7/2/2023
  


 
Όμβρια - Τροποποιήθηκε η σύμβαση αναφορικά με το ΦΠΑ

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  18/07/2022 09:48:55

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13219/16.08.2021
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ
Ποσού 1.269.658,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης: 3.410.000,00Ευρώ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

Στην Καλαμπάκα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, (...) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α. Θεόδωρος Αλέκος, Δήμαρχος Δικαιούχου Δ. Μετεώρων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μετεώρων με αριθμό 122/2019 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, 

β. Κωνσταντίνος Καρακώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ] , 

γ. Δημήτριος Μαυρογιάννης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρίας «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.» (…)

Αφού έλαβαν υπόψη: 1ο. Την με αριθμ. πρωτ. 13219/16.08.2021 Σύμβαση ποσού 1.269.658,88€ χωρίς ΦΠΑ και 1.574.377,01€ με ΦΠΑ, που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.» 2ο. Την αριθμ. 527/2022 πράξη του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την μη απαίτηση προσυμβατικού ελέγχου του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης του έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τα ακόλουθα: 

1. Την τροποποίηση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 13219/16.08.2021 ποσού 1.269.658,88€ χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» ως προς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

2. Την μη επιβολή ΦΠΑ επί των τιμολογίων της Αναδόχου εταιρείας «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.», ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000). 

3. Τη διαμόρφωση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου σε 1.269.658,88€. 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών Δ. Μετεώρων, ένα (1) αποστέλλεται στο Πρόγραμμα Φιλόδημος, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Καλαμπάκα, 13/07/22 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο Δικαιούχος Δήμαρχος Μετεώρων 
Θεόδωρος Αλέκος 

Για τον κύριο του έργου 
Κωνσταντίνος Καρακώστας Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
QCLNY
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 


 
Προτεινόμενα άρθρα 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ