2/6/2023

  


 
3 νέα έργα 12,7 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - Και 5 έργα 13,6 εκατ. ευρώ για Δήμους της Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας  25/11/2021 16:45:17
Τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέταξε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που συνεδρίασε σήμερα με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα  Αγοραστού...

Πρόκειται για την κατασκευή του ανοικτού ποδηλατοδρομίου στο Βόλο, την κατασκευή νέας γέφυρας στον Κραυσίδωνα επί της οδού Χαϊδαρίου και την ανάπλαση της δυτικής εισόδου της Καρδίτσας. Παράλληλα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και άλλα πέντε έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ για Δήμους της Θεσσαλίας.

«Εγκρίναμε σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, τρία νέα σημαντικά έργα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Ποδηλατοδρόμιο στο Βόλο, την κατασκευή νέα γέφυρας στον Κραυσίδωνα στο Βόλο και την ανάπλαση της δυτικής εισόδου της Καρδίτσας. Επίσης εντάξαμε άλλα πέντε έργα για τους Δήμους της Θεσσαλίας που αφορούν αγροτική οδοποιία, ύδρευση, ανακύκλωση και δημιουργία βρεφικού σταθμού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία, έδωσε νόημα στον Α Βαθμό Αυτοδιοίκησης με το μεγάλο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες να εκπονήσουν σχέδια για έργα ουσίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που μπορούμε να πετύχουμε με το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Δράσεις παρέμβασης σε αστικές περιοχές του Δήμου Βόλου και του Δήμου Καρδίτσας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, προϋπολογισμού 12.700.000 ευρώ.

Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) κύρια υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (Π/Υ: 7.700.000,00 €), αφορά στην μελέτη-κατασκευή ανοικτού ποδηλατοδρομίου με ξύλινη πίστα διαδρομής 250m, με κερκίδες, θα κατασκευαστεί σε έκταση 40 στρ., σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π/Υ: 3.800.000,00 €), πρόκειται για τροποποίηση και συμπλήρωση υφιστάμενης μελέτης τμήματος της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης μήκους 0,9 χλμ περίπου, με αρχή τον κόμβο με την περιφερειακή οδό Καρδίτσας (κόμβος «Ταυρωπού»).

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (Π/Υ: 1.200.000,00 €), η θέση της γέφυρας είναι στην προέκταση της οδού Χαϊδαρίου και εξυπηρετεί τους κατοίκους της Δυτικής πλευράς του Κραυσίδωνα, οι οποίοι τώρα είναι αποκλεισμένοι λόγω του Περιφερειακού. Η νέα γέφυρα θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,00 μ με πεζοδρόμια εκατέρωθεν καθαρού πλάτους έκαστο 1,50 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας θα είναι 34,40 μ δύο ανοιγμάτων με ένα μεσόβαθρο και δύο ακρόβαθρα. Η μελέτη περιλαμβάνει και την μετατόπιση του αναβαθμού του χειμάρρου, που βρίσκεται κατάντη της γέφυρας, ανάντι αυτής και τους απαραίτητους πλευρικούς τοίχους αντιστήριξης που απαιτούνται."

Τα έργα των Δήμων της Θεσσαλίας

Εντάσσονται τα εξής έργα:

• Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων, προϋπολογισμού 6.075.995,16 ευρώ

Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα:

- την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,

- την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»,

- την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

• Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου, προϋπολογισμού 1.194.234 ευρώ

Ο Δήμος Βόλου με την πράξη «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου» στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου 43 καλαίσθητων “Γωνιών Ανακύκλωσης” σε κοινόχρηστα σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων της πόλης και σε αύλειους χώρους σχολικών συγκροτημάτων για την χωριστή συλλογή σε διακριτές ροές εξειδικευμένων κατηγοριών ανακυκλώσιμων υλικών.  Οι γωνιές θα αποτελούνται από σύστημα υπόγειων και υπέργειων κάδων, σε συνδυασμό με ένα καινοτόμο σύστημα επιτήρησης της στάθμης πλήρωσης.

• Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού 2.963.700 ευρώ

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:

1. Την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για Γεωτρήσεις και Αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης

2. Την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας

3. Την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

4. Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο Τηλεμετρικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού.

• Δημιουργία βρεφικού σταθμού (2 μηνών έως 2,5 ετών) Δήμου Φαρσάλων, προϋπολογισμού 1.100.000

Η πρόταση αποτελείται από ένα υποέργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

• Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης, προϋπολογισμού 2.365.200 ευρώ

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο (2) υποέργα:

- ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» (Π/Υ: 2.359.000 €).

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σύνταξης και προετοιμασίας του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης (Π/Υ: 6.200 €).
Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια αυτή τη στιγμή.


Ονοματεπώνυμο:
E-mail (Δεν θα δημοσιευθεί):
Σχόλιο:
Συμπληρώστε τον κωδικό:
H61E5
Αναζήτηση
Αναζήτηση για:
Κατηγορία:
Ημερομηνία (από/εώς):ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εκτύπωση αυτής της σελίδας
 

 

booked.net


 
Προτεινόμενα άρθρα

 


  © 2012-2023 :: ekalampaka.gr Κορυφή της σελίδας Πολιτική Απορρήτου   ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ