27/6/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 Νέα τμήματα στη Μουσική Σχολή του Δήμου Μετεώρων

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  14/04/2022 10:44:54

Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Μουσικής Σχολής/Ωδείου
με την επωνυμία "Μουσική Σχολή του Δήμου Μετεώρων"

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το στοιχείο 28 του τομέα ΣΤ της παρ. I του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α' 87)

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

γ. Την παρ. I του άρθρου 280 του ν. 3852/2010.

δ. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α' 90)

ε. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α' 7)

στ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/1216/ 31.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 693)

ζ. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»

η. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β' 1595)

θ. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β' 123)

ι. Την υπ' αρ. 3734/14-03-2022 αίτηση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Μουσικής Σχολής Δήμου Μετεώρων για την προσθήκη τμημάτων σπουδών, αποφασίζουμε:

1. Την προσθήκη στη Μουσική σχολή με την επωνυμία "Μουσική Σχολή του Δήμου Μετέωρων" που βρίσκεται επί της οδού Ι. Ιωάννου Πίσπα (Πάροδος Λέσβου) των εξής τμημάτων σπουδών:

Α. Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου με τμήματα:

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι 

Α2: Όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α2α. Ούτι
Α2β. Λαούτο
Α2γ. Πολίτικο Λαούτο
Α2δ. Πανδουρίδα - Ταμπούρ
Α2ε. Πανδουρίδα - Ταμπουράς
Α2στ. Μαντολίνο
Α2ζ. Σαντούρι
Α2η. Τσίμπαλο
Α2θ. Κανονάκι
Α2ι. Πολίτικη Λύρα
Α2ια. Βιολοντσέλο
Α2ιβ. Βιολί

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι
Α2ιδ. Κλαρίνο
Α2ιε. Φλογέρα - Σουραύλι
Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι)
Α2ιζ. Τρομπέτα Α2ιη. Σαξόφωνο Α2ιθ. Τρομπόνι ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι)

Β. Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων:

Β1. Όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ 
Βα. Κρητική λύρα
Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές)
Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκανήσων και Λήμνου)
Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική - Θρακική γκάιντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον)
Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος)

Γ. Τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:

Γ1. Όργανα:
Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλαμά)
Γβ. Λαϊκή κιθάρα.
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν

Δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
5AJ4W
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ