facebook  youtube  twitter  instagram 17/4/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 Ο Κώστας Πρεβέντης άμισθος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου [απόφαση]

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  30/01/2024 12:16:06
Ο Κώστας Πρεβέντης άμισθος ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου [απόφαση]

Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Μετεώρων
Απόφαση Δημάρχου Αριθ. 46

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα-Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό η αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενο τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά Δήμαρχο».

4. Την αριθμ. Πρωτ.1141/25-1-2024 αίτηση του κ. Πρεβέντη Κωνσταντίνου του Απόστολου.

5. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κ. Πρεβέντη Κωνσταντίνου του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Δημάρχου Μετεώρων.

6. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Κωνσταντίνου Πρεβέντη του Απόστολου, από το οποίο προκύπτουν οι επιστημονικές του γνώσεις και η κατοχή αποδεδειγμένης εμπειρίας στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

7. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητάς του, για την ενδυνάμωση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων, δεδομένου ότι οι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Αναθέτουμε στον κ. Πρεβέντη Κωνσταντίνο του Απόστολου καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ειδικότερα ο ανωτέρω θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (υπαγόμενο απευθείας στο Γραφείο Δημάρχου), διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου συμβάλλοντας με την εμπειρία του στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.

2. Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο στα συγκεκριμένα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και με φορείς του Δημοσίου, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

3. Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους καθ΄ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

4. Η παρούσα  Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

5. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή  ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείσας ειδικός σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την  άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

6. Η παρούσα νΆ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
QCMOY
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 
booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ