17/8/2022
    

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 


Δείτε σε ποιο τμήμα μετακινείται ο Κώστας Τόλης

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  06/06/2022 14:53:00

Καλαμπάκα 06/06/2022 
Αρ. πρωτ.: 8022 
Αρ. Απόφ.: 326 

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μετεώρων , Κωνσταντίνο Τόλη του Θεμιστοκλή του κλάδου ΠΕ4 Αρχ. Μηχανικών με βαθμό Α'.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010)«Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 72 του Ν.3584/20θ7 (ΦΕΚ Α' 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Το άρθρο 100 του Ν.3584/2007

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μετεώρων (ΦΕΚ 2276/Β '/12-10-2011)

5. Την υπ' αριθ. 341/9-6-2021 απόφαση Δημάρχου Μετεώρων με θέμα τοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων.

6. Την αριθμ. 127/19-3-2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία τοποθετούνται Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων του Δήμου Μετεώρων.

7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Μετακινεί τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων Κωνσταντίνο Τόλη του Θεμιστοκλή του κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ4, με βαθμό Α' από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μετεώρων. 

Με την παρούσα παύει να ισχύει ο ορισμός του - ανάθεση καθηκόντων ως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ο κ. Τόλης ΔΕΝ υπάγεται πλέον στο προσωπικό που απασχολείται στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, δεδομένου ότι βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων, το παραπάνω αυτοτελές τμήμα εντάσσεται στις λεγόμενες "Επιτελικές Υπηρεσίες" του δήμου μας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδιο για:

την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και 

το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. 

Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66)Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
8J772
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2022 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ