23/3/2023
  


 
Δημόσια Πρόσκληση απόσπασης ενός υπαλλήλου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Καλαµπάκας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης  13/11/2012 19:04:25

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(υπ' αριθ. πρωτ. 46537/13-11-2012)
απόσπασης ενός (1) υπαλλήλου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Καλαµπάκας 
 
Ο ∆ήµος Καλαµπάκας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,...

 

...οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία να υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Καλαµπάκας, προκειµένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κατά την τουριστική περίοδο από 01/01/2013 έως 30/6/2013.

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 16/11/2012, ηµέρα Παρασκευή και λήγει στις 23/11/2012, ηµέρα Παρασκευή.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου µας, επισυνάπτοντας σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου του ∆ήµου της οργανικής τους θέσης.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
DOXAL
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ