13/8/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 


 
Προσλήψεις 4 Υδρονομέων για τη Δ.Ε. Καλαμπάκας [ΣΧΛ]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  15/06/2020 13:38:36
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς στη Δ.Ε. Καλαμπάκας, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16/6/2020 έως και 22/6/2020 στα Γραφεία του Δήμου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο...

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 85/2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Τέσσερις (4) Υδρονομείς άρδευσης, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμπάκας.

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 85/2020 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/7/2020 έως 31/10/2020.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α) Αίτηση (να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Καλαμπάκας).
δ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Δήμου Καλαμπάκας.
στ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.
ζ) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου.

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη Διεύθυνση: Ευθυμίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350252.
Σχόλια
Προσθήκη σχολίου
Ζ V (16/6/2020 7:02:24 πμ):

Παιδιά, είναι φοβερή η προκήρυξη έως απαράδεκτη, άλλων εποχών. Δηλ, μπορουν να διοριστουν νεροφυλακες στο δήμο Μετεώρων
όσοι δεν διώκονται σαν δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις, όσοι μπορουν να έρθουν σε θέση μάχιμη με τον εχθρό (εχθροί θεωρουνται το νερό, τα καλαμπόκια, τα φίδια, οι άνθρωποι κλπ), να έχουν χαρτί απο σχολική μονάδα για τις γραμματικές γνώσεις των, αλλά μπορούν και να διοριστουν και να φέρουν τα χαρτιά τους μετά από 30 μέρες. Κλπ, οχι πειτε μου εσείς τι λείπει ακόμη, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση computer, χαρτί κοινωνικών φρονηματων, προυπηρεσία στα ΤΕΑ (τα θυμουνται οι μεγαλυτεροι), τι λέτε να κάνουμε όλοι αιτήσεις να δουμε πως θα γίνει η επιλογή?


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
2QZ1M
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net
 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ