4/12/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 
 
 

 
ΡΑΕ - Απέρριψε αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου περί ακύρωσης βεβαίωσης παραγωγού για αιολικό 21 MW στον Ασπροπόταμο

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  18/10/2021 19:33:56
Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας απέρριψε «πρωτίστως ως απαράδεκτη και επικουρικώς ως αβάσιμη» Αίτηση Αναθεώρησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου κατά της υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2043/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού για αιολικό σταθμό...

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21 MW στη θέση ΤΡΙΓΙΑ, της ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «GREENFIELD WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GREENFIELD WIND».

Όπως αναφέρεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου υποστηρίζει ότι η επίμαχη θέση του προτεινόμενου αιολικού σταθμού έχει εξαιρετικά μεγάλη οικολογική και τουριστική σπουδαιότητα και χαίρει ιδιαίτερα αυξημένης προστασίας τόσο βάσει ενωσιακού δικαίου, όσο και του εθνικού. Συγκεκριμένα, η ευρύτερη περιοχή του Ασπροπόταμου ανήκει στον εθνικό κατάλογο των περιοχών NATURA 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), η δε περιοχή του Ασπροπόταμου αποτελεί πυρήνα περιοχής Natura με σημαντικούς οικοτόπους και είδη χλωρίδας, γεγονός που επιτάσσει τον σεβασμό και την προστασία της (περιοχής).

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της επικείμενης εγκατάστασης του εν λόγω έργου, καθώς η καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματος θα είναι μη αναστρέψιμη.

Ερειδόμενος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου λοιπόν στη βαρυσήμαντη οικολογική σημασία της περιοχής του Ασπροπόταμου αιτείται από την Αρχή (Ρ.Α.Ε.) την ακύρωση της προσβαλλόμενης Βεβαίωσης προβάλλοντας τους μια σειρά από νομικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απορριπτική απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου είναι δεν είναι παραδεκτή διότι ελλείπει το έννομο συμφέρον του αιτούντος:

«Για την παραδεκτή άσκηση αίτησης αναθεώρησης απαιτείται η συνδρομή εννόμου συμφέροντος, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς. (...)

Παρότι ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα αρκεί η πιθανολόγηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την παραδοχή του εννόμου συμφέροντος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) βλάβη του αιτούντος και β) ιδιαίτερος σύνδεσμος του αιτούντος με την προσβαλλόμενη πράξη.  (...)

Εν προκειμένω, το Αιτούν Σωματείο ισχυρίζεται ότι θεμελιώνει έννομο συμφέρον να υποβάλει την παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης ενώπιον της Αρχής, καθώς έχει περιβαλλοντικό καταστατικό σκοπό και χώρο δραστηριοποίησης την περιοχή ανάπτυξης του εν λόγω έργου, η αδειοδότηση του οποίου από την Αρχή συνεπάγεται την αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και ιδίως των δασών και δασικών εκτάσεων.

Ωστόσο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2043/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού, η οποία εκ της φύσεως της, ως άδειας σκοπιμότητας, δεν δύναται να επιφέρει καμία άμεση βλάβη στο περιβάλλον, δεδομένου ότι αποτελεί την απαρχή της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συνδεθεί με την εγκατάσταση και λειτουργία του για τις οποίες απαιτείται η εξασφάλιση διοικητικών εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών (ΣτΕ 1081/2013, ΣτΕ Ολομ. 2182/2014).

Προβάλλει συνεπώς λόγους που στην πλειονότητά τους άπτονται περιβαλλοντικών ζητημάτων που ουδόλως σχετίζονται με τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τη ΡΑΕ, αλλά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού. Ως εκ τούτου, βάσει όλων των ανωτέρω δεν θεμελιώνεται έννομο συμφέρον του Σωματείου προς άσκηση της κρινόμενης Αίτησης Αναθεώρησης

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω Αίτηση Αναθεώρησης -κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα- δεν ασκήθηκε παραδεκτά, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προχώρησε και σε κρίση για τη βασιμότητα των λόγων ακυρότητας που προβάλλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου (οι οποίοι επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι προέβαλαν ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία και η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης).

Και σε αυτό το σκέλος της απόφασης είχαμε την απόρριψη ως αβάσιμων όλων των προβαλλόμενων ισχυρισμών - λόγων ακυρότητας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου και κατ' επέκταση «την επιβεβαίωση η προσβαλλόμενη Απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του κείμενου πλαισίου κι ως εκ τούτου είναι καθ’ όλα νόμιμη».

Σχετικά άρθρα:

ΡΑΕ: Βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα 6 αιολικά σε Ασπροπόταμο και Κλεινοβό
Στη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 6 συνολικά αιολικούς σταθμούς προχώρησε χθες και σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε περιοχές του Ασπροποτάμου και του Κλεινοβού, με διάρκεια ισχύος τα 25 έτη...
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
8J672
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2021 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ