27/6/2022

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 Δημοπράτηση καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών κατοίκων Κοινότητας Λογγά

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  14/03/2022 09:36:29

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑ

1. Στο Δήμο Μετεώρων εκτίθεται σε φανερό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, η δημοπράτηση καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Λογγά σύμφωνα με την αριθμ. 68/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του γραφείου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Μετεώρων την 30ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που έχει καθορισθεί με την αριθμ. 13/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων. 

2. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει στην τριμελή επιτροπή: 

Α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ίση με το ποσό των 500,00 €

Β)ασφαλιστική ενημερότητα του υλοτόμου και έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση Δασικού Συνεταιρισμού. 

Γ) δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο και στις Επιχειρήσεις του τόσο ο ίδιος όσο ο εγγυητής και το συνεργείο του .- 

Δ) έναρξη επαγγέλματος από την ΔΟΥ με τις μεταβολές του από την οποία να προκύπτει η ενασχόληση με υλοτομικές- δασοκομικές εργασίες (από την διάταξη αυτή εξαιρούνται οι δασικοί συνεταιρισμοί) 

3. Ως πρώτη προσφορά για την υλοτομία, μετατόπιση στοίβαξη και φόρτωση των καυσοξύλων ορίζεται το ποσό των 21,50€/ χ.κ.μ ή (43,00€/ tn), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαρύνσεις (ΙΚΑ, ΦΠΑ, φόρος, έξοδα δημοσίευσης και λοιπά που πιθανόν να υπάρξουν) με την υποχρέωση το μήκος των καυσοξύλων να μη είναι ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο του 1,20 μ.

Η υλοτομία θα αρχίσει μετά την έκδοση άδειας απολήψεως στο όνομα του υλοτόμου από το Δήμο Μετεώρων. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί υλοτόμοι δημότες του Δήμου Μετεώρων και Δασικοί Συνεταιρισμοί των Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων. Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία ανάδοχος υλοτόμος στο όνομα του οποίου έχουν εγκριθεί δύο δημοπρασίες, θα μπορεί να λάβει μέρος αλλά δεν θα μπορεί να αναδειχθεί ανάδοχος, εκτός και αν δεν παρουσιαστεί άλλος ενδιαφερόμενος. Αν δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος υλοτόμος, η δημοπρασία θα κηρυχθεί άγονος και θα επαναληφθεί με νέο μειοδοτικό διαγωνισμό 7 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης δημοπρασίας την ίδια ημέρα και ώρα. 

5. Η υλοτομία θα γίνει σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη του δάσους Λογγά και τις υποδείξεις της δασικής Υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υλοτόμοι, να απευθύνονται στο Δήμο Μετεώρων, σε ημέρες και ώρες εργάσιμες και στα τηλέφωνα 2432350281-283.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣΣχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
KVFHS
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα


 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ