facebook  youtube  twitter  instagram 18/5/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 Ενημέρωση Αθλητικών παραγόντων ~Γράφει o Dr ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ [ΣΧΛ]

Δημοσιεύθηκε από: Κώστας Φαμίσης  06/10/2022 19:32:16
Ενημέρωση Αθλητικών παραγόντων ~Γράφει o Dr ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ [ΣΧΛ]

"ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ" ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

Ένα αθλητικό σωματείο ή ιδιωτική Ακαδημία που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Συνεπώς η Υπηρεσία (Αθλητικής επιτροπής) εκάστου Δήμου ανά την Ελληνική Επικράτεια είναι ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ, για την έκδοση άδειας λειτουργίας και παραχώρησης γηπέδων.

Βάσει του αθλητικού Νόμου της Γ.Γ.Α. τα κριτήρια παραχώρησης των αθλητικών ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ εγκαταστάσεων, γηπέδων, αποδυτηρίων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ είναι ΑΥΣΤΗΡΟΣ. Προηγούνται και παραχωρούνται πρώτα στα σωματεία που έχουν Αγωνιστικό χαρακτήρα.

Η Γ.Γ.Α. ενίσχυσε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, ως συλλογικό όργανο, με το άρθρο 58 του νόμο 4809/2021 και αποτελεί ένα από τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και των φαινομένων κατάχρησης εξουσίας στον αθλητισμό. Έχει νομική υπόσταση και προβαίνει στην επίλυση των καταγγελιών για παράβαση του Νόμου, επί αθλητικών θεμάτων. O Αθλητικός Νόμος δεν παζαρεύεται από κανένα, Δημόσιο Φορέα, δεν χαρίζεται κατά το δοκούν σε κανένα αθλητικό σωματείο.

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στους Αρμόδιους Αντιδημάρχους του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία κ.λ.π.).

Απαγορεύεται η Συστέγαση Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής ή Ποδοσφαιρικού Αθλητικού - Αγωνιστικού Σωματείου, του ιδίου γνωστικού αντικειμένου, για λόγους αντιπαλότητας, ασφάλειας, σύγκρουσης, bullying και οπαδικής βίας.

Ο Νόμος 4908/2022 - ΦΕΚ τεύχος Α 52/11.03.2022 αναφέρεται στα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, και κατά του “χουλιγκανισμού”.

Προτρέπει, τα οικεία αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, τη Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ, σε θέματα συνύπαρξης στους αγωνιστικούς χώρους, πριν προσφύγουν στις Δικαστικές Αίθουσες. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος ΝΟΜΟΥ και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.456/1984, Α΄ 164).

Σε περίπτωση που η κάθε Ιδιωτική Ποδοσφαιρική Ακαδημία λειτουργεί χωρίς άδεια ή δεν τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας όπως ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα, με το υπ' αριθμ. 219 (ΦΕΚ Α΄221/13.10.2006), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων τα οικεία ελεγκτικά όργανα, Γ.Φ.Α. – Ε.Π.Σ. - Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να αναστείλουν τη λειτουργίας ενός Σωματείου, κατόπιν καταγγελίας άμεσα, ή να δοθεί παράταση μέχρι κατάθεση των εγγράφων.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» η κάθε ένωση προσώπων, οι Αθλητικοί Σύλλογοι Ακαδημιών ποδοσφαίρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρούν τα φορολογικά τους βιβλία του Αθλητικού Συλλόγου ή Ακαδημίας, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1103/9.4.2014, η οποία αποτελεί κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014).

Πρέπει να υπάρξει απόφαση ΔΣ του συλλόγου ή της ένωσης για τον τρόπο είσπραξης της μηνιαίας συνδρομής από τους ΝΕΟΥΣ αθλούμενους, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγηση ώστε να μην θεωρηθεί επιτηδευματίας, για να απαλλαγεί το σωματείο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) από το σύνολο του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει. Σύμφωνα βέβαια με τις απαλλακτικές διατάξεις της περ. ιδ, της παρ. 1 του άρθρου 22του Κ.Ν. 2859/2000 κατά περίπτωση, σύμφωνα με το απλογραφικό βιβλίο του Κ.Φ.Α.Σ. (Έσοδα – Έξοδα).

ΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημιούργησε Τμήμα Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Ποδοσφαίρου με σκοπό την πιστοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./33565 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ Β' 3169/12.12.2013), αναφέρεται περί απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών - και Ακαδημιών ποδοσφαίρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκμάθησης του αθλήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, εγγράφονται...

(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/2020) - Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 142 του ν.4714/2020.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για εξασφάλιση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δεν είναι τόσο εύκολη και απαιτεί μια σειρά από δηλώσεις και έγγραφα από αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την ύπαρξη ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού στα στοιχεία του αθλητικού σωματείου.

Dr. ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια
Προσθήκη σχολίου
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΜΕ (7/10/2022 12:03:45 μμ):

Αυτά είναι εργασία των ΝΟΜΙΚΩΝ και επιπλέον όταν κάποιος γενικά υιοθετεί κάτι το οποίο δεν είναι δικό του σύγγραμμα, έχει την ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ του κειμένου και έτσι το υπογράφει...


Angel (6/10/2022 10:21:02 μμ):

Ότι και να λες εσύ δεν θα περάσει αυτό που θέλουν στον ΑΣ


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
48237
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ