27/1/2023
  


 
Σε διαβούλευση ΜΠΕ για δύο Αιολικούς Σταθμούς 54 MW & 11 MW σε Μαλακάσι και Χάσια - Δείτε πώς θα φαίνονται οι ανεμογεννήτριες από τα χωριά

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  24/08/2022 23:57:22

Σε διαβούλευση έχουν τεθεί δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορούν σε δύο διαφορετικούς Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο Δήμο Μετεώρων. Ειδικότερα πρόκειται για:

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, ισχύος 11 MW στη θέση «Μεγάλο Κουκούρελο» της Τ.Κ. Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54 MW στη θέση «Ξηρόκαμπος» Δ.Ε. Μαλακασίου και Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες βασικές πληροφορίες για τα παραπάνω έργα, βάσει των αντίστοιχων ΜΠΕ.

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 11 MW
θέση «Μεγάλο Κουκούρελο» της Τ.Κ. Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων

Η δημόσια διαβούλευση θα διενεργείται μέχρι 06/10/2022.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 11 MW, στην θέση «Μεγάλο Κουκούρελο», στις ΤΚ Παναγιάς, Μαλακασίου, της ΔΕ Μαλακασίου, του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η υπόγεια ΓΜ μέσης τάσης διέρχεται και στις ΤΚ Μετσόβου, Βοτονισίου, Χρυσοβίτσης, της ΔΕ Μετσόβου, Εγνατίας, του Δήμου Μετσόβου, της ΠΕ Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11 MW αποτελούμενο από 2 ανεμογεννήτριες 5,5 MW ισχύος εκάστη, εγκατεστημένες σε 2 πλατείες συνολικής επιφάνειας επέμβασης 8000 m2 και για τις δύο. Οι ανεμογεννήτριες θα είναι τύπου GE158, της γερμανικής εταιρείας General Electric. Επιπλέον, στα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνονται: 

κατασκευή οικίσκου ελέγχου (12 m2 ) σε γήπεδο εμβαδού 100 m2 ,
διάνοιξη νέων οδών μήκους 1.455 m, 
βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου μήκους 2.804 m. 
κατασκευή υπόγειας ΓΜ Μέσης Τάσης (ΜΤ) από τις Α/Γ έως τον οικίσκο ελέγχου, συνολικού μήκους 1,3 km, 
υπόγεια ΓΜ ΜΤ συνολικού μήκους 36,2 km για τη σύνδεση του οικίσκου ελέγχου με τον Υ/Σ Πηγών Αώου, 

Η πρόσβαση στο υπό μελέτη έργο θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ακολουθώντας στην συνέχεια την υφιστάμενη δασική οδό.

Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί στη θέση και κορυφή «Μεγάλο Κουκούρελο» και σε απόσταση (από την κοντινότερη Α/Γ) 7,5 km ΒΑ του Μετσόβου. Νότια του ΑΣΠΗΕ βρίσκεται ο οικισμός Μαλακάσιον, ο οποίος απέχει 3,2 km, από την κοντινότερη Α/Γ. Οι 2 ανεμογεννήτριες διατάσσονται σε άξονα Βορειοανατολικό σε υψόμετρο περίπου 1.668 m.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας του προτεινόμενου έργου είναι η εταιρεία «ΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συνίσταται σε ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11 MW, αποτελούμενο από 2 Α/Γ, τύπου GE158, γερμανικής κατασκευής της εταιρείας General Electric με ισχύ 5,5 MW εκάστη. 

Η πτερωτή θα είναι 3 πτερυγίων μεταβλητού βήματος, διαμέτρου 158 m, με επιφάνεια σάρωσης 19,607 m2 και άξονα ύψους 101 m. Οι ανεμογεννήτριες θα διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και όλες τις διατάξεις ασφαλείας. 

Οι Α/Γ θα παράγουν ρεύμα τάσης 690V. Κάθε ανεμογεννήτρια θα συνοδεύεται με μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης 0,69 kV/20 kV, ξηρού τύπου, ώστε το παραγόμενο απ’ τις ανεμογεννήτριες ρεύμα Χαμηλής τάσης να ανυψώνεται σε ρεύμα Μέσης Τάσης, το οποίο θα μεταφέρεται μέσω υπόγειων ΓΜ στον οικίσκο ελέγχου. Η υπόγεια ΓΜ θα μεταφέρει την ενέργεια στον κεντρικό πίνακα διανομής και διασύνδεσης με το ηλεκτρικό σύστημα. 

Επιπλέον, προβλέπεται κατασκευή οικίσκου ελέγχου (κέντρο ελέγχου), διαστάσεων 4m x 3m και ύψους 3m, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 100 m2 . 

H σύνδεση των Α/Γ με τον οικίσκο ελέγχου θα πραγματοποιηθεί με υπόγεια ΓΜ Μέσης Τάσης (ΜΤ) συνολικού μήκους 1,3 km, κατάλληλης διατομής, τύπου XLPE. 

Για την πρόσβαση στο υπό μελέτη έργο προβλέπεται διάνοιξη οδών συνολικού μήκους 1.455 m και βελτίωση υφιστάμενων οδών μήκους 2.804 m, σύμφωνα με της προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας Γ’ κατηγορίας. 

Η τελική σύνδεση του υπό μελέτη έργου θα πραγματοποιηθεί υπόγεια με ΓΜ ΜΤ, συνολικού μήκους 36,2 km από τον οικίσκο ελέγχου έως τον Υ/Σ Αώου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μετσόβου. 

Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο θα είναι εξωτερικό και εσωτερικό συνολικού μήκους 4.259 m, το οποίο θα συνδέει τις Α/Γ μεταξύ τους, με τον οικίσκο ελέγχου και με την υφιστάμενη οδό πρόσβασης. 

Ειδικότερα προβλέπεται διάνοιξη νέων οδών συνολικού μήκους 1.455 m και βελτίωση υφιστάμενων χωματόδρομων μήκους 2.804 m. 

Ως οδός πρόσβασης θα χρησιμοποιηθεί η Εθνική Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων η οποία διέρχεται νότια του έργου. 

Οικίσκος Ελέγχου (Κέντρο Ελέγχου) 

Το έργο θα περιλαμβάνει ακόμα οικίσκο ελέγχου, συνολικού εμβαδού 12 m2 , σε γήπεδο εμβαδού 100 m2 , εντός του νοητού πολυγώνου της Α/Γ 1.

Επιπλέον, προβλέπεται υπόγεια διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους (1,3 km) και με το Κέντρο Ελέγχου και του Κέντρου Ελέγχου με τον Υ/Σ πηγών Αώου (36,2 km). Η όδευση του υπόγειου δικτύου προβλέπεται στο ρείθρο υφιστάμενων οδών. Στον 3 παρακάτω ορθοφωτοχάρτη παρουσιάζεται η θέση των δύο Α/Γ, η οδοποιία πρόσβασης και η όδευση ηλεκτρικού δικτύου έως τον Υ/Σ Αώου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 11.056.000 €

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του ΑΣΠΗΕ 

Αεροφωτογραφίες θέσης εγκατάστασης Α/Γ 1 και οδού πρόσβασης

Αεροφωτογραφίες θέσης εγκατάστασης Α/Γ 2

Άποψη της θέσης (ενδεικτική θέση και ύψος) των ΑΓ του ΑΣΠΗΕ - Λήψη από το Παρεκκλήσι του οικισμού Μαλακασίου

Άποψη της θέσης της ΑΓ (ενδεικτική θέση και ύψος) του ΑΣΠΗΕ από την κεντρική πλατεία του Μαλακασίου


 Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54 MW στη θέση «Ξηρόκαμπος» Δ.Ε. Μαλακασίου και Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Μετεώρων

Η δημόσια διαβούλευση θα διενεργείται μέχρι 18/10/2022.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά sτην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54,0 MW στη θέση «Ξηρόκαμπος» της Δ.Ε. Μαλακασίου και της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων. Θα αποτελείται από 9 Ανεμογεννήτριες της εταιρείας VESTAS τύπου V150, ονομαστικής ισχύος 6,0 ΜW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 150m, αριθμού πτερυγίων (3) τρία και ύψος πυλώνα τα 125m.

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

Το εξεταζόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54,0 ΜW, με την εγκατάσταση εννέα (9) ανεμογεννητριών (Α/Γ) ισχύος 6,0 ΜW έκαστη (9 x 6,0 MW = 54,0 MW), την κατασκευή οικίσκου ελέγχου, τη διαμόρφωση τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης στον αιολικό σταθμό, τη διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης για την προσέγγιση στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ, την κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και τη σύνδεση σε νέο προτεινόμενο (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης. Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε έναν οικίσκο ελέγχου εκτιμώμενου εμβαδού 22 τ.μ. περίπου, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αιολικού σταθμού.

Η οδοποιία πρόσβασης στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ θα υλοποιηθεί σε δασική και ημιφυσική έκταση και περιλαμβάνει: 

α) τη βελτίωση υφιστάμενης εξωτερικής και εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους 7.871,47 μ. 

β) τη διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους 4.278,18 μ. Το μήκος της οδοποιίας του έργου, εξωτερικής (6.242,02 μ.) και εσωτερικής (5.907,63 μ.) ανέρχεται συνολικά σε 12.149,65 μ.

Η ανάπτυξη του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και η χωροθέτηση των Α/Γ του έργου πραγματοποιείται ως επί το πλείστον σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ) σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικού χάρτες της περιοχής, στη θέση «Ξηρόκαμπος» με διεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά σε υψόμετρο 1.170 -1.560 μ. 

Η έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού, εκτείνεται σε διάσελο της κορυφής Μύτικας (1.565 μ.) στο ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Μαλακασίου και στο δυτικό τμήμα της Δ.Ε. Χασιών του Δήμου Μετεώρων. 

Το γήπεδο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού συνολικού εμβαδού 2.089.591 τ.μ. βρίσκεται σε κορυφή με ήπιες κλίσεις και αποτελείται από δύο επιμέρους γήπεδα. Το βόρειο γήπεδο (Α) εμβαδού 623.713,00 τ.μ.εντός του οποίου χωροθετούνται οι τρεις (3) Α/Γ του σταθμού (Α/Γ1, Α/Γ2, Α/Γ3) και το νότιο γήπεδο (Β) εμβαδού 1.465.878,00 τ.μ. εντός του οποίου χωροθετούνται οι υπόλοιπες έξι (6) Α/Γ (Α/4-Α/Γ9) του σταθμού. 

Οι θέσεις των ανεμογεννητριών του έργου απέχουν ευθεία απόσταση βορειοανατολικά 1,3 χλμ. του οικισμού Τρυγόνα (Α/Γ6), 2,0 χλμ. του οικισμού Πεύκη (Α/Γ3), ανατολικά 4,3 χλμ. του οικισμού Κορυδαλλός (Α/Γ1) και 5,8 χλμ. του οικισμού Παναγία (Α/Γ1), νοτιοανατολικά 4,5 χλμ. του οικισμού Καλλιθέα (Α/Γ1), νοτιοδυτικά 2,9 χλμ. του οικισμού Κακοπλεύρι (Α/Γ5), δυτικά 4,3 χλμ. του οικισμού Ξηρόκαμπος (Α/Γ9) και βορειοδυτικά 4,7 χλμ. του οικισμού Ορθοβούνι (Α/Γ9).

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «BOREADS WIND Μ.Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «BOREADS WIND».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 61.200.000€.

Σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του εξεταζόμενου αιολικού σταθμού, εκτιμάται σε 114.800,00 MWh.

Ακριβής Φωτορεαλιστική Απεικόνιση

Τρυγώνα

Πεύκη

Κορυδαλλός

Καλομοίρα
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
4X337
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ