facebook  youtube  twitter  instagram 22/5/2024
chicken time diner rapsodia
ekalampaka.gr


 ΑΥΤΟ είναι ΟΛΟ το σχέδιο για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.)

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  09/04/2024 11:17:12
ΑΥΤΟ είναι ΟΛΟ το σχέδιο για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.)

Παραθέτουμε όσα όσα προβλέπονται για το υπό στύσταση Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), όπως αναλύονται σε σχετικό νομοσχεδιο που έχει τεθεό προς διαβούλευση 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3 
Ίδρυση - μορφή

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.). Για τις σχέσεις του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Thessaly Water Management Organization S.A.».

2. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη της εποπτείας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ως προς τα δίκτυα εγγείων βελτιώσεων, την οποία ασκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της εποπτείας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ως προς τα αντιπλημμυρικά έργα, την οποία ασκεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διέπονται από τον παρόντα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που διέπουν εταιρείες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από αυτό. Οι παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως τον ν. 3429/2005 (Α' 314) περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τον ν. 4412/2016 (Α' 147) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των ρητά οριζόμενων στον παρόντα εξαιρέσεων και τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την επιφύλαξη του ν. 4270/2014 (Α' 143), περί δημοσίου λογιστικού, καθώς και του ν. 4972/2022 (Α' 181), πλην των ρητά οριζόμενων στον παρόντα εξαιρέσεων.

4. Για τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. εφαρμόζεται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκειται στον παρόντα, ο ν. 4548/2018 (Α' 104), περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 4 
Καταστατικό

Το Καταστατικό του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε. (Ο.Δ.Υ..Θ. Α.Ε.) έχει ως εξής:

«Άρθρο πρώτο 
Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. είναι η εκπόνηση της στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας, η εποπτεία και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων, ο συντονισμός και η συνεχής επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και διαχείρισης, καθώς και η χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.:

α) παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τον ν. 3199/2003 (Α' 280) περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, 

β) μεριμνά για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του ν. 3199/2003 και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό του παρόντος και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, 

γ) χορηγεί άδειες χρήσεις ύδατος,

δ) μεριμνά για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan), για τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και για την ανάλυση κινδύνου και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, όπως πλημμύρα, ξηρασία ή λειψυδρία,

ε) μεριμνά και εκτελεί τις αναγκαίες ενέργειες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων και των δικτύων άρδευσης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου δέκατου έβδομου και λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α' 78),

στ) ενεργεί και μεριμνά για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση του συνόλου των υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας.

2. Με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης της παρ. 4, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. μπορεί να:

α) συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την υλοποίηση της παρ. 1,

β) συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες, 

γ) διενεργεί επιστημονικές έρευνες και να καταρτίζει μελέτες,

δ) εκπονεί για λογαριασμό τρίτων, αντί αμοιβής, μελέτες οποιουδήποτε τύπου και σταδίου που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και του κινδύνου πλημμύρας, υδρολογικές μελέτες, μελέτες που σχετίζονται με αποστραγγιστικά έργα, μελέτες άρδευσης, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων μελετών και έργων σε τρίτους,

ε) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα ή με φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, 

στ) εισηγείται σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ) διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών στα θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας προτάσεις,

η) συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού,

ι) οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει πορίσματα και 

ια) πράττει εν γένει καθετί απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού του.

3. Κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4972/2022 (Α' 181), ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. συνάπτει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία περιγράφονται το αντικείμενο, οι όροι παροχής της δημόσιας υπηρεσίας και η αποζημίωση, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με αντικείμενο την άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων της περ. δ) της παρ. 1 δεν καταλαμβάνουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δυνάμει των π.δ. 77/2023 (Α' 130) και 82/2023 (Α'139), καθώς και τα υδραυλικά έργα, εφόσον αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επιπέδου με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από αίτημα των αρμοδίων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (Α' 245).

Άρθρο δεύτερο 
Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας

1. Έδρα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διαθέτει παραρτήματα στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. σε οποιαδήποτε πόλη του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Οι όροι λειτουργίας, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των παραρτημάτων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

2. Η διάρκεια του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. είναι αόριστη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο τρίτο 
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές 

Το μετοχικό κεφάλαιο του οργανισμού ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €), καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε μια ονομαστική μετοχή ισόποσης αξίας, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ειδικότερα ζητήματα του παρόντος ρυθμίζονται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7.

Άρθρο τέταρτο 
Διοίκηση - Εκπροσώπηση - Επιτροπή Ελέγχου

1. Τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διοικεί το Δ.Σ., το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής του, είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή του και την επιδίωξη του σκοπού του.

2. Το Δ.Σ. του φορέα αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά μέλη, ως εξής: 
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Αντιπρόεδρο,
γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
δ) τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι καθ' ολοκληρίαν αρμόδιος για τα θέματα που υπάγονταν έως τη σύσταση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στην αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Εγγειες Βελτιώσεις και Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων), και δ) εννέα (9) μέλη.

3. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. Ειδικά η πρώτη θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2028. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορισθούν, για μία (1) ακόμα θητεία. Το Δ.Σ. συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με επιλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου (όργανα διοίκησης) σύμφωνα με την παρ.

4. Ως προς τις πράξεις διορισμού των μελών, ισχύουν τα εξής: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται από κοινού από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του ορίζεται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δύο (2) μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά τους διορίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δύο (2) μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά τους διορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας και ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του, είτε από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είτε από Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Παραγωγών, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της παρ. 4. Όσον αφορά τα μέλη του Δ.Σ. της παρ. 2: α) ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Κατ' εφαρμογή των άρθρων 4 έως 10 του ν. 5062/2023 (Α' 183) για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Ομάδας Β της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5062/2023, επιλέγονται ο Προέδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ, στη συνέχεια, παρέχεται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της. Η ίδια Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023, ως εποπτεύον Υπουργείο νοούνται από κοινού το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ως αρμόδιο όργανο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023 νοούνται κατά περίπτωση οι Υπουργοί της παρ. 3.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος παύονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 5062/2023.

6. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, πλην του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αντικατάστασή του γίνεται με διαδικασία ίδια με αυτή του διορισμού του, με υπόλοιπο θητείας ίσο με του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση ελλειπόντων μελών, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι επτά (7), τουλάχιστον, και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών.

7. α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο ή διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται ο τόπος, η ημέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία αναγράφονται με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

β) Το Δ.Σ., με απόφασή του, μπορεί να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Συμβούλιο όταν το απαιτεί το συμφέρον του φορέα ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών του Δ.Σ. προς αυτόν. Από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών. Αν αρνηθεί να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση, να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.. Το έργο του Δ.Σ. επικουρεί νομικός σύμβουλος, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκφράζει τη γνώμη του σε τυχόν ερωτήσεις που του απευθύνονται, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται επτά (7), τουλάχιστον, μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. που ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, ή τον Γραμματέα εφόσον ληφθεί για αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να ανατεθεί σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και να εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

9. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., για την εκπροσώπησή του δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο εμφανίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του οργανισμού ή άλλα εκτός οργανισμού τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, το Δ.Σ. μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε μέλη του Δ.Σ., διευθυντές ή υπαλλήλους του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., απαγορεύεται να αποκτούν τις ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. άλλης εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α' 181).

11. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι τα κάτωθι:

α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 

β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ. έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.

12. Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη Δ.Σ. όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α' 26).

13. Μέλος του Δ.Σ., του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

14. Στον Κανονισμό Λειτουργίας της παρ. 16 δύνανται να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού των μελών του Δ.Σ., αν δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις.

15. Για την επιλογή και τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

16. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό:

α) των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.,

β) των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου,

γ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251).

17. Το Δ.Σ. συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου έκτου και τους τεθέντες στόχους του σχεδίου δράσης του άρθρου εβδόμου. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. συνιστάται επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4972/2022.

19. Ως Γενική Συνέλευση νοούνται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο πέμπτο 
Έσοδα

1. Τα έσοδα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. προέρχονται από:
α) αμοιβές και διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, 
β) ετήσια επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού του ή, αντιστοίχως, πόρους διεθνών οργανισμών, 
δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, 
ε) την εκμετάλλευση της περιουσίας του,
στ) ανταποδοτικές εισφορές, πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις, τέλη, πόρους του άρθρου 15 του ν.δ. 3881/1958 (Α' 181),
ζ) περιβαλλοντικά τέλη της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α' 78), 
η) την εκμίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων, και
θ) οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών του.

2. Τα ετήσια κέρδη δεν διανέμονται, αλλά προστίθενται σε αποθεματικό, η διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο έκτο
Οικονομική διαχείριση - Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η διαχειριστική χρήση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. εγκρίνονται από το Δ.Σ..

3. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση του φορέα ρυθμίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ..

5. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει, με απόφαση του Δ.Σ., προς έγκριση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το στρατηγικό και επιχειρησιακό του σχέδιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο περιέχεται ειδική αναφορά και τεκμηριώνονται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του. Το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Το στρατηγικό σχέδιο είναι πενταετές, καταρτίζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται μετά από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διασύνδεσή του με τα αντίστοιχα τομεακά σχέδια των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του κατά την κυλιόμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014 (Α' 143), στα οποία εξειδικεύονται οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιγράφονται οι δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4972/2022 (Α' 181).

Άρθρο έβδομο 
Σχέδιο δράσης και αξιολόγηση οργάνων διοίκησης

1. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. καταρτίζει, με απόφαση του Δ.Σ., σχέδιο δράσης το οποίο υποβάλλεται στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 5062/2023 (Α' 183).

2. Μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης της παρ. 1, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφουν Συμβόλαιο Απόδοσης με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 5062/2023. Αν δεν επιτύχουν τους τεθέντες στόχους, είναι δυνατή η άμεση λήξη της θητείας τους αζημίως, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου τέταρτου.

Άρθρο όγδοο 
Οικονομικός έλεγχος, εποπτεία και κυρώσεις

1. Η οικονομική διαχείριση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές του ν. 4449/2017 (Α' 7), οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η οικονομική εποπτεία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των μελών του Δ.Σ., δύνανται να επιβάλλονται μέτρα και κυρώσεις σε βάρος τους ή σε βάρος του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4972/2022 (Α' 181).

Άρθρο ένατο 
Απαλλαγές - Ατέλειες

1. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου τέλος.

2. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και τελών και απολαύει όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

Άρθρο δέκατο 
Ευθύνη - Αμοιβή Συμβούλων

1. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν υπέχουν ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους, εξαιρουμένου του Ελληνικού Δημοσίου, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται απέναντι στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α'176).

4. Τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να λάβουν κίνητρο επίτευξης στόχων, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του προηγούμενου έτους που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης του φορέα. Το ύψος του κινήτρου επίτευξης στόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου βασικού μισθού και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και τις λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

5. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και του κινήτρου επίτευξης στόχων της παρ. 4, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει: α) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α' 176), και β) για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από τον διορισμό τους, κατ' εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 5Α του ν. 4387/2016 (Α' 85).

Εάν η παρακράτηση και η καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου λάβουν χώρα εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του παρόντος, δεν επιβάλλονται πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Άρθρο ενδέκατο
Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές - Εσωτερική λειτουργία

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4972/2022 (Α'181). Οι αμοιβές του προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α' 176). Κατ' εξαίρεση του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α133) εγκρίνονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες αφαιρούνται αντίστοιχα από τον προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2024.
 
2. Η πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4972/2022. Ο γενικός διευθυντής προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) φορές, κατόπιν αξιολόγησής του από το Δ.Σ..

3. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. Η διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Στον φορέα προσλαμβάνονται τέσσερις (4) νομικοί σύμβουλοι, καθώς και τουλάχιστον ένας (1) εσωτερικός ελεγκτής, με σχέση έμμισθης εντολής.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος.

4. Επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η απόσπαση στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. τακτικού μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) εξαιρουμένου του προσωπικού που υπηρετεί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) φορές.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώμενοι στον οργανισμό λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των αποδοχών τους, οι οποίες υπολογίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για τον φορέα προέλευσης, ο δε χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος στην οργανική τους θέση.

5. Το προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. δύναται να αποσπάται ή να μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και σε εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α' 224).

6. Με την κοινή απόφαση της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 7 ορίζονται τα σχετικά με την υπερωριακή εργασία των εργαζομένων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

7. Ο ν. 4940/2022 (Α'112) εφαρμόζεται αναλογικά στη μεθοδολογία επίτευξης στόχων που ορίζεται με την κοινή απόφαση της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 7. Το ύψος του κινήτρου επίτευξης στόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου βασικού μισθού και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία των υπαλλήλων που δικαιούνται κίνητρο επίτευξης στόχων και προσδιορίζεται το ποσό του κινήτρου για κάθε υπάλληλο.

Άρθρο δωδέκατο 
Προγραμματικές συμβάσεις - Μνημόνια συνεργασίας

1. Κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., ιδίως για θέματα που αφορούν:

α) τη διαχείριση των υδάτων, 
β) τη διαχείριση των πλημμυρών, 
γ) την άρδευση, 
δ) την αποστράγγιση,
ε) τη σύνταξη μελετών, την κατάρτιση σχεδίων και τη διεξαγωγή ερευνών για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του σκοπού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.,
στ) τη χρηματοδότηση ή την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων.

2. Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του σκοπού του, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς, καθώς και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σωματεία, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία

1. Για την υποστήριξη των δράσεων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του, καθώς και για ελέγχους και ερευνητικές και επικοινωνιακές δράσεις, ο οργανισμός δύναται να απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό ή άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες με σύμβαση μίσθωσης έργου.

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., καθώς και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζονται το συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχέση με το αντικείμενο και τη δράση την οποία αφορά η σύμβαση, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης, το τίμημα της σύμβασης και ο τρόπος καταβολής του, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης για την επιλογή του εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων.

β) Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, έπειτα από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με μέλη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους, βάσει των τυπικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ..

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147), το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται σύμφωνα με την παρ. 1, δύναται να συμμετέχει σε επιτροπές διαγωνισμών, καθώς και σε κλιμάκια διενέργειας ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της περ. α) της παρ. 2 συμπεριλαμβάνεται αναφορά στις επαγγελματικές ιδιότητες, σχέσεις ή συνθήκες που δημιουργούν ασυμβίβαστο στους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη σύμβασης, και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται με τις συμβάσεις αυτές.

Άρθρο δέκατο τέταρτο 
Εσωτερικοί Κανονισμοί - Εσωτερικός έλεγχος

1. Με την κοινή απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που καταρτίζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη εταιρική διακυβέρνηση και την ορθή λειτουργία του, ιδίως:

α) η διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενά τους, καθώς και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση,

β) οι θέσεις προσωπικού, κατανεμημένες σε εκπαιδευτικές βαθμίδες, κλάδους και ειδικότητες, 

γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, κατ' ελάχιστον της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της παρ. 3, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και η διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

δ) οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,

ε) ο Κανονισμός Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των θεμάτων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, ορίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου ενδέκατου, ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωράριο, τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού εντός του φορέα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, καθώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέπουν το προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και σύστημα προαγωγών του προσωπικού,

στ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης («Environmental Social Governance - ESG»), 

ζ) οι πολιτικές και οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, φαινομένων διαφθοράς και κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγματικών τέτοιων καταστάσεων,

θ) η πολιτική ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού ελέγχου των πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών, για την πρόληψη των καταχρηστικών πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών, 

ι) η σχεδίαση, οργάνωση και δράση του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως για φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4912/2022 (Α' 59) εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147) και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων και μισθώσεων. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα.

3. Στην περίπτωση της κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων, ο Κανονισμός Προμηθειών της παρ. 2 συντάσσεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.

4. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και συστήνει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κατ' αναλογία προς τα άρθρα 16 και 17 του ν. 4972/2022 (Α' 181). Όπου στα εν λόγω άρθρα αναφέρεται η Γενική Συνέλευση, νοούνται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο δέκατο πέμπτο 
Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, της περ. Γ' του άρθρου 9 του π.δ. 138/2010 (Α' 231).

2. Οι αρμοδιότητες της μεταφερόμενης Διεύθυνσης της παρ. 1, καθώς και τυχόν εκτελούμενα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έργων ή υπηρεσιών από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., υπό καθεστώς καθολικής διαδοχής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί. Στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από τον καθολικό διάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α' 28).

3. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που απασχολούνταν στη Διεύθυνση της παρ. 1, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου αντίστοιχα και κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως. Με διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου, το οποίο μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.. Ακολούθως, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ως άνω προσωπικό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ή σε προσωποπαγή θέση εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση.

4. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1 αντιστοιχούν προς εκείνα που ασκούσαν στη Διεύθυνση της παρ. 1. Εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά, οι πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες και η υπαλληλική τους κατάσταση διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265).

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος, καθορίζονται περαιτέρω οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς της Διεύθυνσης της περ. Γ' του άρθρου 9 του π.δ. 138/2010 και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των δαπανών της μεταφερόμενης Διεύθυνσης, η μεταφορά πιστώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα και εγκρίνονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης οι αναγκαίες για την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 προβλέψεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. της παρ. 1 του άρθρου δέκατου τέταρτου.

6. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 7, η μισθοδοσία του προσωπικού του καλύπτεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

7. Σε περίπτωση λύσης ή με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., το προσωπικό της παρ. 1 επιστρέφει αυτοδικαίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με το προηγούμενο καθεστώς.

Άρθρο δέκατο έκτο
Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και κατάργηση Τμημάτων Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του άρθρου 25 της υπ' αρ. 15840/156612/4.10.2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση της υπ' αρ. 146/2018 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β' 4788).

2. Τα τμήματα Εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β. καταργούνται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής της παρ. 1 του άρθρου 17 για το σύνολο των Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων.

3. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που απασχολούνταν στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β., καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου αντίστοιχα και κατατάσσεται σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Με διαπιστωτική πράξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου, το οποίο μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.. Ακολούθως, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ως άνω προσωπικό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ή σε προσωποπαγή θέση εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη οργανική θέση.

4. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 1, αντιστοιχούν προς εκείνα που ασκούσαν στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β., με την επιφύλαξη της παρ. 2. Εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά, οι πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβαναν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες και η υπαλληλική τους κατάσταση διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α' 272).

5. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 7, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών της μεταφερόμενης Διεύθυνσης η μεταφορά πιστώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναλαμβάνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της κοινής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 7, εγκρίνονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης οι αναγκαίες για την εφαρμογή των παρ. 1, 3 και 4 προβλέψεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. της παρ. 1 του άρθρου δέκατου τέταρτου.

7. Σε περίπτωση λύσης ή με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., το προσωπικό της παρ. 1 επιστρέφει αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με το προηγούμενο καθεστώς.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Κατάργηση Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων στη Θεσσαλία και υπαγωγή τους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία

1. Έκαστος Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) στη Θεσσαλία, έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού του ελέγχου από ορκωτό λογιστή, καταργείται, και ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. καθίσταται καθολικός διάδοχός του, με την έκδοση σχετικής κοινής απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 7.

Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την τοποθέτηση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

2. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Ο.Ε.Β. του άρθρου 14 του ν. 3881/1958 (Α' 181) και, για τον σκοπό αυτό, διαθέτει τους πόρους του άρθρου 15 του ίδιου νόμου. Όπου στον ν. 3881/1958 αναφέρονται οι Ο.Ε.Β., για το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, νοείται ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

3. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Ο.Ε.Β. με βάση:

α) τις υπ' αρ. 4, 5, 6, 7, 8 αρμοδιότητες της περ. α) του τομέα Β της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α'87),

β) την υπ' αρ. 15 αρμοδιότητα της περ. β) του τομέα Β της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την υπ' αρ. 3252/99092/22.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 3452).

4. Τυχόν πλεονάσματα έκαστου Ο.Ε.Β. χρησιμοποιούνται από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. αποκλειστικά για τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγγειοβελτικών έργων και του δικτύου άρδευσης ευθύνης του συγκεκριμένου Ο.Ε.Β.. Η ανάληψη ή η συνέχιση τυχόν εκτελούμενων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων ή υπηρεσιών από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., υπό καθεστώς καθολικής διαδοχής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί. Στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ανανεώνονται από τον καθολικό διάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α' 28).

5. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, μεταφέρεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που απασχολούνταν στους Ο.Ε.Β., το οποίο καθίσταται προσωπικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχαν, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως, με βάση τα τυπικά τους προσόντα. Για τις θέσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, η οποία ισχύει από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για όλες τις έννομες συνέπειες.

6. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού της παρ. 3 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

7. Η τιμολογιακή πολιτική του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διαμορφώνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α' 280) και διαφοροποιείται ανά εξυπηρετούμενη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση του νερού, την τιμολογιακή πολιτική του Ο.Ε.Β. που εξυπηρετούσε την περιοχή και την ανάγκη κάλυψης των αντίστοιχων λειτουργικών δαπανών.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Αποπληρωμή χρεών Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις ηλεκτρισμού

1. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 236), επιδοτείται μέρος των οφειλών των Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού ύψους έως οκτώ (8) εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό («escrow account») του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων καθ' ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι οφειλές κάθε απορροφούμενου Ο.Ε.Β. προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας επιδοτούνται σε ποσοστό έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των συνολικών οφειλών του για την εν λόγω αιτία.

3. Προϋποθέσεις για την αποδέσμευση χρηματικού ποσού από τον ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη μεταφορά του σε τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, προς εξόφληση έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής του Ο.Ε.Β. αποτελούν: α) η ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης του οικείου Ο.Ε.Β., β) η ολοκλήρωση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής της περιουσίας του οικείου Ο.Ε.Β., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδομου στην οποία αποτυπώνεται το ακριβές ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής του Ο.Ε.Β. προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη χρήση τυχόν ταμειακών διαθεσίμων του εν λόγω Ο.Ε.Β., και γ) ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο δέκατο ένατο 
Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, βεβαιώνονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη, κατόπιν σχετικής εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, και ακολούθως εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190), συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού συμμετοχής του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στη δαπάνη για την είσπραξη των εν λόγω εσόδων από την εκάστοτε οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

2. Η παράλειψη του Διευθύνοντος Συμβούλου να μεριμνήσει για την αποστολή του οικείου χρηματικού καταλόγου με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. συνιστά παράβαση καθήκοντος του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/19, Α' 95).

Άρθρο εικοστό
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας της Θεσσαλίας

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.) Θεσσαλίας εκπονούνται από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

Ειδικότερα:

1. Ως προς το Σ.Δ.Λ.Α.Π. Θεσσαλίας:

α) Για το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3199/2003 (Α' 280).

β) Το Σ.Δ.Λ.Α.Π. Θεσσαλίας είναι σύμφωνο με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα του άρθρου 6Α του ν. 3199/2003 και ως προς το περιεχόμενό του εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3199/2003.

γ) Ο Ο.Δ.Υ.Θ. μεριμνά για την ανάρτησή του Σ.Δ.Λ.Α.Π. σε δημόσια διαβούλευση, η οποία διαρκεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

2. Ως προς το Σ.Δ.Κ.Π. Θεσσαλίας, ανατίθεται στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε η διενέργεια όσων προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία 31822/1542/Ε103/20.7.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη (Β' 1108), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της ως άνω κοινής απόφασης.

Άρθρο εικοστό πρώτο 
Έλεγχος - συστάσεις - πρόστιμα

1. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. παρακολουθεί και εποπτεύει τη διατήρηση σε καλή κατάσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπλημμυρικών και των αποστραγγιστικών δικτύων και λοιπών έργων υποδομής, καθώς και του δικτύου άρδευσης στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Για τον σκοπό αυτό διενεργεί ελέγχους, προβαίνει σε συστάσεις συμμόρφωσης και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός εύλογης προθεσμίας, επιβάλλει πρόστιμα στους παραβάτες.

2. Με την κοινή απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 7, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Για τον προσδιορισμό και το ύψος των προστίμων λαμβάνονται υπόψη:

α) η σοβαρότητα, η συχνότητα και η διάρκεια της παράβασης, 
β) προηγούμενες παραβάσεις,
γ) ο βαθμός συνεργασίας των παραβατών με τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., κατά το στάδιο ελέγχου,
δ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους παραβάτες, προκειμένου να αποτραπεί επανάληψη της παράβασης.

Στην ίδια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται η μεθοδολογία και τα επιμέρους κριτήρια των προστίμων.».

Άρθρο 5 
Επιτροπές Διαβούλευσης

1. Σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων δύναται να συστήνεται τοπική γνωμοδοτική επιτροπή. Η κάθε τοπική επιτροπή απαρτίζεται από έξι (6) μέλη και ειδικότερα από: α) τρία (3) μέλη που υποδεικνύονται από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και β) τρία (3) μέλη, που αποτελούν εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής. Έργο κάθε τοπικής γνωμοδοτικής επιτροπής αποτελεί ο εντοπισμός και η επίλυση των τοπικών καθημερινών θεμάτων αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή της χωρικής της αρμοδιότητας.

2. Συστήνεται μη αμειβόμενη κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή, με έδρα τον Δήμο Λαρισαίων για τη διαβούλευση επί θεμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, κατά παρέκκλιση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του άρθρου 6 του ν. 3199/2003 (Α' 280).

3. Η Επιτροπή της παρ. 2 αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), ως πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., 
γ) δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
η) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
θ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
ι) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, εκ των οποίων ένας (1) επιλέγεται ομόφωνα από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας,
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο οικολογικών οργανώσεων,
ιε) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που μέλη της δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με την κοινή απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 7.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν πρόσκλησης από τον πρόεδρο της επιτροπής, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων, καθώς και εμπειρογνώμονες.

5. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για το στρατηγικό σχέδιο του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου έκτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

6. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, για θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

7. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι εκπρόσωποί τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εκπρόσωπο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Επιτροπή συγκροτείται με τα υπόλοιπα μέλη της, εφόσον αυτά είναι άνω των δέκα (10). Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως, εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος της επιτροπής ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

Άρθρο 6
Απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία

Οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α' 80) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας αποδίδουν το περιβαλλοντικό τέλος της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία σε ειδικό λογαριασμό του που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 7 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ότι το κεφάλαιο του άρθρου τρίτου του Καταστατικού του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.) μπορεί να αυξάνεται, να καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με το μετοχικό κεφάλαιο ζήτημα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται τα σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου πέμπτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ιδίως όσον αφορά την επιχορήγηση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την αμοιβή των μελών του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., της παρ. 3 του άρθρου δέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να προβλέπεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, στη βάση των αποτελεσμάτων επί των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. της παρ. 4 του άρθρου δέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. της παρ. 5 του άρθρου ενδέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., δύναται να προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών και ημερών, για τις οποίες χορηγείται αποζημίωση για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κάθε σχετικό με την υπερωριακή εργασία των εργαζομένων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. θέμα, με την επιφύλαξη του ύψους της αποζημίωσης, της παρ. 7 του άρθρου εντέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., προβλέπεται η δυνατότητα να καταβάλλεται κίνητρο επίτευξης στόχων στους υπαλλήλους του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., στη βάση των αποτελεσμάτων επί των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου, όπως και ειδικότερα ζητήματα της παρ. 7 του άρθρου ενδέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., διαπιστώνεται η επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου ενδέκατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο δέκατο τέταρτο του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται περαιτέρω οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς της Διεύθυνσης της παρ. 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των δαπανών της μεταφερόμενης Διεύθυνσης, η μεταφορά πιστώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου πέμπτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται περαιτέρω οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών της μεταφερόμενης Διεύθυνσης, η μεταφορά πιστώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έκτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες της μεταφοράς του προσωπικού των Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, η μεταφορά πιστώσεων στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. για την κάλυψη της μισθοδοσίας του και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου έβδομου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης της δαπάνης, η διαδικασία επιστροφής των ποσών από τον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου όγδοου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου δέκατου ένατου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ελέγχου, όπως ο τρόπος διεξαγωγής του, η διαδικασία επιβολής και το ύψος του προστίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα του άρθρου εικοστού πρώτου του Καταστατικού του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.. Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν ανακύπτουν ζητήματα αναφορικά με την άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να τροποποιείται ο τρόπος συγκρότησης της γνωμοδοτικής επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5. Με όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται ο τρόπος λειτουργίας, εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την κεντρική γνωμοδοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 5.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται ο τρόπος λειτουργίας, εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων εκάστης τοπικής επιτροπής της παρ. 7 του άρθρου 5, η συνεργασία της με την κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή διαβούλευσης της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο συνεργασίας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. με τις υπηρεσίες των εν λόγω Υπουργείων, αφενός για τη ρύθμιση των ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού και του τρόπου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αφετέρου για την εκπόνηση του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να προσδιορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών και οργάνων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., καθώς και να προσδιορίζονται τα ειδικότερα αναγκαία ζητήματα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..

Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη για την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα των δικτύων άρδευσης, οι συναφείς τεχνικές μελέτες και η παροχή συναφών υπηρεσιών, που έχουν δημοπρατηθεί ή συμβασιοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπάγονται στην αρμοδιότητα είτε της Περιφέρειας Θεσσαλίας είτε της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολοκληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αντιστοίχως.


Share on Facebook Share on Twitter

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
0M883
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα
 


  © 2012-2024 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ