LEADER

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Κ.Α.: 30-7412.039

1. Σκοπιμότητα

Δύο πράξεις με τίτλους «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλαμπάκας, Κλεινοβού και Τ.Δ. Θεόπετρας» και «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Αγναντιάς, Καλομοίρας, Λογγά και Ορθοβουνίου» προτίθεται ο Δήμος Μετεώρων να υποβάλλει προς χρηματοδότηση στην υπ' αριθ. 265/16.06.2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων που εξέδωσε το ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της (ορεινοί όγκοι και νησιωτικός χαρακτήρας), καθώς επίσης και από τη διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό Ο Δήμος Μετεώρων συντάσσει δύο μελέτες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.), συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

2. Αντικείμενο της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Με την παρούσα τεχνική επιστημονική υπηρεσία ο Δήμος Μετεώρων θα υποστηριχθεί στην βελτίωση της ωριμότητας των Προτάσεων, που θα καταθέσει στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε. ως προς:

Α) Τη σύνταξη των απαραίτητων δύο τεχνικών μελετών (Τεχνική μελέτη οδοποιίας και περιβαλλοντική αδειοδότηση),

Β) Την εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την πρόσκληση εξέδωσε στις 29.06.2023 το ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε,

Γ) Την Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Οδικών δικτύων των περιοχών των δύο έργων,

Δ) Ορθοφωτοχάρτες των δύο έργων στους οποίους θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτών και η σύνδεση ή μη των προτεινομένων παρεμβάσεων με ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο δίκτυο, υφιστάμενο ή υπό κατασκευή.

Το αντικείμενο όλων των παραπάνω επιστημονικών υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης των έργων και την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην ολότητά του από τον Δήμο Μετεώρων.

3. Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα διακρίνονται σε τρία (3) επιμέρους Στάδια Εργασίας - Παραδοτέα:

Στάδιο 1ο: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υπάρχοντος Οδικού δικτύου

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αφορά:
Τοπογραφικές Αποτυπώσεις στο πεδίο
Αποτυπώσεις των Οδικών δικτύων με κατάλληλο λογισμικό

Στάδιο 2ο: Παροχή ειδικού λογισμικού όπου απαιτείται για την Σύνταξη των μελετών και την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση των Τεχνικών μελετών, των μελετών Οδοποιίας και των λοιπών Μελετών των έργων

Η παροχή ειδικού λογισμικού στη σύνταξη των τεχνικών μελετών συνίσταται :
Στην υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκπόνηση των Μελετών Οδοποιίας του έργου σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής με χρήση των στοιχείων της Τοπογραφικής Αποτύπωσης
Στην υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την σύνταξη των Ορθοφωτοχαρτών των δύο έργων στους οποίους θα αποτυπώνονται :
i) Η προτεινόμενη παρέμβαση και τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτής.
ii) Η σύνδεση ή μη της προτεινόμενης παρέμβασης με ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο δίκτυο, υφιστάμενο ή υπό κατασκευή.

Στάδιο 3ο: Υποβοήθηση Υπηρεσιών του Δήμου στην έκδοση των λοιπών αδειοδοτήσεων που απαιτεί η ωρίμανση των Πράξεων

Η υποβοήθηση του Δήμου Μετεώρων στην έκδοση των λοιπών αδειοδοτήσεων που απαιτεί η ωρίμανση των δύο Πράξεων συνίσταται, στην παροχή από την μεριά του αναδόχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών που παρήχθησαν από αυτόν και στην σύνταξη των φακέλων του Δήμου Μετεώρων για την έκδοση:

α) Των Λοιπών Αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από την παραπάνω Πρόσκληση Χρηματοδότησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 1: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Οδικού Δικτύου.

Παραδοτέο 2: Δύο Μελέτες Οδοποιίας και Ορθοφωτοχάρτες των δύο έργων στους οποίους θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και τα όρια των εντός σχεδίου περιοχών πλησίον αυτών και η σύνδεση ή μη των προτεινομένων παρεμβάσεων με ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο δίκτυο, υφιστάμενο ή υπό κατασκευή.

Παραδοτέο 3: Λοιπές απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από το την παραπάνω Πρόσκληση Χρηματοδότησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Οι προτεινόμενες επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες θα υλοποιηθούν εντός του χρόνου εκτέλεσης του Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Τρικάλων του ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.. Ο ανάδοχος της τεχνικής και επιστημονικής υπηρεσίας έχει χωρίς επιπλέον αμοιβή την υποχρέωση να υποστηρίξει τον Δήμο Μετεώρων σε τυχόν διορθώσεις των παραδοτέων του και σε ότι απαιτηθεί επιπρόσθετα και εμπίπτει στο πεδίο των υπηρεσιών που παρείχε, από την Διαχειριστική Αρχή ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε..

5. Προεκτίμηση Αμοιβής

5.1 Γενικά

Η προεκτίμηση της αμοιβής της επιστημονικής υπηρεσίας υπολογίστηκε σύμφωνα με:
την Απόφαση ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β' 2519/20-07-2017) «Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Το με αρ. πρ. Δ11/77444/10-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρονικού Προσδιορισμού Κόστους της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημόσιων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όπου ο συντελεστής (τκ) για το 2023 έχει τιμή (τκ): 1,351.

5.2 Υπολογισμός αμοιβής

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

Α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
Β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ
Γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ

Για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν τέσσερα στελέχη που θα διαθέτουν την εξής εμπειρία:

Ένας (1) επιστήμονας ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Μηχανικού (ΑΕΙ), της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατ' ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο του Έργου Συμβάσεις.

Συνεπώς με την εμπειρία άνω των 10 ετών, ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την υλοποίηση των Παραδοτέων αναλύεται ως κάτωθι:


Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προεκτιμώμενη αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής:


Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό).

6. Αμοιβή Αναδόχου

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου της Σύμβασης θα είναι σταδιακή ανάλογα με τις διαδικασίες ένταξης του προγράμματος LEADER και κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
E5YBL
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ