6/6/2023

  


 
Προκήρυξη για την προμήθεια παραδοσιακών στολών από τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Βυτουμά «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  29/03/2022 10:08:08
φώτο αρχείου

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Βυτουμά «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ».ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ»

Ο Δικαιούχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», διακηρύττει ότι σύμφωνα με την 17/21-03-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα του Δικαιούχου (Βυτουμά Καλαμπάκας ν. Τρικάλων, Γραφεία Συλλόγου, Τ.Κ. 42200), θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι: 0011249047 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων εργασιών της πράξης με βάση την 17/21-03-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 10.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 12.896,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία «προμήθεια» με προϋπολογισμό 10.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν την αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του Δικαιούχου: ΒΥΤΟΥΜΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΚ 42200, ΓΡΑΦΕΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΥΤΟΥΜΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», καθώς επίσης και από τα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, μέχρι την 11-04-2022.

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Ματαίωση: Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
TFORC
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ