5/3/2021

   

Αρχική Καλαμπάκα Ελλάδα Κόσμος Αναγνώστες Αθλητικά Παράξενα Tips Web TV Επικοινωνία


 

 

 

 


 

 Άνοιξε ο διαγωνισμός για 5 μελέτες του Open Mall του Δήμου Μετεώρων - Λεπτομέρειες και απεικονίσεις των παρεμβάσεων

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  22/02/2021 17:26:30
Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»...

εκτιμώμενης αξίας 59.527,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και κόστος ανά κατηγορία μελέτης:

1. Τοπογραφική μελέτη 10.554,90 €
2. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 45.576,26 €
3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 8.200,31 €
4. Υδραυλική μελέτη 4.741,32 €
5. Φυτοτεχνική μελέτη 4.741,32 €
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 73.814,11 €

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε 15 εβδομάδες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 10 εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

Η περιοχή μελέτης τοποθετείται στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας και αποτελείται από τις παρακάτω οδούς:

  Οδός: Οδικό Τμήμα,  Μήκος (m)
• Τρικάλων: Κυκλικός Κόμβος - Αμερικής, 400m
• Κονδύλη: Αθ. Διάκου - Χατζηπέτρου, 310m
• Οικονόμου - Θεμιστοκλέους: Βλαχάβα - Χατζηπέτρου, 110m
• Πλ. Ρήγα Φεραίου: Κονδύλη - Αμερικής - Τρικάλων, 100m
• Βλαχάβα: Κυκλικός Κόμβος - Μασούτα, 300m
• Περικλεούς: Τρικάλων - Κονδύλη, 100m
• Κυκλικός Κόμβος Δημαρχείου 75m
• Ιωαννίνων: Ηπείρου προς Κυκλ. Κομβο, 60m
• Ρόδου: Χατζηπέτρου - Τρικάλων, 55m
• Σοφοκλέους: Τρικάλων - Κονδύλη, 70m
  Σύνολο: 1580m

Οι παρεμβάσεις στον Δημόσιο Χώρο στοχεύουν επιγραμματικά στα παρακάτω:

1. Ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών πόρων

2. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση

3. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

4. Βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου

5. Αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με την ευρύτερη περιοχή

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΩΝ

Βασικό στοιχείο για την πρόταση θα αποτελεί το γκρι χρώμα στα υλικά που παραπέμπει στους βράχους και συμβάλει στην ήσυχη οπτική αίσθηση των χρωματικών τόνων. Παράλληλα, προτείνεται η φύτευση βοτάνων από την τοπική χλωρίδα σε ειδικά στοιχεία αστικού εξοπλισμού (ζαρντινιέρες) προκειμένου να ενσωματωθεί το στοιχείο του πρασίνου και η ατμόσφαιρα στο επίπεδο κίνησης του πεζού να εμπλουτιστεί με ευχάριστες οσμές.

Αναλυτικότερα, στο σύνολο της περιοχής προτείνεται:

• Ανακατασκευή των πεζοδρομίων και διαπλάτυνση όσων υπολείπονται του 1,50m με επίστρωση από γκρι κυβόλιθο και χυτό βοτσαλωτό. Τα υλικά της επιφανειακής στρώσης παραμένουν συναφή με την γενική αρχή σχεδιασμού, ενώ συνδέονται με τις υπόλοιπες διαμορφωμένες οδούς που χρησιμοποιούν ανάλογα υλικά

• Οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης στις κεντρικές οδού για την ορθότερη λειτουργία της στάθμευσης. Επίστρωση από κυβόλιθο, διαφορετική και άμεσα αντιληπτή από το οδόστρωμα.

• Κατασκευή οδεύσεων τυφλών και διαμόρφωση ραμπών και διαβάσεων ΑΜΚ, σε όλα τα πεζοδρόμια των δρόμων της περιοχής μελέτης.

• Χωροθέτηση και επιλογή σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου). Συγκεκριμένα τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων ανά 50 m, καθιστικών και στοιχείων φύτευσης ανά 100 μ. και φωτιστικών σωμάτων ανά 30μ.

• Σχεδιασμός κι επιλογή θέσης κατακόρυφων στοιχείων για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των χρηστών, σχετικά με τη σήμανση, την εμπορική κίνηση, τις θέσεις στάθμευσης και τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα στοιχεία της κάθε περιοχής

• Διαμόρφωση της οδού Κονδύλη, μήκους μεγαλύτερου των 200 m, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με διαπλάτυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, με βάση το ενιαίο μορφολογικό μοτίβο, με οδεύσεις τυφλών και ράμπες ΑμεΑ, με νέα φωτιστικά σώματα και όλον τον απαραίτητο και αισθητικά ενιαίο με την ευρύτερη περιοχή μελέτης, αστικό εξοπλισμό

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένους δρόμους της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την προεκτίμηση αμοιβής.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα προτεινόμενα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού και τα υλικά διαμόρφωσης των δαπέδων.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται παρακάτω:

ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ

Τα μέτρα της παρέμβασης προβλέπουν:

• ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε πλάτος 1,70μ έως 2,00μ.

• ενιαία επίστρωση με γκρι κυβόλιθους και κατά τμήματα με χυτό βοτσαλωτό

• τοποθέτηση 2-3 στοιχείων φύτευσης ανά 100μ

• αστικός εξοπλισμός στην χρωματική γκάμα του γκρι
- καθιστικό μικτής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινα στοιχεία
- εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ανά 30μ - απλού γεωμετρικού σχήματος.

Στη συμβολή της οδού Βλαχάβα με την οδό Κονδύλη στη βορειοανατολική γωνία υπάρχει ήδη υπερυψωμένο πλάτωμα με άμεση οπτική και άπλετη θέα προς το βράχο των Μετεώρων. Προτείνετε επανασχεδιασμός της πλατείας σε χώρο στάσης και ρέμβασης με στοιχεία σκίασης (πέργκολες, δάπεδα και καθιστικά από ενιαία, φυσικά και οικολογικά υλικά) και πολυθρόνες- ανάκλιντρα εξωτερικού χώρου.

ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τα μέτρα της παρέμβασης προβλέπουν:

• διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ώστε το οδόστρωμα να είναι 8μ.

• ενιαία επίστρωση με γκρι κυβόλιθους και κατά τμήματα με χυτό βοτσαλωτό

• τοποθέτηση 2-3 στοιχείων φύτευσης ανά 100μ

• αστικός εξοπλισμός στην χρωματική γκάμα του γκρι
- καθιστικό μικτής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινα στοιχεία
- εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ανά 30μ - απλού γεωμετρικού σχήματος.

ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ

Εκτός από τα προαναφερόμενα γενικά στοιχεία στην αρχή του κεφαλαίου, στο αρχικό βορεινό τμήμα προτείνεται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων έως 2.80m, έτσι ώστε να μπορέσουν αποκτήσουν εν μέρει και χροιά χώρου στάσης και θέασης του βράχου των Μετεώρων, καθώς επίσης και ανακατασκευή της νησίδας.

ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ

Προτείνεται η ανακατασκευή της και η διαμόρφωσή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων έως 3,00 m έκαστο και οδόστρωμα 4,00 m. Τα υλικά επίστρωσης, ο αστικός εξοπλισμός καθώς και η αισθητική της οδού ακολουθούν την γενικότερη διαχείριση και μορφολογία του αστικού σχεδιασμού.
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
SFOQB
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 


 


booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα 

 

  © 2012-2018 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ