6/5/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαθέσιμα, απλήρωτα, ληξιπρόθεσμα Δήμου Μετεώρων - Δελτίο Δεκεμβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  13/04/2021 11:16:32
Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4714/2020, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σύνοψη...

των στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

Σύμφωνα με το Δελτίο Δεκεμβρίου 2020 για το Δήμο Μετεώρων αναφέρονται στα εξής:

• 1.978.373 € - Διαθέσιμα: Το σύνολο του ταμείου και των καταθέσεων στην Τράπεζα τις Ελλάδας και στις λοιπές τράπεζες όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ (ΠΔ 315/99).

• 686.715 € - Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 42 του Μητρώου Δεσμεύσεων

  - Στήλη 42 «Απλήρωτες Υποχρεώσεις προς Τρίτους»: Συμπληρώνεται το μέρος των απλήρωτων υποχρεώσεων της στήλης 40 που αφορά σε απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης)

  - Στήλη 40 «Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων» (εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής): Καταχωρίζεται η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της στήλης 36 «Συνολικό ποσό πληρωμής» από το ποσό της στήλης 22 «Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου», για υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης, χωρίς να περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσό της στήλης 22 τα ποσά που αφορούν σε τιμολόγια που πληρώνονται μέσω Πάγιας Προκαταβολής ή μέσω χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

• 646.187 € - Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των εκκρεμών υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των στηλών 44, 46, 48 και 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων

  - Στήλη 44 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 1 έως 30 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τριάντα (30) ημέρες

  - Στήλη 46 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 31 έως 60 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από τριάντα μία (31) έως εξήντα (60) ημέρες

  - Στήλη 48 «Εκκρεμείς Οφειλές προς Τρίτους από 61 έως 90 ημέρες»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα από εξήντα μία (61) έως ενενήντα (90) ημέρες

  - Στήλη 50 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους > 90 Ημερών»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.

• 275.988 € - Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων

  - Στήλη 50 «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές προς Τρίτους > 90 Ημερών»: Καταχωρίζεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης), για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης (στήλη 28) και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών.

  - Στήλη 28 «Ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης» (για τον υπολογισμό των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων): Για τις εμπορικές συναλλαγές (για τις οποίες έχει σημανθεί η στήλη 18 «Εμπορική Συναλλαγή»), μεταφέρεται αυτόματα στη στήλη 28 η επόμενη ημερομηνία από αυτή της στήλης 26 «Συμβατικός χρόνος πληρωμής», εφόσον αυτή υπάρχει, αλλιώς μεταφέρεται αυτόματα η επόμενη ημερομηνία της στήλης 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης». Για τις μη εμπορικές συναλλαγές (για τις οποίες δεν έχει σημανθεί η στήλη 18), όπως μισθολογικές ή 8 συνταξιοδοτικές παροχές, εκτελεστοί τίτλοι πληρωμής κ.λπ., μεταφέρεται αυτόματα η επόμενη ημερομηνία της στήλης 27 «Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης».
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
X3SVG
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ