24/9/2020

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 


 
Μέχρι 15/6 οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μετεώρων 2020-2021

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  21/05/2020 10:13:41
Ο Δήμος Μετεώρων για το θέμα των εγγραφών-επανεγγραφών των νηπίων των Παιδικών Σταθμών ενημερώνει ότι φέτος θα γίνουν με δύο τρόπους, είτε ηλεκτρονικά, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και θα ξεκινήσουν στις 25 Μαΐου 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2020...


1. Ηλεκτρονικά μέσω του  email: [email protected].

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά ή με courier στη Δ/νση  του Δήμου Μετεώρων Ευθυμίου Βλαχάβα 1.  Υπόψη κ. Ελένης Γκουτζηγιάννη.

Προσοχή χωρίς κατάθεση των δικαιολογητικών η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.


2. Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:00, και στους 4 Παιδικούς Σταθμούς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για τη μη ύπαρξη συγχρωτισμού.

• 1ος Παιδικός Σταθμός 2432022384
• Π.Σ. "Αγιος Βησσαρίων" 2432077915
• Π.Σ. Βασιλικής 243091456
• Π.Σ. Χρυσομηλιάς 2432041044


Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντων από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών οι Σταθμοί κατανέμονται ως εξής:

• Σε τμήματα βρεφών από 8 μηνών έως 1,5 μηνών.

• Σε τμήματα βρεφών από 1,5μηνών έως 2,5 μηνών.

• Σε τμήματα νηπίων από 2,5 μηνών έως 3,5 μηνών

• Σε τμήματα νηπίων από 3,5μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους  στην υποχρεωτική  εκπαίδευση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Εγγραφής και έντυπο μοριοδότησης. Η αίτηση και το έντυπο μοριοδότησης θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

2. Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

3. Πιστοποιητικό υγείας.

Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου).

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2020 (που αφορά σε εισοδήματα 2019), ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους αν δεν έχει υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει και θα μας προσκομίσει μόλις υποβληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θεωρείται ελλιπής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

6. Δήλωση παραλαβής του παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό.                

7. Βεβαίωση εργασίας.

   * Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία.

   * Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης.

   * Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.

  * Για τους ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

   * Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα:

      α) Αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

      β) Βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ)

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω):

Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

2. Για γονέα φοιτητή:

Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.

3. Για γονέα στρατευμένο που εκτίει τη θητεία:

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.

4. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση:

Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί καθώς και απόφαση επιμέλειας.

5. Για μονογονεϊκή οικογένεια:

Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες:

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.


Οποιεσδήποτε πληροφορίες δίνονται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνία, 243235025 Ελένη Γκουτζηγιάννη).

Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων παρακαλούμε να δοθεί βάση στα εξής:

• Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.

• Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

• Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων. www.dimosmeteoron.com

Δήμος Μετεώρων


Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Εγγραφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Μετεώρων
2. Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών
3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
4. Βεβαίωση Υγείας
5. Δήλωση Παραλαβής Παιδιού
6. Ερωτηματολόγιο Βρεφικού - Παιδικού Τμήματος
7. Ημερήσιο Πρόγραμμα
8. Κανονισμός Λειτουργίας
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
8J772
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ