15/8/2022
    

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 


ΚΕΝΑΚΑΠ - Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  08/10/2021 10:24:04
Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7-10-2021 (Θέμα 2ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας,...

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 28η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00, στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας, δίπλα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή "δια περιφοράς" (λόγω COVID 19), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2020 έως 31-12-2020 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2020

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021

4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2021 καθώς και της αμοιβής αυτών

5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, Κεφάλαιο Β, του Άρθρου 7

6. Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

7. Περί επικύρωσης αποφάσεων:

    α) του ΔΣ της (8-1-2021)-(θ.1ο) "Περί αντικατάστασης του εκπροσώπου
    του Δήμου Φαρκαδόνας στο Διοικητικό Συμβούλιο της "ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ",
    και Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ."

    β) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (8-1-2021)- (θ.1ο)«Περί αντικατάστασης 
    του τακτικού μέλους -εκπροσώπου του Δήμου Φαρκαδόνας - στην
    ΕΔΠ/CLLD/LEADER", κου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννη, από τον κο ΑΓΝΑΝΤΗ
    Σπυρίδωνα και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER»

8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω 28η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Καλαμπάκα, 7-10-2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
TFPRC
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ